Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Komitet Regionów i Komisja Europejska łączą siły, aby pomóc regionom w pełni skorzystać z 500 mld euro w ramach polityki spójności

26.01.2022, 11:20aktualizacja: 26.01.2022, 11:33

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. Komitet Regionów
Fot. Komitet Regionów
Europejski Komitet Regionów i Komisja Europejska zintensyfikują współpracę w celu wspierania władz lokalnych i regionalnych w efektywnym wykorzystywaniu 500 mld euro dostępnych w ramach funduszy unijnych i współfinansowania krajowego. Chcą też zapewnienia komplementarności środków UE z instrumentem odbudowy.

Dokument zawierający wspólny plan działania został podpisany we wtorek przez unijną komisarz ds. spójności i reform Elisę Ferreirę, szefa Komitetu Regionów (KR) Apostolosa Cicikostasa oraz przewodniczącą Komisji ds. Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) KR Nathalie Sarrabezolles.

Komisarz Ferreira powiedziała, że „zarówno w czasie kryzysu, jak i teraz, w trakcie ożywienia, polityka spójności okazała się podstawą modeli rozwoju i solidarności UE”.

„Niezależnie od wyzwania, od ekologicznej i sprawiedliwej transformacji do rewolucji cyfrowej, od zmian demograficznych po wizję obszarów wiejskich, polityka spójności ma zapewnić, aby wszystkie regiony w pełni z niej skorzystały i aby żaden region nie pozostał w tyle” – zaznaczyła Ferreira.

Zdaniem szefa Komitetu Regionów, pandemia udowodniła, że razem jesteśmy silniejsi i że spójność jest filarem naszej Unii. Jak zauważył, to ogromna odpowiedzialność, żeby przekształcić bezprecedensowe inwestycje UE w nowe możliwości dla wszystkich obywateli.

„Nasza zdolność do łączenia podmiotów unijnych, krajowych, regionalnych i lokalnych zadecyduje o naszych szansach na stworzenie bardziej spójnej, zrównoważonej i połączonej Europy. Dlatego Europejski Komitet Regionów i Komisja Europejska intensyfikują współpracę” – podkreślił  Cicikostas.

„Wspólnie chcemy zwiększyć wsparcie dla tych, którzy realizują inwestycje, upewnić się, że fundusze strukturalne działają w synergii z instrumentem odbudowy i odporności i innymi funduszami UE oraz promują spójność jako podstawową wartość i kompas dla wszystkich polityk UE” – dodał.

Plan wspólnego działania unijnych instytucji obejmuje pięć priorytetowych obszarów współpracy i wyznacza cele strategiczne na bieżący okres budżetowy, który trwa do 2027 r.

Pięć priorytetów to: wsparcie władz lokalnych i regionalnych zarządzających funduszami UE, promowanie synergii i unikanie nakładania się na siebie funduszy strukturalnych i innych źródeł finansowania, takich jak instrument odbudowy i odporności, promowanie idei spójności jako ogólnej i fundamentalnej wartości Unii Europejskiej, wzmocnienie współpracy transgranicznej oraz komunikowanie wartości dodanej spójności.

W latach 2021-2027 środki unijne przeznaczone na politykę spójności wynoszą 392 mld euro, jednak  dzięki współfinansowaniu krajowemu na finansowanie programów w regionach i krajach UE dostępnych będzie około pół biliona euro.

Europejski Komitet Regionów jest unijnym organem doradczym, w którym zasiadają samorządowcy ze wszystkich 27 państw UE.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.01.2022, 11:20
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ