Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MSZ: Dwustronne polsko-czeskie konsultacje w obszarze dyplomacji ekonomicznej i współpracy regionalnej (komunikat)

24.09.2020, 16:36aktualizacja: 24.09.2020, 16:36

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- MSZ informuje:

Wzmocnienie dwustronnej współpracy gospodarczej, rozwój działań w obszarze dyplomacji ekonomicznej, polskie priorytety w ramach przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, realizacja projektów infrastrukturalnych w regionie Europy Środkowej, jak też przyszłość Inicjatywy Trójmorza były wiodącymi tematami dwustronnych konsultacji na szczeblu wiceministrów odpowiedzialnych za dyplomację ekonomiczną Polski i Czech (Praga, 23 - 24 września). Polskie ministerstwo spraw zagranicznych reprezentował podsekretarz stanu Paweł Jabłoński.

W trakcie dwudniowych konsultacji w Pradze wiceminister Jabłoński przeprowadził rozmowy ze swoim czeskim odpowiednikiem, Martinem Tlapą. Wśród głównych tematów rozmów znalazły się: nowe wyzwania gospodarcze w obliczu pandemii COVID-19, dwustronna współpraca gospodarcza, wzmacnianie korzystnego klimatu dla rozwoju wzajemnych inwestycji i wymiany handlowej, współdziałanie na forum UE i innych organizacji międzynarodowych na rzecz umacniania konkurencyjności regionu Europy Środkowej, jak też rozwój strategicznych projektów infrastrukturalnych i regionalnych, w szczególności Inicjatywy Trójmorza.

Wiceszef polskiej dyplomacji spotkał się także z czeskim wiceministrem transportu Janem Sechterem, który wcześniej pełnił funkcję Ambasadora Republiki Czeskiej w Polsce. Rozmówcy zgodzili się co do potrzeby rozwijania projektów infrastrukturalnych wzmacniających atrakcyjność gospodarczą i potencjał konkurencyjny naszego regionu. Omówili także współpracę w dziedzinie dwustronnych oraz regionalnych projektów energetycznych oraz telekomunikacyjnych.

Spotkanie z Prezesem Czech Trade Radomilem Doležalem było okazją do wymiany doświadczeń w obszarze budowania skutecznej odpowiedzi na nowe wyzwania, wsparcia przedsiębiorstw i promocji gospodarczej w nowych uwarunkowaniach spowodowanych pandemią COVID-19.

W trakcie wizyty w Pradze wiceminister Jabłoński otworzył również debatę poświęconą czeskim priorytetom w ramach Inicjatywy Trójmorza zorganizowanej przez czeski think-tank Instytut ds. Politycznych i Społecznych przy współpracy z Ambasadę RP oraz Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Pradze.

W agendzie wizyty wiceministra Pawła Jabłońskiego w Pradze znalazło się także spotkanie z polskimi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terytorium Republiki Czeskiej. Uczestnicy dyskusji omówili uwarunkowania działania pod kątem istniejących możliwości i barier aktywności na rynku czeskim. – Polscy przedsiębiorcy są najlepszymi ambasadorami naszego kraju i polskiej marki za granicą. – podkreślił wiceminister Jabłoński zwracając się do przedstawicieli polskiego biznesu. Zwrócił także uwagę, że w dobie pandemii COVID-19 bliska współpraca biznesu i administracji jest jeszcze ważniejsza dla budowania pozycji gospodarczej Polski poza granicami kraju i zapewnienia miejsca dla polskich produktów i usług w globalnym łańcuchu dostaw. - Jesteśmy otwarci na Wasze potrzeby i oczekiwania. – zaznaczył wiceminister Jabłoński.

Czechy pozostają ważnym partnerem handlowym Polski w regionie. W 2019 r. wg danych GUS był to dla polskiego biznesu 2. rynek eksportowy (14,4 mld EUR) i 7. rynek importowy (7,8 mld EUR).

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mst/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.09.2020, 16:36
Źródło informacji MSZ
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP content” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ