Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Komunikat Komisji Weryfikacyjnej do wyroku NSA ws. nieruchomości Placu Defilad (komunikat)

25.11.2021, 16:49aktualizacja: 25.11.2021, 16:52

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Komisja Weryfikacyjna informuje:

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 25 listopada 2021 roku, oddalił skargi kasacyjne, złożone od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 4 czerwca 2019 r. stwierdzających nieważność decyzji Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

NSA w ustnym uzasadnieniu wyroków wskazał, że Komisja wydając decyzję w sprawie, w listopadzie 2017 roku na podstawie wówczas obowiązujących przepisów nie była uprawniona do wydania decyzji, uchylającej decyzję reprywatyzacyjnej i jednocześnie do umorzenia postępowania w sprawie. Wskazano, że rozstrzygnięcie Komisji uchylające decyzję Prezydenta i umarzające postępowanie w sprawie nie rozstrzygało o istocie sprawy. Zastosowane przez Komisję podstawy prawne, w tym orzekanie na podstawie własnej ustawy oraz przepisów pozwalającej na odesłanie do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, nie pozwalały na wydanie decyzji w takim kształcie.

NSA w ustnym uzasadnieniu wyroków w sprawie nieruchomości przy Placu Defilad, podkreślił, że nie rozpatrywał sprawy merytorycznie, nie badał prawidłowości decyzji Prezydenta m.st. Warszawy, a jedynie ograniczył się do kwestii formalnych podniesionych w skargach kasacyjnych. W związku z tym wskazano, że skutkiem dzisiejszych wyroków będzie powrót spraw do Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, która będzie mogła ponownie zająć się badaniem prawidłowości wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy decyzji i orzeczeniem co do istoty sprawy, ponieważ obecnie ustawa o Komisji w katalogu rozstrzygnięć, zawiera stosowne podstawy prawne.

Jak wskazał w komentarzu do wyroków Przewodniczący Komisji Sebastian Kaleta, „To dopiero pierwszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. W tej sprawie naruszenia miały charakter formalny, była to jedna z pierwszych spraw rozpatrywanych przez Komisję, kiedy dopiero kształtowała się praktyka stosowania nowych przepisów. W związku z faktem, że naruszenia miały charakter formalny, Komisja jeszcze raz dokona oceny tej reprywatyzacji”.

Dodatkowo Komisja argumentuje, że działki które zostały zreprywatyzowane, znajdujące się przy Placu Defilad, które były przedmiotem dzisiejszej sprawy nigdy nie powinny zostać zreprywatyzowane, z uwagi na objęcie ich planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem tego terenu na ogólnodostępną przestrzeń publiczną.

Kiedy sprawa zostanie przekazana z Naczelnego Sądu Administracyjnego do Komisji, Komisja ponownie zajmie się weryfikacją prawidłowości reprywatyzacji i wyda decyzje.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ kos/ par/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.11.2021, 16:49
Źródło informacji Komisja Weryfikacyjna
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ