Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MKiŚ: ZZK MKiŚ od 19 czerwca przechodzi w formułę zespołu międzyresortowego (komunikat)

13.06.2024, 17:38aktualizacja: 14.06.2024, 10:15

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje:

Najważniejsze Informacje:

- Według bieżących analiz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) największa liczebność „złotej algi” obecnie utrzymuje się w Odrze w Słubicach, Bytomiu Odrzańskim i Widuchowej.

- Od kilku dni na terenie woj. lubuskiego oraz zachodniopomorskiego (przystań Nietków, marina w Głogowie, okolice Bielinka), występują śnięcia około kilkudziesięciu ryb dziennie.

- W ostatnich dniach Odrą przeszło wezbranie i woda skażona „złotą algą” dostała się do marin, kanałów, starorzeczy i zbiorników wodnych połączonych z rzeką.

- W najbliższych dniach lokalnie w takich miejscach może dochodzić do rozwoju, a nawet do toksycznych zakwitów tego glonu.Ekipa Instytutu Ochrony Środowiska – PIB bada obecnie zagrożone zbiorniki wodne, kanały, mariny i starorzecza pod kątem obecności „złotej algi”.

- Jednocześnie 11 czerwca 2024 r. służby otrzymały rekomendacje Zespołu Zarządzenia Kryzysowego MKiŚ (ZZK MKiŚ) dot. działań zaradczych. Wśród nich jest między innymi montaż specjalnych siatek uniemożliwiających rybom wpływanie w miejsca występowania „złotej algi”.

- Prowadzone są pilotażowo testy preparatów do ograniczania populacji „złotej algi” w skazanych zbiornikach/kanałach.

- Zgodnie z rekomendacjami ZZK MKiŚ służby wojewodów, Państwowa Straż Rybacka i pracownicy Wód Polskich prowadzą codzienne wizje terenowe.

- Ze względu na obecną sytuację, posiedzenia (ZZK MKiŚ) od 19 czerwca 2024 r. przechodzą w formułę cotygodniowych obrad międzyresortowych.

- Międzyresortowy Zespół do Spraw Przeciwdziałania Sytuacjom Kryzysowym i Zagrożeniom Środowiskowym na rzece Odrze tworzą resorty infrastruktury, klimatu i środowiska, przemysłu, rolnictwa i MSWiA. Wiodącym jest resort infrastruktury, który obecnie pracuje nad wdrożeniem kompleksowych działań ochronnych na rzecz Odry, w tym zmianą przepisów dotyczących pozwoleń wodno-prawnych dla zakładów przemysłowych.

Informacje rozszerzone:

Przyczyną śnięcia ryb jest toksyna wytwarzana przez „złotą algę” – jednokomórkowy glon. Toksyna tej algi jest śmiertelna dla ryb i innych organizmów wodnych posiadających skrzela. „Złota alga” od maja 2024 miała sprzyjające warunki do rozwoju – niską prędkość przepływu wody, podwyższone zasolenie i dostępność biogenów. Sezon wiosenny i wegetacja sprzyjają rozwojowi różnych gatunków glonów w wodach.

Niskie stany wód notowane w maju spowodowały, że „złota alga”, która dostała się do Odry z Kanału Gliwickiego, zaczęła się rozwijać w nurcie rzeki. Fala wezbraniowa wywołana opadami deszczu, jakie pojawiły się na z początku czerwca, pozwoliła na przepłukanie „złotej algi” oraz przywróciła korzystniejsze warunki hydrologiczne. Jednak skażona tym glonem woda z Odry dostała się do zbiorników, kanałów, marin i starorzeczy mających połączenie z rzeką. W tego typu zbiornikach wodnych i zatokach, gdzie woda stagnuje, może dochodzić do namnożenia się i toksycznych zakwitów „złotej algi” oraz do punktowego śnięcia ryb.

W ciągu najbliższych dni, zgodnie z rekomendacjami Zespołu Zarządzania Kryzysowego MKiŚ, konieczny jest wzmożony monitoring zagrożonych miejsc przez służby wojewodów, Państwową Straż Rybacką i pracowników Wód Polskich. Ekipa Instytutu Ochrony Środowiska jest w trakcie badania zagrożonych zbiorników, kanałów, marin i starorzeczy pod kątem obecności „złotej algi”. Służby otrzymały również rekomendacje ZZK MKiŚ dotyczące wskazanych działań zaradczych, jak montaż specjalnych siatek uniemożliwiających wpływanie ryb w miejsca mogące stanowić dla nich pułapkę. Pilotażowo testowane są preparaty do ograniczania populacji glonu we wskazanych zbiornikach i kanałach.

Od 5 marca 2024 r. w trybie cotygodniowym odbywają się spotkania ZZK MKiŚ. Zespół na bieżąco wypracowuje rekomendacje oraz wnioski w obszarze zapobiegania, a także przeciwdziałania zagrożeniom. W spotkaniach biorą udział również przedstawiciele resortu infrastruktury oraz przemysłu, jak i właściwych Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odrzańskich urzędów wojewódzkich tj.: zachodniopomorskiego, lubuskiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego.

Rekomendacje zespołu, takie jak m.in. regulacja przez Wody Polskie przepływów wody w Kanale Gliwickim czy rzece Odrze, podlegają aktualizacji w zależności m.in. od prognozowanych warunków meteo-hydrologicznych, parametrów fizykochemicznych wód oraz dynamiki rozwoju „złotej algi”. W związku z tym zakres działań kryzysowych jest uzależniony od rozwoju sytuacji i ryzyka wystąpienia toksycznego zakwitu „złotej algi” na Kanale Gliwickim lub w rzece Odrze. Działania zaradcze wymagają zaangażowania kilku resortów, w tym wiodącego w sprawie gospodarki wodnej Ministerstwa Infrastruktury nadzorującego Wody Polskie.

Ze względu na coraz większe ryzyko zakwitów „złotej algi” w okresie letnim jest konieczność ścisłej współpracy zaangażowanych instytucji, spotkania ZZK MKiŚ od 19 czerwca 2024 r. będą się odbywać co tydzień w formacie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Sytuacjom Kryzysowym i Zagrożeniom Środowiskowym na rzece Odrze. Zespół ten działa od 20 lutego 2024 r., jest w trakcie analizy rozwiązań systemowych. Analiza ta obejmuje m.in. działania zmierzające do trwałego obniżenia zasolenia wód rzeki Odry, w tym odsalanie wód kopalnianych przez zakłady wydobywcze oraz zwiększanie możliwości retencyjnych przez zakłady wydobywcze. Większość aspektów związanych z sytuacją w Kanale Gliwickim i Odrze, takich jak wydawanie pozwoleń wodno-prawnych, określenie celów środowiskowych dla wód, zarządzanie przepływem wody leży w gestii Ministerstwa Infrastruktury. Ministerstwo to prowadzi prace związane z nowelizacją tzw. specustawy odrzańskiej w kontekście m.in. pozwoleń wodno-prawnych dla zakładów przemysłowych. MKiŚ będzie zabiegał, aby w ustawie tej znalazły się również zapisy dotyczące ułatwień dla inwestycji mających na celu budowę infrastruktury odsalającej wody pokopalniane. Kierownictwo MKiŚ odbywa spotkania z zarządami spółek górniczych w celu wypracowania i wdrożenia działań długofalowych.

Wyniki badań monitoringu Odry i najważniejsze informacje są dostępne na stronie: gov.pl/odra

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ jls/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 13.06.2024, 17:38
Źródło informacji MKiŚ
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ