Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MEN: Szkolne laboratoria - środki na wsparcie dla szkół w zakupie wyposażenia do pracowni przyrodniczych (komunikat)

10.05.2018, 15:41aktualizacja: 10.05.2018, 15:41

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- MEN informuje:

Szkolne laboratoria narzędzie do samodzielnego, naukowego poznawania świata przez uczniów

Środki dla samorządów na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni/laboratoriów przedmiotowych oraz Projekt Modułowych Pracowni Przyrodniczych to kolejna, po rządowym programie „Aktywna Tablica”, odpowiedź MEN na potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków nowoczesnego kształcenia uczniów szkół podstawowych.

Pieniądze na wyposażenie pracowni, laboratoriów z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok

Realizując postulat samorządowców i dyrektorów szkół, MEN utworzyło nowe kryterium podziału rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok.

Samorządy mogą już składać wnioski do MEN o przyznanie dofinansowania na zakup do szkół podstawowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). W tym roku planujemy przeznaczyć na ten cel ok. 80 mln zł z rezerwy 0,4%. Program dofinansowania wyposażenia pracowni przedmiotowych jest zaplanowany na 4 lata. W sumie przekażemy samorządom ok. 320 mln zł.

UWAGA! Samorządy mogą składać wnioski do 15 czerwca br.

Kryteria przyznawania środków zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i są dostępne stronie men.gov.pl w zakładce Finansowanie edukacji/Subwencja ogólna dla JST.

Samorządy mogą zakupić do szkolnych pracowni wyposażenie dostępne na rynku i odpowiadające na zapotrzebowanie danej szkoły. Modułowe Pracownie Przyrody są przykładem rozwiązania, z którego samorządy mogą skorzystać, ale nie muszą. Jest to propozycja dobrowolna.

Centrum Nauki Kopernik (CNK) na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowało propozycję nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Projekt jest realizowany we współpracy z finansującą go Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Koncepcja Modułowych Pracowni Przyrodniczych (MPP) kładzie nacisk na samodzielne poznawanie świata przez uczniów poprzez obserwację i eksperymentowanie. Zaproponowana metoda badawcza, inspirowana sposobem pracy naukowców, ma charakter aktywizujący i angażujący. Dla uczniów, tak jak dla naukowców, świat pełen jest nieznanych zjawisk, procesów. Powinni poznawać go nie tylko z pozycji podręcznika czy wykładu, lecz również poprzez zadawanie pytań, stawianie i testowanie hipotez, wyciąganie wniosków. Proces uczenia się będzie wówczas procesem zdobywania wiedzy, a także rozwijania kompetencji twórczego, a zarazem krytycznego poszukiwania odpowiedzi – umiejętności niezbędnych w XXI wieku.

Każdy moduł zawiera sprzęt i narzędzia pozwalające wszystkim uczniom w klasie przeprowadzać proste, bezpieczne doświadczenia, w ilości zapewniającej warunki pracy samodzielnej i zespołowej (również w klasie liczącej 30 uczniów), a także materiały dodatkowe dla nauczycieli pomagające w organizacji różnych zajęć (dodatkowych, terenowych, wycieczek edukacyjnych czy projektów uczniowskich oraz lekcji). Aby ułatwić nauczycielom ich zaplanowanie i realizację, proponowane aktywności zostały powiązane z treścią aktualnej Podstawy programowej z następujących przedmiotów: przyroda, biologia, geografia, chemia czy fizyka.

Modułowe Pracownie Przyrodnicze (MPP)

- Urządzenia wraz z materiałami dydaktycznymi dla uczniów i nauczycieli są propozycją zestawów edukacyjnych przydatnych na lekcjach przyrody, biologii, fizyki, chemii czy geografii.

- Centrum Nauki Kopernik opracowało i wyprodukowało pilotażową serię pierwszego modułu pt. Woda.

Proponowane urządzenia są proste i mobilne, możliwe do ustawienia w każdej klasie. Nie wymagają specjalnie przygotowanej infrastruktury i zostały sprawdzone podczas projektów realizowanych przez CNK. Modułowa budowa umożliwi rozszerzanie oferty edukacyjnej w przyszłości, w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów.

Seria pilotażowa składa się z 50 sztuk zestawów edukacyjnych zawierających ponad kilkadziesiąt propozycji działań: obserwacji, doświadczeń, eksperymentów. Zestawy są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Każdy zestaw został wyposażony w sprzęt i materiały umożliwiające pracę metodą badawczą. Specjaliści z Centrum Nauki Kopernik przygotowali również karty pracy dla uczniów, materiały merytoryczne dla nauczycieli, które dotyczą zarówno zjawisk i procesów tematycznie związanych z wodą, jak też uczenia metodami aktywizującymi uczniów. Praktyczne działania podczas lekcji mogą wspierać rozwój kompetencji przyrodniczych, matematycznych, technicznych, informatycznych, pracy zespołowej, komunikacji oraz wzmacniać kształtowanie kreatywności czy przedsiębiorczości.

Zestawy serii pilotażowej modułu Woda trafią do dwóch wybranych szkół z różnych województw (po 10 zestawów), dwóch Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli (po 5 zestawów), a także będą prezentowane przez MEN, CNK i FRSE.

Centrum Nauki Kopernik we współpracy z wytypowanymi szkołami, do których trafią zestawy pilotażowe pierwszego modułu, a także wytypowane Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli przygotują model szkolenia, doskonalenia nauczycieli do pracy z zestawami.

Po zakończeniu pilotażu serii pierwszego modułu Woda zostanie przygotowany raport oraz rekomendacje do dalszego upowszechniania projektu w kolejnych szkołach i do tworzenia kolejnych modułów.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ march/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 10.05.2018, 15:41
Źródło informacji MEN
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.