Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MSWiA: Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących dzieci ze specjalnym priorytetem - w Policji pilotażowy projekt (komunikat)

05.03.2024, 13:30aktualizacja: 05.03.2024, 13:42

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje:

Komenda Główna Policji uruchomiła pilotażowy projekt, w ramach którego osoba zgłaszająca zaginięcie dziecka będzie mogła bezpośrednio połączyć się telefonicznie z dyżurnym danej komendy wojewódzkiej Policji. Odbędzie się to przy pomocy specjalnego telefonu (tzw. „sztywne łącze”). W stacjonarne aparaty telefoniczne, umożliwiające takie połączenie, zostały doposażone jednostki Policji w województwach małopolskim i opolskim, w których 5 marca br. uruchomiony został pilotaż tego projektu.

Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, a także w kontekście tragedii, która wydarzyła się w Andrychowie, Komenda Główna Policji powołała specjalny zespół, który ma opracować i wdrożyć koncepcje podniesienia standardów obsługi zdarzeń mogących powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia dzieci. Chodzi o sytuacje, gdy trzeba zapewnić szybkość i efektywność obiegu informacji. Planuje się, że w ciągu 3 miesięcy przeprowadzona zostanie ewaluacja projektu. Ocena zostanie zakończona sprawozdaniem.

Specjalny telefon tzw. „sztywne łącze”

Jednostki Policji w województwach małopolskim i opolskim zostały doposażone w stacjonarne telefony, za pomocą których będzie można bezpośrednio połączyć się z dyżurnym komendy wojewódzkiej Policji (tzw. „sztywne łącze”). Jest to specjalny telefon, który pełni funkcję pomocniczą w podejmowaniu niezwłocznych działań przez Policję.

Będzie to możliwe w sytuacji:

odmowy przyjęcia lub opieszałości w przyjęciu przez Policję zawiadomienia o zdarzeniu mogącym powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia dzieci (także w przemocy domowej);

próby odesłania zawiadamiającego o zaginięciu dziecka do innej jednostki Policji;

zwłoki w podejmowaniu przez Policję czynności poszukiwawczych po przyjęciu zawiadomienia o zaginięciu;

braku kontaktu z prowadzącym sprawę, a jednocześnie braku wiedzy na temat przebiegu prowadzonych czynności.

Pilotaż obejmie łącznie 79 jednostek organizacyjnych Policji z całodobową służbą dyżurną (59 jednostek w województwie małopolskim i 20 w województwie opolskim).

Kampania informacyjna

W Komendzie Głównej Policji opracowano także plakat i ulotkę zawierające informację o numerach telefonów obsługiwanych przez instytucje/organizacje, które udzielają wsparcia i pomocy młodym ludziom. Plakaty i ulotki można znaleźć w pomieszczeniach recepcyjnych wszystkich jednostek organizacyjnych Policji. Policjanci przekazują także te materiały w szkołach podczas spotkań dotyczących profilaktyki społecznej oraz ds. nieletnich. Ponadto, na portalu policja.pl udostępniono zakładkę dotyczącą telefonów zaufania. Ze strony można też pobrać plakat i ulotkę informacyjną.

Nagranie ministra Marcina Kierwińskiego dotyczące pilotażu projektu:

https://x.com/MSWiA_GOV_PL/status/1764957824898027677?s=20

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ kblu/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.03.2024, 13:30
Źródło informacji MSWiA
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ