Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MS: Spotkanie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości z udziałem wiceministra Sebastiana Kalety (komunikat)

27.01.2023, 16:02aktualizacja: 27.01.2023, 16:03

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Współpraca w dokumentowaniu rosyjskich zbrodni popełnionych na Ukrainie, wpływ rosyjskiej agresji na bezpieczeństwo Europy oraz zwalczanie przestępstw transgranicznych – to główne tematy spotkania Rady Ministrów Sprawiedliwości w Sztokholmie, w którym wziął udział wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Ministrowie rozmawiali m.in. o gromadzeniu, przechowywaniu i ocenie dowodów przestępstw popełnionych w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Mówiono też o postępach prowadzonego śledztwa. Wiceminister Sebastian Kaleta podkreślił, że współpraca krajów biorących udział w tym postępowaniu zapewnia wsparcie dla ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości. Jest również istotna w śledztwie prowadzonym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.

Skuteczne działania polskiej prokuratury

Dzięki szybkiej decyzji Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro już w marcu 2022 roku doszło do utworzenia wspólnego zespołu śledczego w sprawie napaści Rosji na Ukrainę. W jego prace zaangażowały się początkowo Ukraina, Polska i Litwa. W kolejnych miesiącach do zespołu dołączyły Łotwa, Estonia, Słowacja, Rumunia, a także Międzynarodowy Trybunał Karny.

Polska od początku jest liderem starań, by pociągnąć do odpowiedzialności karnej winnych zbrodni na Ukrainie. W pracach międzynarodowego zespołu nasz kraj reprezentują prokuratorzy z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Policji. Prace zespołu koordynuje Prokurator Krajowy Dariusz Barski.

Przesłuchano już ponad 1400 świadków. Prokuratura zebrała dowody wielu zbrodni Rosjan, w tym mordowania ludności cywilnej i przymusowego wysiedlania. Na przełomie czerwca i lipca 2022 r. polscy prokuratorzy wykonywali także na Ukrainie czynności procesowe w ramach śledztwa prowadzonego przez ukraińską prokuraturę. Współpraca śledczych z Polski oraz innych państw członkowskich UE z Ukrainą i MTK umożliwia koordynację gromadzenia dowodów zbrodni wojennych popełnianych przez Rosjan na Ukrainie. Celem jest pociągnięcie winnych do odpowiedzialności karnej.

Zwalczanie przestępstw transgranicznych

Podczas spotkania w Sztokholmie dyskutowano też o skutecznej współpracy w ramach zwalczania transgranicznej przestępczości.

Jak zaznaczył wiceminister Sebastian Kaleta, w walce z przestępczością zorganizowaną Polska dostrzega potrzebę rozpoczęcia prac legislacyjnych nad aktem prawa UE regulującym przekazywania postępowań karnych. Ministrowie sprawiedliwości rozmawiali m.in. o utworzeniu wspólnego dla państw Unii instrumentu prawnego umożliwiającego takie przekazywanie.

Przyczyniłoby się do poprawy szybkości i skuteczności postępowania karnego, w tym pozyskiwania materiału dowodowego oraz skutecznego oskarżenia. Instrument ten powinien obejmować nie tylko przestępczość o charakterze zorganizowanym, ale również pozostałe sprawy karne o charakterze transgranicznym.

Polska wskazuje także, że rola Eurojust (Agencji UE ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych) powinna mieć charakter wyłącznie wspierający. Współpraca sądowa w sprawach karnych opiera się bowiem na bezpośredniej współpracy organów wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.(PAP)

kom/ mm/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.01.2023, 16:02
Źródło informacji MS
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ