Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MI: Kolejne inwestycje drogowe w województwie łódzkim (komunikat)

27.01.2023, 14:29aktualizacja: 27.01.2023, 15:12

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Minister Infrastruktury zatwierdził Program inwestycji dla drogi ekspresowej S12, która będzie prowadziła od węzła Kozenin na skrzyżowaniu dróg ekspresowych S12 i S74, przez Tomaszów Mazowiecki, do węzła Łódź Południe na skrzyżowaniu z autostradą A1 i S8. Rozpoczną się także prace przygotowawcze związane z realizacją obwodnicy Radomska w ciągu dróg krajowych nr 42 i 91.

Nowy odcinek S12 w województwie łódzkim

Nowy odcinek S12 połączy autostradę A1 i drogę ekspresową S8 w rejonie Łodzi z kolejnym odcinkiem drogi ekspresowej S8 w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego oraz z drogą ekspresową S74 (węzeł Kozenin) koło Sulejowa. Realizacja tego odcinka S12 o długości ok. 64 km została ujęta w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Będzie to dwujezdniowa droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Zostanie wyposażona w bezkolizyjne węzły drogowe, nowoczesny system zarządzania ruchem, a także instalacje służące ochronie środowiska.

– Inwestycje ujęte w nowym Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych są konieczne do ukończenia pełnej sieci wysokoprzepustowej sieci dróg. Realizacja S12 przez Tomaszów Mazowiecki aż do A1 przyczyni się do zwiększenia efektywności transportowej i rozwoju gospodarczego południowej części województwa łódzkiego – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Funkcjonujący obecnie układ dróg, niezapewniający ciągłości drogi ekspresowej S8 na terenie województwa łódzkiego powoduje, że część ruchu w kierunku wschód-zachód przenosi się na odcinek autostrady A1 od Piotrkowa Trybunalskiego do Strykowa. Budowa nowego odcinka drogi ekspresowej S12 ma na celu równomierne rozłożenie ruchu pojazdów na istniejących odcinkach dróg na terenie województwa: A1, A2 oraz S8.

Realizacja odcinka S12, będącego jednocześnie przedłużeniem istniejącej S8, poprawi warunki dla transportu krajowego i zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem przewozu towarów. Umożliwi sprawny i bezpieczny przejazd od strony Wielkopolski w kierunku woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego, a także z Dolnego Śląska do Warszawy. Trasa ta będzie miała istotne znaczenie także w komunikacji lokalnej.

Dokumentacja dla obwodnicy Radomska

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła umowę na wykonanie pełnego rozpoznania geologicznego wraz z opracowaniem elementów Koncepcji programowej dla budowy obwodnicy Radomska w ciągu DK42 i DK91. Dokumenty te są niezbędne do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj, co jest planowane na początku 2025 roku.

– Radomszczanie czekają na obwodnicę już od wielu lat. Trasa omijająca miasto jest bardzo potrzebna, bo pozwoli na zmniejszenie uciążliwości związanych z dużym ruchem pojazdów ciężarowych, takich jak korki i hałas. Dla kierowców nowa trasa oznacza sprawniejsze i wygodniejsze podróże, skróci się też czas przejazdu – dodał wiceminister R. Weber.

Wykonawcą dokumentacji dla obwodnice Radomska będzie Value Engineering z Warszawy. Firma ma 23 miesiące na realizację umowy, której wartość to nieco ponad 5,7 mln zł.

Celem inwestycji jest wyprowadzenie z Radomska ruchu tranzytowego, zarówno ciężkiego, jak i osobowego. Obecnie w centrum miasta krzyżują się dwie drogi krajowe DK42 i DK91. Obwodnica przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zwiększenia bezpieczeństwa w mieście.

Rondo w Burzeninie

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber wziął także udział w otwarciu ronda w Burzeninie, które zostało wybudowane w ciągu drogi wojewódzkiej nr 480. Dzięki realizacji zadania, które uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5,1 mln zł, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1704E i drogą gminną nr 114214E poprawiła się widoczność oraz płynność ruchu. W ramach inwestycji rozbudowane zostały dojazdy do ronda wraz z chodnikami. Powstała ponadto kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne i kanał technologiczny, a przebudowane przejścia dla pieszych zostały doświetlone.

– Obecny rząd traktuje priorytetowo pomoc dla władz lokalnych, które na swoim terenie realizują inwestycje przyczyniające się do poprawy jakości dróg, bo to wprost przekłada się na poprawę bezpieczeństwa. Tylko w ramach nadzorowanego przez Ministerstwo Infrastruktury Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019-2022 w województwie łódzkim dofinansowanie otrzymało 772 zadań na drogach gminnych i powiatowych o długości ponad 1 tys. km. Łączna wartość środków przyznanych na ten cel to prawie 700 mln zł – powiedział wiceminister Rafał Weber

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.(PAP)

kom/ lgs/ pad/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.01.2023, 14:29
Źródło informacji MI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.