Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MS: trzecie posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. przywracania praworządności oraz porządku konstytucyjnego (komunikat)

24.01.2024, 17:17aktualizacja: 25.01.2024, 09:39

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 23 stycznia br. odbyło się kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. przywracania praworządności oraz porządku konstytucyjnego.

W zastępstwie Przewodniczącego Zespołu Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, posiedzenie prowadził Krzysztof Śmiszek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Pierwszym tematem była kwestia wyboru sędziego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Omówiono propozycje krajowych procedur oraz składu Zespołu ds. wyłaniania kandydatów. Uczestnicy posiedzenia podkreślili konieczność zmiany trybu wyboru, tak, aby procedura ta była transparentna i rzetelna.

Ministerstwo Sprawiedliwości oraz przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych zadeklarowali wolę współpracy nad nowelizacją zarządzenia MSZ z 2012 roku, w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego ETPC.

Kolejnym punktem obrad Zespołu była prezentacja proponowanych zmian legislacyjnych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. Najważniejsze cele nowelizacji ustawy zreferował wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.

Resort sprawiedliwości pracuje nad tym dwutorowo: z jednej strony analizowane są ustawy dotyczące najpilniejszych kwestii (przepisów wprowadzonych tzw. ustawą kagańcową), z drugiej prowadzone są prace nad całościową reformą ustroju sądownictwa.

Swoje propozycje zaprezentowali również przedstawiciele stowarzyszeń sędziowskich. Część postulatów dotyczyła zaprezentowanego w ostatnim czasie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

W posiedzeniu - oprócz stałych uczestników Zespołu - wzięli udział także przedstawiciele organizacji pozarządowych i stowarzyszeń sędziowskich: Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" – reprezentowane przez prof. Krystiana Markiewicza; Stowarzyszenie Sędziów "Themis" – reprezentowane przez Prezes Honorową Irenę Kamińską; Helsińska Fundacja Praw Człowieka – reprezentowana przez Prezesa Zarządu Macieja Nowickiego i Marcina Szweda; Fundacja Wolne Sądy – reprezentowana przez Sylwię Gregorczyk-Abram, Paulinę Kieszkowską-Knapik i Michała Wawrykiewicza; Kancelaria Prawna Romanowski i Wspólnicy – przez prof. Michała Romanowskiego.

To kolejne na przestrzeni ostatnich dni posiedzenie Zespołu. Poprzednie, które odbyło się 16 stycznia br. poświęcone było projektowi nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa tak, aby jej przepisy były zgodne z zapisami Konstytucji RP oraz uregulowaniami traktatowymi.

Zespół do spraw przywracania praworządności został powołany 13 grudnia ub. roku rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Do jego zadań należą m.in. działania legislacyjne i opiniowanie projektów dokumentów związanych z przywracaniem praworządności oraz porządku konstytucyjnego.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mja/ godl/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.01.2024, 17:17
Źródło informacji Ministerstwo Sprawiedliwości
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ