Newsletter

Polityka i społeczeństwo

KPRM: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat)

19.06.2024, 17:48aktualizacja: 19.06.2024, 17:49

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje:

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który reguluje kwestię użycia Sił Zbrojnych do samodzielnych działań w czasie pokoju na terytorium RP. Zapewnia również ochronę prawną i możliwość użycia broni w określonych przypadkach, tak aby skuteczniej chronić granicę i państwo przed aktami agresji. Rząd przyjął także projekt ustawy, który zwiększa przestrzeń fiskalną i rozszerza listę jednostek podlegających stabilizującej regule wydatkowej. Cztery przyjęte uchwały wprowadzają dodatek motywacyjny (1000 zł brutto miesięcznie) dla określonych grup zawodowych z systemu opieki nad dziećmi do lat 3., pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. W sumie z tych zmian skorzysta ok. 200 tys. osób, a rząd przeznaczy na ten cel w latach 2024 – 2027 blisko 10 mld zł. Ostatni dokument, nad którym pochyliła się Rada Ministrów, wprowadza korzystne rozwiązania dla rolników w zakresie Zielonego Ładu.

Rada Ministrów przyjęła:

- projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa https://www.gov.pl/web/premier/Projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-usprawnienia-dzialan-sil-zbrojnych-rzeczypospolitej-polskiej-policji-oraz-strazy-granicznej-na-wypadek-zagrozenia-bezpieczenstwa-panstwa;

- projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-finansach-publicznych-oraz-niektorych-innych-ustaw8;

- uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027" https://www.gov.pl/web/premier/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-rzadowego-programu-dofinansowanie-wynagrodzen-w-postaci-dodatku-motywacyjnego-oraz-kosztow-skladek-od-tych-wynagrodzen-pracownikow-zatrudnionych-w-samorzadowych-instytucjach-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-na-lata-20242027;

- uchwałę w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" https://www.gov.pl/web/premier/uchwala-w-sprawie-rzadowego-programu-dofinansowanie-wynagrodzen-pracownikow-jednostek-wspierania-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej-na-lata-2024-2027;

- uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" https://www.gov.pl/web/premier/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-rzadowego-programu-dofinansowanie-wynagrodzen-rodzin-zastepczych-zawodowych-i-prowadzacych-rodzinne-domy-dziecka-na-lata-2024-2027;

- uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" https://www.gov.pl/web/premier/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-rzadowego-programu-dofinansowanie-wynagrodzen-pracownikow-jednostek-organizacyjnych-pomocy-spolecznej-w-postaci-dodatku-motywacyjnego-na-lata-2024-2027;

- uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 https://www.gov.pl/web/premier/uchwala-w-sprawie-przyjecia-projektu-zmiany-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-20232027.

Materiały do pobrania:

- zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/premierrp/albums/72177720318044717/

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ ef/ lm/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.06.2024, 17:48
Źródło informacji KPRM
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ