Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MFiPR: Jaka będzie strategia rozwoju Polski do 2035 r. (komunikat)

10.07.2024, 16:41aktualizacja: 10.07.2024, 16:42

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

"Zadaniem średniookresowej strategii rozwoju kraju jest wskazanie priorytetów na najbliższą dekadę. Trzy główne cele rozwoju Polski to cel społeczny: przełamanie niekorzystnych trendów demograficznych, cel ekonomiczny: utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki w UE i globalnie, cel przestrzenny: policentryczny rozwój Polski" – mówiła minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas otwarcia konferencji poświęconej potrzebom transformacji kraju.

Jaka będzie strategia rozwoju Polski do 2035 r.

Konferencja „Priorytety rozwojowe na najbliższe dziesięciolecie: społecznie akceptowalne transformacje w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050” finalizuje proces przygotowania KRK 2050 i otwiera dyskusję nad średniookresową strategią rozwoju kraju do 2035 r. Jej celem było zarysowanie priorytetów rozwojowych na najbliższe dziesięciolecie w oparciu o główne ustalenia KRK, sposobów przeprowadzenia najważniejszych transformacji dotyczących zagadnień społecznych, gospodarczo-środowiskowych oraz bezpieczeństwa tak, aby były one akceptowalne społecznie oraz zidentyfikowanie punktów krytycznych tych procesów.

"Priorytety rozwojowe na najbliższą dekadę - taki jest tytuł dzisiejszej konferencji. Taki jest też cel, który stawiamy przed sobą, przed innymi resortami, przed państwem polskim, przed samorządami i partnerami społecznymi" – mówiła szefowa MFiPR. "Ktoś zapyta, jak można planować na 10 lat do przodu w czasach, kiedy wokół nas wybuchają wojny, czasami nawet z dnia na dzień. W moim przekonaniu można i trzeba. W czasach sztormu wyznaczanie kierunku jest nawet ważniejsze niż na spokojnym morzu" – dodała.

W debacie udział wzięli Maciej Bukowski (Wise Europa), Rafał Matyja (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Jakub Sawulski (Fundacja Instrat), Kamil Sobolewski (Pracodawcy RP), Agnieszka Sowa-Kofta (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych), Krystian Szczepański (Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy).

Paneliści dyskutowali jakie powinny być główne priorytety i wartości na najbliższe dziesięciolecie oraz w co inwestować jako państwo. Wnioski z dzisiejszej konferencji zostaną wykorzystane w dalszych pracach nad strategią rozwoju kraju do 2035 roku, która wyznaczy najważniejsze cele i priorytety rozwojowe oraz konkretne kroki do ich osiągnięcia przez najbliższe dziesięć lat.

Poruszono kwestie wyzwań kształtujących przyszłość, dziedzin wymagających największych zmian, a także sposobów przeprowadzenia transformacji w sposób akceptowalny społecznie. Omówiono nowe motory rozwoju na najbliższe dziesięciolecie oraz sektory przemysłu z największym potencjałem innowacyjnym. Istotnym tematem była transformacja energetyczna, poprawa perspektyw młodych pokoleń poprzez zmiany w systemie edukacyjnym oraz odpowiedź na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, w tym konieczne reformy w systemie opieki zdrowotnej.

Czym jest Koncepcja Rozwoju Kraju 2050?

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 (KRK 2050) to dokument wizyjny, który będzie kierunkowskazem w zarządzaniu rozwojem Polski. KRK 2050 zarysowuje możliwe zmiany, które mogą wydarzyć się w długookresowej perspektywie w przyszłości i zmienić rzeczywistość naszego kraju. To nowy sposób planowania rozwoju w Polsce – z wykorzystaniem foresightu strategicznego.

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jaka-bedzie-strategia-rozwoju-polski-do-2035-r

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ jls/ wus/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 10.07.2024, 16:41
Źródło informacji MFiPR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ