Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MI: będzie nowy przebieg DK9 (komunikat)

22.05.2023, 15:37aktualizacja: 23.05.2023, 14:17

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Minister Infrastruktury zatwierdził Programy Inwestycji dla budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 9, od węzła Rzeszów Zachód na A4 do drogi ekspresowej S74. W III kwartale 2023 r. Generalna Dyrekcja róg Krajowych i Autostrad planuje ogłoszenie przetargów na prace przygotowawcze dla tych zadań.

– Rozpoczynamy prace nad stworzeniem wysokoprzepustowgo ciągu komunikacyjnego wzdłuż drogi krajowej nr 9. Elementem uzupełniającym ten projekt i zapewniającym ciągłość przebiegu są obwodnice Kolbuszowej i Nowej Dęby, które są realizowane w ramach Programu budowy 100 obwodnic. Łącznie z obwodnicami cały odcinek nowej DK9 będzie liczył ok. 60 km – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Uzgodnione przez Ministra Infrastruktury Programy Inwestycji dotyczą:

• budowy nowego przebiegu DK9 na odcinku od obwodnicy Nowej Dęby do drogi ekspresowej S74 w województwie podkarpackim. Nowy odcinek DK9 o długości ok. 19 km będzie przebiegał od obwodnicy Nowej Dęby po wschodniej stronie Wisły w kierunku Tarnobrzega i połączy się z drogą ekspresową S74;

• budowy drogi łączącej obwodnicę Nowej Dęby z obwodnicą Kolbuszowej w ciągu DK9 (odc. Komorów – Cmolas, dł. 11 km);

• budowy drogi łączącej obwodnicę Kolbuszowej z autostradą A4 poprzez węzeł Rzeszów Zachód (odc. Widełka – A4 Rzeszów Zachód, dł. 14 km).

Zakres tych trzech inwestycji przewiduje budowę drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2x2 wraz z budową obiektów inżynierskich, skrzyżowań jednopoziomowych lub węzłów. Planowana jest także budowa nowych dróg, przebudowa infrastruktury technicznej oraz budowa dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych. Zakres prac to również budowa urządzeń ochrony środowiska oraz budowa chodników, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego na prace przygotowawcze. Po wyłonieniu ich wykonawców rozpoczną się prace projektowe zmierzające do wyznaczenia korytarza nowego przebiegu drogi od połączenia z S74 do węzła Rzeszów Zachód na A4 oraz przygotowania dokumentów do uzyskania decyzji środowiskowych.

Cel inwestycji

DK9 to istotny element systemu transportowego Polski. Stanowi jedną z dróg krajowych pozwalających na prowadzenie transportu na kierunku północ – południe. Obecny jej przebieg, ze względu na duże natężenie ruchu, na które składa się w głównej mierze ruch tranzytowy, jest niezwykle uciążliwy dla mieszkańców miejscowości, przez które przebiega.

Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2020 roku, na odcinku od Nowej Dęby do m. Nagnajów średni dobowy ruch pojazdów wynosił pomiędzy 6 465 a 10 438 pojazdów na dobę, na odcinku od Kolbuszowej do Nowej Dęby między 7 585 a 12 074 pojazdów na dobę, natomiast pomiędzy Kolbuszową a węzłem Rzeszów Północ autostrady A4 wynosił od 8 463 do 33 822 pojazdów na dobę.

Tak wysoki poziom średniego dobowego ruchu pojazdów powoduje znaczne utrudnienie w płynności ruchu. Dodatkowo DK9 krzyżuje się z wieloma drogami niższych klas. Występują też liczne zjazdy zarówno publiczne, jak i indywidualne. Istniejące zagospodarowanie wzdłuż istniejącej drogi krajowej nie pozwala na jej rozbudowę. Stąd decyzja o budowie nowego przebiegu drogi krajowej nr 9. Pozwoli to na odsunięcie ruchu pojazdów od ścisłej zabudowy, a tym samym usprawni ruch tranzytowy, którego część, z drogi ekspresowej S7, przejmuje droga krajowa nr 9. Prowadzi ona ruch w kierunku Rzeszowa i dalej w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Dodatkowo budowa nowego przebiegu DK9 poprawi płynność transportu osobowego na kierunku Rzeszów - Radom i dalej w kierunku Warszawy. Skróci się też czas przejazdu oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Realizacja inwestycji pozwoli także na likwidację tzw. wąskich gardeł warunkujących spowolnienie ruchu pojazdów.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ pif/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.05.2023, 15:37
Źródło informacji MI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ