Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MRPiT: Podpisanie porozumienia w sprawie finansowania Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego GUM (komunikat)

09.11.2020, 18:23aktualizacja: 09.11.2020, 18:24

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- MRPiT informuje:

Podpisanie porozumienia w sprawie finansowania Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego GUM

Powstanie nowoczesnej instytucji z bogatym zapleczem metrologicznym przewiduje podpisane w poniedziałek porozumienie dotyczące budowy nowego kampusu na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. W podpisaniu porozumienia uczestniczył nowo powołany prezes Głównego Urzędu Miar, prof. Jacek Semaniak.

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny – 6 specjalistycznych laboratoriów

Podpisane przez prezesa GUM prof. Jacka Semeniaka, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, a także Wicemarszałek Renatę Janik porozumienie dotyczące dofinansowania projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap 1” (KAMPUS) przewiduje powstanie instytucji badawczej z bogatym zapleczem metrologicznym dla studentów i doktorantów. Kampus będzie także łącznikiem między przemysłem a nauką.

Podpisane porozumienie obejmuje:

- zwiększenie o 25,5 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- wybudowanie 6 specjalistycznych laboratoriów badawczych, wyposażonych w nowoczesną aparaturę metrologiczną (w ramach I etapu realizowanego w obecnej perspektywie unijnej).

Podpisanie porozumienia jest zwieńczeniem rozpoczętego w kwietniu 2020 r. procesu negocjacji IZ RPO WŚ z Komisją Europejską. Projekt jest realizowany od stycznia 2019 r., jednak zmiana jego założeń wynegocjowana z KE umożliwia zwiększenie poziomu dofinansowania. Dzięki temu można będzie można dokonać wyboru Generalnego Wykonawcy robót budowlanych (postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w lutym br., jednakże złożone oferty przekraczały możliwości finansowe konsorcjantów - GUM oraz Politechniki Świętokrzyskiej).

- W ostatnich miesiącach Zarząd Województwa Świętokrzyskiego prowadził negocjacje z Komisją Europejską, co do zmiany zakresu rzeczowego, zwiększenia dofinansowania i odejścia od schematu pomocy publicznej. Rozmowy z Komisją zakończyły się sukcesem, co pozwoliło nam na zwiększenie dofinansowania projektu o ponad 25 milionów złotych – powiedział Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Budowa kampusu w Kielcach jest jednym z najważniejszych i kluczowych dla rozwoju regionu świętokrzyskiego. Dodatkowe wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 o 25,5 mln zł pozwoliło na zwiększenie kwoty dofinansowania do 165 mln zł. Ogólna wartość projektu to ponad 188,8 mln zł. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r.

Prof. Jacek Semaniak – nowy prezes GUM

- Jestem przekonany, że Pan Profesor sprosta wyzwaniom, jakie przed nim stoją i przyczyni się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki - powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

- Dziękuję Panu Premierowi za zaufanie, jakim mnie obdarzył. Mam nadzieję, że kierując tą instytucją, przyczynię się do rozwoju polskiej gospodarki zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym- dodał nowy prezes Głównego Urzędu Miar prof. Jacek Semaniak.

Prof. Jacek Semaniak jest absolwentem fizyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Tytuł doktora otrzymał w Instytucie Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku w 1995 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2002 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Od 3 lipca 2012 r. nosi tytuł profesora nauk fizycznych.

Działalność prof. Semeniaka związana jest z badaniem zderzeń elektronów swobodnych z jonami molekularnymi w warunkach niskotemperaturowej plazmy oraz badaniem mechanizmów jonizacji i emisji charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego w zderzeniach jonów z atomami.

W latach 2008 -2012 był prorektorem ds. dydaktycznych i studenckich, a w latach 2012-2020 prorektorem ds. ogólnych oraz rektorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 2020 r. jest członkiem Komitetu Polityki Naukowej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ jml/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 09.11.2020, 18:23
Źródło informacji MRPiT
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ