Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MFiPR: Wiceminister Jan Szyszko: w tym roku zaplanowaliśmy kolejne 16 naborów na 6,5 mld zł (komunikat)

23.04.2024, 17:30aktualizacja: 23.04.2024, 17:31

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Aktualny stan wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, w tym zmiana i zatwierdzenie kryteriów dla „Ścieżki SMART” i „Promocji Marki Innowacyjnych MŚP – EXPO” – to główne tematy 7. posiedzenia Komitetu Monitorującego FENG na lata 2021-2027. Uczestniczył w nim wiceminister Jan Szyszko oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, partnerów społecznych i gospodarczych, samorządów, organizacji pozarządowych i strony rządowej.

W perspektywie finansowej na lata 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki zawarto już 406 umów z beneficjentami na kwotę 7,32 mld zł. Stanowi to ponad 21 proc. całej alokacji, która w sumie wynosi ok. 35 mld zł.

"Cieszę się, że środki z programu FENG sukcesywnie trafiają do polskich przedsiębiorców, przyczyniając się do ich dynamicznego rozwoju, a co za tym idzie, całej naszej gospodarki. Do tej pory ogłosiliśmy już 48 naborów na łączną kwotę 21,1 mld zł. W 2024 r. zaplanowaliśmy kolejne 16 naborów w sumie na 6,5 mld zł" – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko na 7. posiedzeniu KM FENG.

Wsparcie dla innowatorów i polskich firm na EXPO 2025 w Osace

Podczas siódmego z kolei posiedzenia Komitetu Monitorującego FENG zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla:

- działania „Ścieżka SMART” w 1. priorytecie FENG Wsparcie dla przedsiębiorców;

- działania „Promocja Marki Innowacyjnych MŚP – EXPO” w 2. priorytecie FENG Środowisko sprzyjające innowacjom.

W przypadku konkursów ze „Ścieżki SMART” ze wsparcia mogą korzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które aplikują do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz duże przedsiębiorstwa i konsorcja, które aplikują do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs na wsparcie udziału polskich przedsiębiorców w Światowej Wystawy EXPO 2025 w Osace zostanie ogłoszony 9 maja br. Jego celem jest wzmocnienie kontaktów gospodarczych między Polską a krajami Dalekiego Wschodu, m.in. z Japonią, Koreą Południową i wybranymi państwami Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).

Członkowie Komitetu przyjęli również informację na temat projektów o znaczeniu strategicznym – IPCEI Microelectronics/ Communication Technologies, IPCEI wodorowego, innych instrumentów kapitałowych, Funduszu Gwarancyjnego oraz Zielonego Funduszu Gwarancyjnego.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ jls/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.04.2024, 17:30
Źródło informacji MFiPR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ