Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MFiPR: Katarzyna Duber-Stachurska nową prezes PARP (komunikat)

17.05.2024, 14:10aktualizacja: 20.05.2024, 10:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powołała Katarzynę Duber-Stachurską na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Katarzyna Duber-Stachurska wygrała konkurs na prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który 22 stycznia 2024 r. został ogłoszony przez minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Wcześniej szefowa MFiPR odwołała cały zarząd tej instytucji. Do czasu wyłonienia zwycięzcy, pełniącą obowiązki prezesa PARP była Joanna Zembaczyńska-Świątek, dotychczasowa dyrektor departamentu koordynacji i wdrażania programów.

- Obiecaliśmy transparentny, otwarty, profesjonalny wybór prezesa PARP i dotrzymaliśmy słowa. W wyniku konkursu, do którego zgłosiło się 35 kandydatek i kandydatów, na stanowisko prezesa PARP została powołana Katarzyna Duber -Stachurska - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

PARP jest najważniejszą instytucją, która środkami publicznymi wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. W tym roku za jej pośrednictwem w ponad 16 naborach zostanie zainwestowanych 4,4 mld zł.

- Wyzwania i zadania, jakie stoją przed PARP i nową prezes, są bardzo ambitne. Po pierwsze: czas oceny wniosków w konkursach powinien zostać skrócony. Po drugie: PARP musi stać się instytucją ustawioną frontem do klienta. PARP ma być dla przedsiębiorców równorzędnym partnerem, a nie nadzorcą. Trzecie wyzwanie ma charakter strategiczny i dotyczy przyszłości. PARP powinien stać się centrum rozwojowym i innowacyjnym przedsiębiorczości - dodała minister.

Życiorys

Nowa prezes PARP, Katarzyna Duber-Stachurska, jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku finanse i bankowość. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie wyniesione z pracy w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz ze współpracy z sektorem publicznym. Jako wiceprezes Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych współpracowała z BGK, oferując instrumenty finansowe z unijnych programów EFS i EFRR. Nadzorowała też wdrażanie pilotażowych programów dot. innowacji społecznych, w tym pierwszego w Polsce funduszu inwestującego w przedsiębiorstwa społeczne.

Jak działa PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to jedna z najważniejszych polskich instytucji systemu wsparcia innowacji. Dofinansowuje działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw. Pomaga im we wchodzeniu na nowe rynki eksportowe, w stawianiu pierwszych kroków start-upom, wykorzystywaniu nowych technologii w działalności gospodarczej w tradycyjnych branżach, a także w rozwijaniu kapitału ludzkiego przedsiębiorstw.

Agencja pomaga firmom na różnych etapach rozwoju. Na unijne wsparcie mogą liczyć zarówno przedsiębiorcy, którzy dopiero zakładają firmę, jak również ci, którzy myślą o zwiększeniu skali swojego biznesu.

PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, które są finansowane ze środków funduszy strukturalnych, z budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ ef/ amac/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.05.2024, 14:10
Źródło informacji MFiPR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ