Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MNiSW: rusza program praktyk studenckich w urzędach (komunikat)

14.05.2015, 12:59aktualizacja: 14.05.2015, 12:59

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- MNiSW informuje:

Ponad 16 tys. miejsc praktyk w 1500 urzędach i jednostkach administracji publicznej do końca roku – to oferta nowego rządowego programu, który umożliwi młodym zdobywanie doświadczenia zawodowego i ułatwi im start na rynku pracy. Program praktyk studenckich w urzędach zapowiedziała w swoim exposé premier Ewa Kopacz.

– Administracja potrzebuje młodych ludzi pełnych pomysłów, zaangażowania, innowacyjnego myślenia. A młodzi ludzie nauczą się tego jak działa administracja – mówi o korzyściach płynących z programu minister Lena Kolarska-Bobińska.

Program praktyk studenckich w administracji publicznej cieszy się z zainteresowaniem zarówno ze strony urzędów, jak i środowiska akademickiego. Sprawozdanie Szefowej Służby Cywilnej wykazało, że łącznie 1500 urzędów zadeklarowało chęć utworzenia 16 600 miejsc praktyk od lipca do grudnia tego roku. Urzędy zobowiązane były zgłosić przynajmniej jedno miejsce praktyk na każdych 20 zatrudnionych pracowników. Większość praktyk studenckich potrwa trzy miesiące.

Ministerstwo Nauki również przygotowało swoją ofertę. Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodowym Centrum Nauki i Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej przygotowaliśmy 58 miejsc dla praktykantów.

Szczegółowa oferta praktyk będzie dostępna na stronie www.oferty.praca.gov.pl Osoby odpowiedzialne za zgłaszanie studentów będą mogły znaleźć tam wszystkie potrzebne informacje, które pozwolą im na wybranie jak najlepszej oferty (czas, miejsce praktyk, ogólny zakres obowiązków i wymagane kompetencje kandydata).

W wielu przypadkach kandydaci są przez pracodawców odrzucani ze względu na brak odpowiedniego doświadczenia. Dzięki udziałowi w programie praktyk, studenci będą mogli nabyć umiejętności miękkie, które są cenione w każdej branży. Ci, którzy do tej pory mieli jedynie do czynienia ze środowiskiem szkolno-akademickim, nauczą się jak współpracować z innymi i zachowywać się w pracy.

Praktyki w urzędach są też bardzo dobrą propozycją dla studentów, którzy chcą związać swoją przyszłość zawodową z administracją publiczną. Od teraz będą mogli zdobyć doświadczenie i umiejętności właśnie takie, jakich będzie wymagał od nich przyszły pracodawca, bo poznają od wewnątrz specyfikę pracy w urzędzie.

Kluczem do sukcesu i dalszego rozwoju programu praktyk jest ścisła współpraca między urzędami a uczelniami o czym przekonuje minister Lena Kolarska-Bobińska w liście wysłanym do uczelni. Zgłoszeń na praktyki dokonywać będą szkoły wyższe i to od nich zależy ścisłe wyselekcjonowanie kandydatów. Dzięki temu uczelnie będą mogły zadecydować o skierowaniu swoich studentów na praktyki, które najlepiej odpowiadały będą profilowi konkretnego kierunku. – Niezwykle istotne w naszej ocenie jest, by zadania realizowane przez studentów w procesie praktyk odpowiadały na faktyczne potrzeby określone w programach praktyk, w taki sposób, aby opiekun praktyk w uczelni mógł z całym przekonaniem potwierdzić, że student osiągnął zakładane cele praktyki i nabył podczas niej określone kompetencje na zakładanym poziomie. Oczekiwana będzie również Państwa ocena po zakończeniu praktyk – pisze minister nauki w liście do rektorów.

Do aktywnego włączenia się w proces organizacji praktyk w urzędach Akademickie Biura Karier zachęca również w swoim liście Bartłomiej Banaszak, Rzecznik Praw Absolwenta.

Program praktyk studenckich w administracji rządowej to kolejna inicjatywa popierana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która ma zapewnić studentom dostęp do rynku pracy. Resort nauki prowadzi również kampanię pod hasłem Studiujesz? Praktykuj!, która zachęca młodych do wcześniejszego zdobywania doświadczenia, a pracodawców do organizowania ciekawych i przemyślanych ofert praktyk. W ramach studiujesz? Praktykuj sfinansowaliśmy też www.lepszepraktyki.pl - portal Parlamentu Studentów RP.

Więcej informacji na: https://www.nauka.gov.pl/praktyki-w-administracji

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ ksi/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 14.05.2015, 12:59
Źródło informacji MNiSW
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ