Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MSZ: Rozmowa telefoniczna ministra Zbigniewa Raua z sekretarzem stanu USA Antonym J. Blinkenem (komunikat)

23.02.2021, 18:31aktualizacja: 23.02.2021, 18:32

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

MSZ informuje:

- Rozmowa telefoniczna z nowym amerykańskim szefem dyplomacji służyła potwierdzeniu woli kontynuacji wzmacniania partnerstwa między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Omawiano priorytetowe obszary współpracy oraz dokonano oceny sytuacji międzynarodowej.

Szefowie dyplomacji Polski i USA zgodzili się, że będą kontynuowali bliski dialog i ścisłą współpracę dwustronną oraz w ramach organizacji międzynarodowych na rzecz wzmacniania wspólnoty transatlantyckiej. Zależy nam na wspólnej odpowiedzi na globalne wyzwania i zagrożenia, jak pandemia COVID-19, zmiany klimatyczne, zagrożenia dla bezpieczeństwa czy też olbrzymie, globalne wyzwanie związane z odbudową naszych gospodarek.

Minister Rau, wskazując na wspólne postrzeganie zagrożeń dla bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza ze strony Federacji Rosyjskiej, wyraził nadzieję na utrzymanie zaangażowania USA w Europie oraz w sprawy dotyczące sąsiedztwa Polski. Odnotowaliśmy, że prezydent Biden w rozmowie z prezydentem Putinem jasno dał do zrozumienia, że Stany Zjednoczone będą stanowczo reagować na działania Rosji, które szkodzą USA lub ich sojusznikom. Liczymy na kontynuację amerykańskiej polityki wobec Nord Stream 2 – przekazał w rozmowie z sekretarzem stanu USA minister Rau.

Rozmówcy nawiązali do wczorajszego wspólnego artykułu ministrów Raua i Kuleby w POLITICO EUROPE. Podkreślili, że rządy Stanów Zjednoczonych i Polski stoją na tym samym stanowisku, że Gazociąg Północny jest złym rozwiązaniem dla Europy, a dywersyfikacja dróg transportu surowców energetycznych powinna być realizowana w sposób, który nie stwarza zagrożenia szantażem energetycznym dla innych sojuszników i partnerów. Szef polskiej dyplomacji przyjął z zadowoleniem, że Inicjatywa Trójmorza cieszy się ponadpartyjnym poparciem Kongresu USA, jak również rządu USA. – Odnotowaliśmy, że 11 lutego podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych Inicjatywy Trójmorza, sekretarz stanu USA potwierdził poparcie i wolę współpracy z nami – dodał minister Rau.

Minister Rau przedstawił aktywność Polski na rzecz wzmacniania demokratycznych reform i aspiracji euroatlantyckich Ukrainy, zaakcentował także potrzebę współpracy z USA w tym zakresie. Szef polskiej dyplomacji wskazał, że priorytetową dziedziną współpracy ze Stanami Zjednoczonymi jest bezpieczeństwo i obrona, w tym pełne wdrożenie umowy dwustronnej o wzmocnionej współpracy obronnej z 15 sierpnia 2020 roku. Podkreślił także potrzebę pogłębiania współpracy gospodarczej i w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. W tym kontekście poinformował stronę amerykańską o wypełnieniu przez Polskę wewnętrznych procedur prawnych koniecznych do wejścia w życie dwustronnej umowy, która stanowić będzie podstawę do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

W rozmowie zwrócono uwagę, że polska Konstytucja posługuje się biologiczną definicją płci oraz stoi na straży praw człowieka i zakazu wszelkiej dyskryminacji. W najbliższych latach żadne zmiany w obowiązującym od 1997 roku porządku prawnym nie są przewidywane.

Minister Rau podkreślił, że w kwestii mienia bezspadkowego polskie regulacje są zgodne z międzynarodowymi – sięgającymi czasów rzymskich – standardami. Polska jest natomiast gotowa uczestniczyć w międzynarodowej debacie na ten temat w oparciu o zasadę niedyskryminacji.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mro/ par/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.02.2021, 18:31
Źródło informacji MS
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ