Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MS: otwarcie konkursu na kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego

12.02.2024, 12:10aktualizacja: 12.02.2024, 12:11

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny informuje o otwarciu konkursu na kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

• przedstawioną w formie pisemnej: drogę zawodową z informacją o posiadanym doświadczeniu – 15-letnim okresie pracy na samodzielnym stanowisku prokuratora, z uwzględnieniem informacji o prowadzonych lub zakończonych wobec niego postępowaniach dyscyplinarnych;

• pisemną koncepcję funkcjonowania prokuratury działającej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1360 ze zm.) w aspekcie strzeżenia praworządności, w tym skutecznej realizacji funkcji ścigania karnego;

• listę z poparciem swojej kandydatury podpisaną przez co najmniej 50 prokuratorów pozostających w służbie czynnej lub asesorów prokuratury;

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnienie przekazanych danych osobowych;

• adres poczty elektronicznej kandydata.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Sposób przedstawiania zgłoszeń

Zgłoszenie o przestąpieniu do konkursu należy przedstawić (złożyć) do dnia 16 lutego 2024 r. (do godzinie 16:15 czasu środkowoeuropejskiego) w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości przy al. Ujazdowskie 11 w Warszawie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Prokuratora Krajowego".

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż do 21 lutego 2024 r.

Konkurs na kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego zostanie przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do wyłonienia kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone 22 lutego 2024 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, przy al. Ujazdowskie 11. Rozmowy będą miały charakter jawny i będą dostępne za pośrednictwem transmisji online.

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

amk/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 12.02.2024, 12:10
Źródło informacji Ministerstwo Sprawiedliwości
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ