Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Niebawem pierwsze konkursy dla samorządów w ramach "Polski Wschodniej" 2021-2027

06.03.2023, 11:00aktualizacja: 06.03.2023, 11:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Źródło: EC - Audiovisual Service
Źródło: EC - Audiovisual Service
Niebawem ruszyć mają pierwsze konkursy dla samorządów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Komitet monitorujący programu zatwierdził kryteria wyboru projektów JST w obszarach: adaptacja do zmian klimatu; zrównoważona mobilność miejska oraz infrastruktura drogowa.

Adaptacja do zmian klimatu

Projekty w tym obszarze mają obejmować m.in. ograniczanie „betonozy”, rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w miastach, jak np. budowa parków, ogrodów i łąk miejskich, połączeń między terenami zielonymi, miejskich stawów i oczek wodnych, udrożnienie przepływu kanałów, czy rzek miejskich.

Wsparcie - jak zapowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - obejmie też modernizację już istniejących przestrzeni w miastach, tak aby likwidować miejskie „wyspy ciepła”, ułatwić wsiąkanie wody w grunt i zapobiegać jej szybkiemu odparowywaniu w okresach suszy oraz gromadzeniu się na powierzchni w czasie ulewnych deszczy.

"Wszystko po to aby zwiększyć odporność miast na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu oraz poprawić jakość życia mieszkańców. To wsparcie kierowane jest do miast średnich, które doświadczają trudności społeczno-gospodarczych oraz miejscowości uzdrowiskowych" - wyjaśnia resort funduszy.

Zrównoważona mobilność miejska

W tej edycji programu "Polska Wschodnia" o wsparcie będą mogły starać się nie tylko miasta wojewódzkie, ale również miasta średnie, które doświadczają trudności społeczno-gospodarczych.

Infrastruktura drogowa

Wsparciem zostanie objęta infrastruktura dróg wojewódzkich, w tym budowa lub przebudowa obwodnic oraz punktowe inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu.

"Realizacja inwestycji wpłynie na jeszcze lepsze powiązanie wschodnich województw z europejską i krajową siecią dróg, poprawi atrakcyjność inwestycyjną makroregionu i codzienne podróże mieszkańców" - przewiduje ministerstwo funduszy.

Ponadto Komitet monitorujący zatwierdził kryteria wyboru projektów dla działań: Platformy startowe dla nowych pomysłów oraz Pożyczki na rozwój turystyki.

Platformy Startowe to kompleksowy program wsparcia dla osób z pomysłem na innowacyjny biznes, które chcą założyć go i prowadzić w Polsce Wschodniej. Wsparcie bezpośrednio jest realizowane we współpracy z tzw. animatorami Platform startowych.

"To co wyróżnia Platformy Startowe w Polsce Wschodniej to fakt, że działają w partnerstwie z innymi podmiotami takimi jak uczelnie, fundusze Venture Capital, doświadczeni przedsiębiorcy oraz ośrodki innowacji. W Programie Polska Wschodnia 2014-2020 było ponad 60 takich partnerskich podmiotów. Ta współpraca pozwoliła na świadczenie wielu różnorodnych usług na rzecz start-upów w formie doradztwa i szkoleń w celu rozwinięcia ich pomysłu biznesowego" - mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

"W ramach kończącego się właśnie Programu Polska Wschodnia, uwzględniając również edycję pilotażową działania, dzięki działalności Platform zgłoszono ok. 12 tys. pomysłów biznesowych, a spośród nich wsparto w formie inkubacji ok. 1,6 tys. nowopowstałych przedsiębiorstw. To nie bez znaczenia dla rozwoju przedsiębiorczości w makroregionie, dlatego chcemy kontynuować budowanie w Polsce Wschodniej ekosystemu Platform Startowych" - dodała wiceminister funduszy.

Także fundusz pożyczkowy dla branży turystycznej, którym zarządzać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, zasadza się na - tym razem krajowych - doświadczeniach z realizacji instrumentu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka. Od startu instrumentu w grudniu 2016 r. ze wsparcia pożyczkowego skorzystało ponad tysiąc mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce Wschodniej.

"Preferencyjne pożyczki na inwestycje turystyczne były chętnie brane nawet w czasie pandemii COVID-19, dlatego zależało nam na zwiększeniu skali działania instrumentu dzięki środkom programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Jest to szczególnie istotne wsparcie na przygotowanie się do obsługi ruchu turystycznego regionów, które teraz doświadczają ograniczeń związanych z napaścią Rosji na Ukrainę" - podkreśliła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Ministerstwo informuje, że najpierw BGK wybierze, zgodnie z prawem zamówień publicznych, regionalnych Partnerów finansujących, którzy następnie będą oferować pożyczki MSP. Dzięki dedykowanym pożyczkom przedsiębiorcy działający w branży turystycznej będą mogli nie tylko poszerzyć ofertę firmy, ale też podnieść jakość oferowanych produktów i usług. Dzięki pozyskanemu wsparciu będą mogli m.in.: doposażyć hotele, rozwinąć działalność restauracji, podnieść konkurencyjność przewozów turystycznych, doposażyć wypożyczalnie sprzętu turystycznego.

Jak zapowiada resort funduszy, dzięki zaakceptowanym kryteriom, pierwsze nabory w programie zostaną uruchomione w drugim kwartale bieżącego roku, jeszcze przed letnimi wakacjami.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 06.03.2023, 11:00
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ