Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MAP: Proces tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego wchodzi w ostatnią fazę (komunikat)

18.07.2023, 08:49aktualizacja: 18.07.2023, 08:50

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Aktywów Państowych informuje:

W procesie tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego nastąpił kolejny ważny krok. Ministerstwo Aktywów Państwowych skierowało do grup energetycznych ofertę nabycia przez Skarb Państwa aktywów węglowych. To ważny element tworzenia NABE, która będzie gwarantem bezpieczeństwa energetycznego w procesie transformacji.

Oferta skierowana do grup energetycznych stanowi podsumowanie wielomiesięcznego etapu konsultacji i uzgodnień pomiędzy Skarbem Państwa, instytucjami finansowymi oraz grupami energetycznymi.

W ofercie opisane są szczegółowe warunki, na których Skarb Państwa jest gotowy nabyć elektrownie węglowe w celu utworzenia NABE. Po przyjęciu przez grupy energetyczne przedstawionych warunków MAP będzie kontynuować pracę nad nabyciem aktywów węglowych, które ostatecznie utworzą NABE.

Funkcjonowanie i utworzenie NABE nie byłoby możliwe bez pozyskania finasowania zewnętrznego potrzebnego na spłatę istniejącego zadłużenia wobec grup energetycznych, pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy oraz zabezpieczania kosztów zakup uprawnień do emisji CO2 pod terminowe kontrakty na dostawę energii elektrycznej.

Wpisując się w europejską politykę klimatyczną, instytucje finansowe od lat ograniczają zaangażowanie w finansowanie podmiotów posiadających aktywa węgłowe bez względu na ocenę ich wiarygodności kredytowej. Wynika to z zasad taksonomii oraz polityk w zakresie ESG. Ma to pozwolić instytucjom finansowym ograniczyć, a docelowo wyeliminować ślad węglowy w zakresie prowadzonej przez nie działalności finansowej.

Ze względu na strategiczny wymiar działalności NABE oraz jego pozytywny wpływ na proces transformacji energetycznej instytucje finansowe potwierdziły intencję finasowania NABE w zakresie i stopniu pozwalającym na sprawną i niezakłóconą działalność tego podmiotu. Tym samym udzielone przez nie finasowanie przyczyni się nie tylko do wsparcia transformacji energetycznej Polski, ale również zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Dążenie instytucji finansowych do ograniczenia finasowania podmiotów posiadających aktywa węgłowe wymaga objęcia zobowiązań finansowych NABE gwarancjami Skarbu Państwa. W tym celu przygotowany został projekt zmiany legislacyjnych, który został skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Wejście w życie ustawy umożliwi wejście w ostatnią fazę procesu tworzenia NABE.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ewes

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.07.2023, 08:49
Źródło informacji MAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ