Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MSWiA: narada premiera D. Tuska z wojewodami z udziałem ministra T. Siemoniaka (komunikat)

11.06.2024, 16:27aktualizacja: 11.06.2024, 16:39

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje:

Dziś, 11 czerwca br., w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku szef MSWiA Tomasz Siemoniak uczestniczył w naradzie z wojewodami pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska. Sytuacja na wschodniej granicy, pomoc dla przedsiębiorców w związku z czasowym zakazem przebywania na określnym obszarze w strefie nadgranicznej - to niektóre z tematów poruszonych podczas spotkania. W rozmowach uczestniczyli także przedstawiciele służb.

"Dzisiaj bycie wojewodą znaczy zupełnie coś innego niż kilka lat temu. Musicie być gotowi do bardzo wytężonej pracy w zakresie bezpieczeństwa" – mówił szef rządu podczas wtorkowego spotkania. Jak dodał, mobilizacja administracji państwowej nie dotyczy tylko województw położonych przy wschodniej granicy kraju.

Premier Donald Tusk zwrócił uwagę, że dzisiaj nie może być innego priorytetu, zarówno dla władzy centralnej, Unii Europejskiej oraz lokalnych samorządów, niż szeroko pojęte bezpieczeństwo. "Musimy sobie zdać sprawę, że w związku z wojną w Ukrainie i agresywną polityką Białorusi na granicy, mamy do czynienia z realnym zagrożeniem, związanym nie tylko z dezinformacją czy atakami cybernetycznymi" – podkreślił.

Prezes Rady Ministrów odniósł się również do ostatnich aktów dywersji i sabotażu. "W ciągu tylko tych kilku, kilkunastu ostatnich tygodni, aresztowaliśmy 10 osób bezpośrednio zaangażowanych w akty dywersji i sabotażu w Polsce. Mamy powody sądzić, że to nie są ostatnie tego typu zdarzenia" – zaznaczył premier.

Wzmocnienie służb specjalnych - ABW i AW

Minister, koordynator służ specjalnych Tomasz Siemoniak podczas wtorkowego spotkania z wojewodami poinformował, że już 1 lipca br. wejdzie w życie decyzja o przywróceniu regionalnych struktur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Następnym krokiem będzie wzmocnienie finansowe i kadrowe ABW oraz Agencji Wywiadu.

"Premier zdecydował też o tym, aby doraźnie skierować 100 mln zł ze swojej rezerwy na potrzeby ABW i AW . Te środki posłużą temu, aby wzmacniać delegatury, wzmacniać kontrwywiad" – przekazał szef MSWiA.

Minister spraw wewnętrznych i administracji wskazał, że dzisiejsze spotkanie bardzo jasno określiło rolę wojewodów, jako przedstawicieli rządu w terenie. "Dziś to oznacza całkowite skupienie się na sprawach bezpieczeństwa. Wojewodowie zostali zobowiązani przez premiera do ścisłej współpracy ze wszystkimi służbami i samorządami, bo za bezpieczeństwo dziś odpowiadają wszyscy" – podkreślił. Jednocześnie dodał, że najbliższy czas będzie okresem szczególnej koncentracji.

Rozporządzenie MSWiA

Wczoraj (10 czerwca br.) Rada Ministrów, podczas posiedzenia w Białymstoku, przyjęła uchwałę w sprawie sytuacji na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Praktyczną konsekwencją uchwały jest przygotowywane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące utworzenia specjalnej strefy przy granicy Polski z Białorusią. Zaproponowane rozwiązania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osobom postronnym, a także funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i żołnierzom oraz ograniczenie aktywności działań grup przemytniczych ułatwiających proceder nielegalnej migracji.

Minister Tomasz Siemoniak podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach tych przepisów. "Słuchamy wskazówek i rad. Jesteśmy gotowi wychodzić naprzeciw oczekiwaniom lokalnych wspólnot" – zaznaczył.

W aktualnym projekcie rozporządzenia strefa obejmie zakazem przebywania długość granicy na odcinku 60,67 km, położonym w zasięgu terytorialnym Placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze. Na odcinku około 44 km obszar objęty zakazem obejmie 200 m od linii granicy państwowej. Natomiast na odcinku około 16 km, położonym w rejonie rezerwatów przyrody, strefa będzie szersza i wyniesie około 2 km.

Proponowany obszar strefy objętej zakazem nie będzie obejmował, co do zasady, miejscowości i szlaków turystycznych, tak aby skutki wprowadzonych ograniczeń były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów czy innych podmiotów prowadzących działalność zawodową.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ jls/ js/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 11.06.2024, 16:27
Źródło informacji MSWiA
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ