Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MSiT: Rozstrzygnięcie naboru wniosków na realizację trzeciej edycji Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. (komunikat)

19.04.2024, 14:52aktualizacja: 19.04.2024, 15:35

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje:

Minister Sportu i Turystyki rozstrzygnął nabór wniosków na realizację Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2024 r., przyznając dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 27 026 000 zł przeznaczono na organizację zajęć sekcji, imprez i obozów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz na działania promujące sport osób z niepełnosprawnościami, realizowane przez PKOL w związku z organizacją XVII Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Paryżu.

Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.

Pozostałe środki zaplanowane na upowszechnianie sportu osób z niepełnosprawnościami (w wysokości 2 974 000 zł) zostaną wykorzystane w ramach drugiego naboru wniosków. Informacje o jego terminie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Organizacje pozarządowe zainteresowane uzyskaniem dofinansowania działań w zakresie promocji sportu osób z niepełnosprawnościami będą mogły aplikować do programu rządowego pn. „Promocja Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w 2024 r.” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Będzie to już trzecia edycja Programu, na którego realizację zaplanowano 5 125 000 zł. Informacje o naborze wniosków do powyższego programu zostaną zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w drugiej połowie bieżącego roku.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ klem/ mhr/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.04.2024, 14:52
Źródło informacji MSiT
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ