Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MSZ: Ustanowienie Stałego Przedstawiciela RP przy ICAO (komunikat)

25.09.2020, 17:39aktualizacja: 25.09.2020, 17:39

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- MSZ informuje:

Od 1 października br. polska dyplomacja wzmocni się o nowe stanowisko ambasadorskie - funkcję Stałego Przedstawiciela w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) obejmie Dariusz Wiśniewski, Konsul Generalny RP w Montrealu.

Powołanie Stałego Przedstawiciela RP przy ICAO stało się możliwe dzięki uzgodnieniom pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Urzędem Lotnictwa Cywilnego, które znalazły odzwierciedlenie w zawartym 25 września br. porozumieniu pomiędzy instytucjami. Z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dokument podpisał wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. UCL reprezentowany był przez szefa Urzędu Piotra Samsona.

- Rozumiejąc pilną potrzebę podniesienia współpracy z ICAO na wyższy poziom wypracowaliśmy wspólnie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego rozwiązanie, które pozwala zwiększyć naszą obecność w organizacji i lepiej realizować polskie interesy – podkreślił wiceminister Jabłoński. Zwrócił także uwagę, że porozumienie zostało wypracowane niezwykle szybko i wyraził przekonanie, że współpraca pomiędzy MSZ a ULC, a także innymi instytucjami z branży lotniczej nadal będzie przebiegać harmonijnie. Centralny Port Komunikacyjny (CPK), rozwój w ostatnich latach Polskich Linii Lotniczych "LOT" S.A., wybory na Sekretarza Generalnego ICAO oraz potrzeba wzmocnienia pozycji Polski oraz polskiego sektora lotniczego na poziomie globalnym poprzez aktywną obecność na forum ICAO to tylko niektóre z tematów, które Polska planuje podejmować i wspierać w ramach prac tej organizacji. Dzięki podpisaniu porozumienia dot. polskiej obecności przy ICAO służba zagraniczna, a w szczególności jej dyplomacja ekonomiczna nabywa nowe zadania z obszaru dyplomacji lotniczej. Skorzysta na tym polski sektor lotniczy i inne powiązane z nim sektory gospodarki. – Zadania nowo powołanego Stałego Przedstawiciela RP przy ICAO realizowane będą zgodnie ze strategicznymi celami Polski, z polityką polskiego rządu oraz interesami polskich spółek i innych podmiotów związanych z branżą lotniczą – powiedział wiceszef polskiej dyplomacji.

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego jest wyspecjalizowaną agencją ONZ utworzoną na mocy Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Jej główna siedziba znajduje się w Montrealu (Kanada). ICAO współpracuje ze 193 państwami członkowskimi i grupami interesariuszy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ osz/ godl/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.09.2020, 17:39
Źródło informacji MSZ
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP content” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ