Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MS: konkluzje ws. walki z bezkarnością rosyjskich przestępstw (komunikat)

08.12.2022, 17:35aktualizacja: 08.12.2022, 17:36

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przyjmie 9 grudnia br. na wniosek Polski konkluzje w sprawie walki z bezkarnością przestępstw popełnionych w wyniku napaści Rosji na Ukrainę.

Decyzja Rady oraz podejmowane przez Komisję Europejską i Radę wspólne działania są wynikiem rozpoczętej przez Polskę dyskusji na forum Unii Europejskiej o ściganiu rosyjskich zbrodni wojennych.

Konkluzje bezpośrednio nawiązują do powołania z inicjatywy Polski międzynarodowego zespołu śledczego (JIT) z Ukrainą i Litwą. Jego celem jest wymiana informacji i dowodów, a także wspieranie postępowań karnych dotyczących zbrodni popełnionych na Ukrainie. Do zespołu dołączyła również Prokuratura Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz estońskie, łotewskie, słowackie i rumuńskie organy ścigania.

W maju br. Polska zaproponowała, by Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przyjęła konkluzje, które zachęcą inne państwa członkowskie do przystąpienia do zespołu śledczego. Wskazała również na potrzebę ścisłej współpracy organów krajowych w celu efektywnego gromadzenia dowodów zbrodni.

Ostateczna wersja konkluzji opracowana przez Prezydencję Czeską zawiera elementy zaproponowane przez Polskę. Podkreśla również rolę Unii Europejskiej i jej instytucji w ściganiu sprawców przestępstw popełnianych na Ukrainie. Konkluzje zostały także uzupełnione informacją o wytycznych MTK dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz roli EUAM Ukraine.

Polska na forum Rady UE zaproponowała podkreślenie w konkluzjach potrzeby dyskusji nad powołaniem Trybunału ad hoc z mandatem do ścigania zbrodni agresji Rosji na Ukrainie. MTK nie posiada jurysdykcji w zakresie ścigania zbrodni na Ukrainie. Realną możliwością ścigania sprawców dysponują jedynie sądy krajowe lub specjalnie w tym celu utworzony trybunał karny.

Polska zaproponowała również, by wezwać państwa członkowskie UE do reagowania w przypadku naruszania lub omijania unijnych środków ograniczających. Jednak te propozycje nie znalazły odzwierciedlenia w treści dokumentu.

Polska od pierwszego dnia rosyjskiej agresji na Ukrainę podejmuje zdecydowane działania zmierzające do pociągnięcia zbrodniarzy do odpowiedzialności.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

kom/ mja/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 08.12.2022, 17:35
Źródło informacji MS
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ