Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MFiPR: Indywidualne Konta Rozwojowe: inwestycje w rozwój dorosłych. Rusza proces konsultacji (komunikat)

18.06.2024, 17:17aktualizacja: 18.06.2024, 17:18

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Polacy coraz chętniej poszerzają swoją wiedzę i umiejętności. Ten pozytywny trend omówiono dziś podczas konsultacji założeń Indywidualnych Kont Rozwojowych (IKR) – inicjatywy wspierającej rozwój zawodowy i osobisty dorosłych Polaków. Dzięki IKR każda osoba dorosła będzie mogła aktywnie inwestować w rozwój swojej kariery oraz umiejętności. W wydarzeniu w formie okrągłego stołu wzięła udział wiceministra Monika Sikora oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, kluczowych ministerstw, Urzędów Marszałkowskich, przedstawiciele partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, firm szkoleniowych, publicznych służb zatrudnienia, województw, akademicy.

Indywidualne Konta Rozwojowe to mechanizm finansowania uczenia się osób dorosłych, gdzie w założeniu każda osoba otrzymuje fundusze, z których według własnego wyboru może sfinansować udział w szkoleniach. IKR mają wspierać osoby dorosłe w dostępie do szkoleń, niezależnie od ich statusu na rynku pracy oraz zwiększać zachęty i motywację poszczególnych osób do korzystania ze szkoleń.

"Indywidualne Konta Rozwojowe to niezwykle ważne rozwiązanie. Liczę, że pozwoli na poprawę motywacji dorosłych Polaków i Polek do udziału w szkoleniach i rozwijania swoich umiejętności. W świecie, który dynamicznie się zmienia, umiejętność adaptacji i ciągłego doskonalenia jest niezbędna. Dlatego tak istotne jest, aby każdy miał dostęp do narzędzi, które umożliwią rozwój kompetencji zawodowych oraz osobistych" – mówiła wiceministra funduszy i polityki regionalnej Monika Sikora.

IKR w programie FERS 2021 - 2027

Planowany do przeprowadzenia pilotaż Indywidualnych Kont Rozwojowych w Polsce stanowi wdrożenie zaleceń Rady Europejskiej. Pilotaż systemu to zupełna nowość w systemie wsparcia rozwoju idei uczenia się przez całe życie. Jego celem jest przygotowanie systemu IKR do wdrożenia na większą skalę w przyszłości.

Pilotaż IKR będzie dwufazowy:

- opracowanie koncepcji systemu IKR w Polsce - testowanie możliwych rozwiązań,

- faktyczny pilotaż wypracowanego rozwiązania (rozpoczęcie zaplanowano na 2026 rok).

Na przetestowanie takiego rozwiązania w polskich warunkach przewidziano 111,5 mln zł.

Pilotaż IKR w Polsce

Projekt będzie skierowany do wszystkich osób dorosłych. Indywidualne Konta Rozwojowe będą zasilane ze środków publicznych, ale dopuszcza się możliwość wpłacania na nie również środków pracodawcy oraz pracownika. Dzięki temu z rozwiązania skorzystają osoby, które rzeczywiście będą chciały podnosić swoje kompetencje.

Komisja Europejska proponuje, aby każda osoba w wieku produkcyjnym miała możliwość założenia indywidualnego konta, na którym będzie gromadziła środki finansowe na cele edukacyjne. Rozwiązanie to miałoby charakter uniwersalny, a jednocześnie umożliwiało dostosowanie pomocy do indywidualnych potrzeb.

Pilotaż systemu IKR będzie wykorzystywał wypracowane dotychczas rozwiązania w zakresie dystrybucji środków za pośrednictwem Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) i Bazy Usług Rozwojowych (BUR)

PSF to funkcjonujące od 2014 r. na poziomie samorządów regionalnych systemy dystrybucji funduszy EFS na szkolenia dla przedsiębiorców i osób indywidualnych. Zakłada on, że przedsiębiorca lub osoba indywidualna sama wybiera ofertę szkoleniową z bazy BUR według swoich potrzeb.

BUR to prowadzona przez PARP największa w Polsce publiczna baza ofert szkoleń, która oferuje wysokiej jakości usługi szkoleniowo-doradcze.

W pilotażu zostanie uwzględniony komponent doradczy - nakierowany na pomoc w ocenie potrzeb edukacyjnych oraz wyborze oferty przez użytkowników IKR.

Po zakończeniu pilotażu za wdrożenie IKR w Polsce będzie odpowiadać Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dzisiejszy okrągły stół wyznacza początek procesu konsultacji. Jego celem jest rozpoczęcie wspólnych wysiłków na rzecz zdefiniowania przyszłości Indywidualnych Kont Rozwojowych w Polsce.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ jls/ lm/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.06.2024, 17:17
Źródło informacji MFiPR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ