Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MAP: wizyta ministra Jacka Sasina na Podlasiu (komunikat)

25.09.2023, 16:23aktualizacja: 25.09.2023, 16:24

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Aktywów Państwowych informuje:

Minister Jacek Sasin wziął udział w konferencji nt. inwestycji strategicznych w Białymstoku, a także w spotkaniu z mniejszością tatarską na Podlasiu.

Fundamentem rządu Prawa i Sprawiedliwości jest stworzenie takich mechanizmów, aby Polska mogła rozwijać się w sposób równomierny. Odrzuciliśmy zasady, które były realizowane przez naszych poprzedników z PO i PSL, które polegały na wspieraniu dużych ośrodków miejskich, metropolii, a potem dopiero pozostałych regionów naszego kraju. Ten polaryzacyjno-dyfuzyjny model okazał się całkowicie niewydolny, doprowadził do pogłębienia różnic rozwojowych.

Polska Wschodnia była pozbawiona infrastruktury w postaci dróg ekspresowych, autostrad czy nowoczesnych linii kolejowych. To się radykalnie zmieniło w ciągu ostatnich 8 lat. Podjęliśmy wielkie inwestycje, realizowane bezpośrednio przez organy państwa, finansowane z budżetu, które odmieniły ten stan rzeczy.

Polska nie rozwijała się równomiernie, utrwalał się podział na Polskę A, zamożniejszą, lepiej rozwiniętą i Polskę B, do której zaliczano Polskę Wschodnią, czyli ten region, który rozwijał się wolniej. Był pozbawiony możliwości rozwojowych z tego względu, że nie inwestowano tutaj w rozwój strategicznej infrastruktury komunikacyjnej.

Tylko z trzech wielkich programów rządowych - Programu Budowy Dróg Lokalnych, Funduszu Inwestycji Lokalnych czy realizowanego w ramach Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych - do samorządów w woj. podlaskim wpłynęło ponad 4,5 mld zł.

Łącznie w dwóch transzach Programu Inwestycji Dworcowych, 27 dworców na terenie woj. podlaskiego będzie odbudowanych albo zrewitalizowanych. Te inwestycje strategiczne odmieniają obraz Polski Wschodniej, dając szanse na rozwój.

Budujemy spójną Polskę. Wielkie inwestycje infrastrukturalne są uzupełniane przez inwestycje lokalne. One także są elementem rozwoju tego regionu i służą ludziom i podnoszą poziom życia mieszkańców.

Inwestycje, które zostały wykonane, są w trakcie lokalizacji albo na zaawansowanych etapach planowania, to przede wszystkim - ViaCarpatia, ViaBaltica oraz droga S8, która zostanie przebudowana do standardu drogi ekspresowej.

Oprócz nowoczesnych dróg, inwestujemy również w kolej. Po okresie likwidowania połączeń kolejowych, nasz rząd przystąpił do rewitalizacji linii kolejowych. Kluczową inwestycją na terenie woj. podlaskiego jest RailBaltica, czyli korytarz komunikacyjny, który łączy zachodnią Europę z tą częścią naszego kraju i dalej z krajami bałtyckimi.

Polska może być dumna, że ma taką historię, że kiedy w wielu krajach trwały wojny religijne, to Rzeczpospolita była ostoją tolerancji, gdzie od wieków żyły bardzo różne społeczności i kultury.

Mamy do czynienia tutaj ze społecznością, która jest wpisana bardzo głęboko w historię Polski. Cieszę się, że zachowujcie swoją odrębność, kulturę. Wiele społeczności uległo asymilacji, porzuciło swoje korzenie. Wy jesteście żywym dowodem na tę wspaniałą, naszą wspólną historię Rzeczypospolitej. My to doceniamy, szanujemy i podziwiamy. Wspieramy również dążenia do pielęgnowania swoich tradycji.

Tatarzy byli jedną z ważnych sił obronnych w dawnej Rzeczpospolitej. Liczyli się ze względu na swoje zaangażowanie i doświadczenie. Pułk jazdy tatarskiej w czasie wojny polsko-bolszewickiej popisał się ogromnym bohaterstwem.

Bohonikach planowane jest stworzenie Podlaskiego Narodowego Centrum Kultury Tatarskiej. To duże przedsięwzięcie, ale wspólnie z władzami samorządowymi, z udziałem funduszy europejskich, uda się to dzieło zbudować. Aby każdy mógł zapoznać się z dorobkiem społeczności tatarskiej.

Tatarzy z Bohonikach okazali się nieocenionymi sojusznikami podczas obrony granicy, ofiarując polskim żołnierzom wsparcie w postaci codziennego wyżywienia. Ich gościnność i poświęcenie w krytycznych chwilach zasługują na uznanie i podziękowanie.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mick/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.09.2023, 16:23
Źródło informacji MAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ