Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Nowe spojrzenie na edukację: podczas Szczytu Nagrody Yidana 2023 zaprezentowano przełomowe pomysły inspirujące do zmian

08.12.2023, 16:57aktualizacja: 08.12.2023, 17:05

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PR Newswire/Yidan Prize Foundation (1)
PR Newswire/Yidan Prize Foundation (1)

HONGKONG, 8 grudnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Fundacja Nagrody Yidana, międzynarodowa organizacja filantropijna stojąca za najwyższym na świecie wyróżnieniem w dziedzinie edukacji, zorganizowała w dniu 4 grudnia w Hongkongu długo wyczekiwany Szczyt Nagrody Yidana, odbywający się pod hasłem „Pomysły inspirujące do zmian: rozwiązania wspierające edukację”.

Dynamicznie zmieniający się świat wymusza kształcenie w uczniach umiejętności kreatywnego i krytycznego myślenia, pozwalających im na uzyskanie statusu wszechstronnie wykształconych obywateli świata. Uczestnicy szczytu Nagrody Yidana 2023 wspólnie z ekspertami w dziedzinie edukacji, decydentami politycznymi i fundacjami filantropijnymi dyskutowali o sposobach skuteczniejszego zaspokajania potrzeb współczesnych uczniów, zgłębiając innowacyjne pomysły w zakresie badań i praktyki, dzięki którym możliwe będzie poszerzenie dostępu do edukacji na najwyższym poziomie.

Dr Charles CHEN Yidan, fundator Nagrody Yidana, powitał gości z całego świata, przypominając, że to właśnie pomysły mogą być impulsem do zmian. Jak podkreślił: „Obecni dziś z nami nowatorscy pedagodzy głęboko wierzą w transformacyjną moc idei. Ich wspólna koncepcja prowadzi do zrozumienia, że wszyscy uczniowie mogą lub wręcz powinni odnieść sukces. Rzucają nam wyzwanie, abyśmy na nowo zdefiniowali, czym są odpowiednie sale lekcyjne i najlepsze praktyki dydaktyczne. Przekonują nas, że właściwa edukacja może być dostępna dla każdego. Ich działania nieustannie zmieniają system kształcenia, jeszcze głębiej utwierdzając ich w tym przekonaniu”.

Konferencję otworzył Joe Colombano, szef Biura Koordynatora Rezydentów ONZ w Chinach, prezentując przemówienie na temat potrzeby wznowienia inwestycji oraz wprowadzania innowacji w edukacji. Poddał refleksji koncepcję tego, co oznacza dziś jakość kształcenia, a także zaproponował trafne pytania przygotowujące grunt pod całodniowe dyskusje. Podkreślił, że edukacja musi nadążać za zmieniającymi się potrzebami gospodarki i zaakcentował szersze cele szkolnictwa wykraczające poza kwestie wyłącznie zatrudnienia - jako sposób na osiągnięcie pełnego potencjału przez wszystkich uczących się. Colombano zaznaczył, że wysokiej jakości edukacja to zdecydowanie więcej niż jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), to przede wszystkim katalizator do osiągnięcia wszystkich 17 SDG.

Podczas pierwszego panelu eksperci ds. edukacji z Uniwersytetu w Hongkongu dołączyli do profesor Michelene (Micki) Chi, laureatki Nagrody Yidana w dziedzinie badań nad edukacją w 2023 r., posiadaczki tytułu honorowego Regents Professor zajmującej finansowane ze stypendium im. Dorothy Bray stanowisko profesor nauk ścisłych i pedagogiki na Mary Lou Fulton Teachers College Uniwersytetu Stanowego Arizony. Paneliści dyskutowali na temat opracowanej przez Micki Chi przełomowej teorii zaangażowania poznawczego - zwanej ICAP - która oferuje nauczycielom sprawdzone ramy ułatwiające osiągnięcie odpowiedniego zaangażowania w klasie, przyczyniając się do poprawy metod nauczania od przedszkola do poziomu szkoły średniej i dalej. Moderatorem debaty był dr Christopher Thomas, dyrektor ds. współpracy partnerskiej w Fundacji Nagrody Yidana. Eksperci poruszyli kwestię interaktywnego, konstruktywnego i aktywnego uczenia się pozwalającego na rozwijanie autonomii uczniów i zachęcanie ich do współpracy.

Drugi panel prowadzony był przez dr Laurę Savage, dyrektor wykonawczą Międzynarodowej Grupy Fundatorów Edukacji (IEFG), i obejmował rozmowy z liderami, którzy z powodzeniem stymulują zmiany społeczne zapewniające szerszej grupie uczniów dostęp do transformacyjnej potęgi edukacji. Członkowie Rady Luminarzy Fundacji Yidana, dr Rukmini Banerji, Vicky Colbert i Wendy Kopp, podzielili się swoimi doświadczeniami w stymulowaniu zmian systemowych poprzez wykorzystanie wpływu wspólnej misji i zbiorowego oraz lokalnego przywództwa. Uczestnicy rozmawiali o znaczeniu fundamentalnego procesu edukacyjnego, ścisłej współpracy z rządem i społeczeństwem obywatelskim oraz o tym, w jaki sposób wszyscy - od rodziców po studentów - mogą stać się autorami zmian.

Na popołudniowym posiedzeniu omówiono, w jaki sposób innowacyjne modele szkolnictwa wyższego pozwalają przełamać bariery w zakresie dostępności i przystępności cenowej. Shai Reshef, laureat Nagrody Yidana 2023 w dziedzinie rozwoju edukacji oraz prezes i założyciel Uniwersytetu Ludowego, dyskutował z profesorem Arthurem Levinem, emerytowanym prezesem Kolegium Nauczycielskiego Uniwersytetu Columbia, o tym, jak można zadbać, by szkolnictwo wyższe dotrzymywało kroku zmieniającej się światowej i cyfrowej gospodarce opartej na wiedzy. Shai poruszył znaczenie wykorzystania potencjału technologii internetowej o otwartym kodzie źródłowym, aby każdy odpowiednio przeszkolony student zyskał dostęp do najwyższej jakości szkolnictwa wyższego.

Pod koniec dnia Lucy Lake oraz Angeline Murimirwa, laureatki Nagrody Yidana 2020 w dziedzinie rozwoju edukacji, dołączyły do Baela Razy Jamila, dyrektora generalnego Idara-e-Taleem-o-Aagahi, oraz Ruth Kagii, byłej dyrektor ds. edukacji międzynarodowej w Banku Światowym, aby omówić zagadnienie powszechnego dostępu do edukacji. Paneliści podkreślili, że to właśnie postawienie najbardziej zmarginalizowanych i narażonych osób w centrum procesu kształtowania polityki jest warunkiem koniecznym do wprowadzenia zmian w edukacji oraz poprzez nią. Dyskutanci zauważyli, że koncepcja radykalnego włączania jest odważna i nacechowana nieposkromioną śmiałością: każdy uczeń musi otrzymać wykształcenie i ochronę. Międzysektorowość i współpraca między decydentami a badaczami i edukatorami nie mogą podlegać żadnym negocjacjom w tym procesie.

Uhonorowanie laureatów tegorocznej Nagrody Yidana

Na ceremonii wręczenia Nagród Fundacji Yidana w dniu 3 grudnia profesorowie Michelene Chi i Shai Reshef zostali formalnie uhonorowani odpowiednio Nagrodą Yidana 2023 w dziedzinie badań nad edukacją oraz Nagrodą Yidana 2023 w dziedzinie rozwoju edukacji. Zostali oni szczególnie docenieni za swoją niezwykłą pracę w tworzeniu możliwości dla uczniów, by ci mogli realizować swój potencjał. Tym samym dołączają oni do międzynarodowej społeczności twórców zmian w edukacji i Rady Luminarzy Fundacji Nagrody Yidana.

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania kandydatów do Nagrody Yidana w 2024 r.

Nominacje do Nagrody Yidan można przesyłać do 31 marca 2024 r. Więcej informacji na temat możliwości lub nominowania twórców przełomowych rozwiązań można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Nagrody Yidana: https://yidanprize.org/the-prize-and-nominations/nominations.

https://mma.prnewswire.com/media/2291806/Professor_Michelene_Chi_2023_Yidan_Prize.html?token=br5thbnr6EXk8U0Rrhk635RCe5rM212voX7CbgMbzr8y%2BdDZ7mBU4FdB4BrVWutZ3jK7%2Bb24n5WtsqeU3ypgZQAMsJ3Zx7ufcJBzhCsR%2F0UHWaqY8XNl 

FUNDACJA NAGRODY YIDANA

Fundacja Nagrody Yidana jest międzynarodową organizacją filantropijną, której misją jest tworzenie doskonalszego świata poprzez edukację. Za pośrednictwem przyznawanej nagrody i sieci innowatorów Fundacja wspiera idee i praktyki w dziedzinie edukacji - szczególnie te, które mają zdolność do pozytywnej zmiany życia i społeczeństwa.

Nagroda Yidana jest wyrazem uznania dla osób lub zespołów, które wniosły szczególny wkład w teorię i praktykę edukacji sprzyjającej włączeniu społecznemu.

https://yidanprize.org 

https://mma.prnewswire.com/media/1636915/Yidan_Prize_Logo.html?token=br5thbnr6EXk8U0Rrhk635RCe5rM212voX7CbgMbzr8y%2BdDZ7mBU4FdB4BrVWutZ3jK7%2Bb24n5WtsqeU3ypgZQAMsJ3Zx7ufcJBzhCsR%2F0UHWaqY8XNl 

(PRNewsfoto/Fundacja Nagrody Yidana)

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2291806/Professor_Michelene_Chi_2023_Yidan_Prize.jpg 

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2291807/Shai_Reshef_2023_Yidan_Prize.jpg 

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1636915/Yidan_Prize_Logo.jpg 

Źródło: Yidan Prize Foundation

Źródło informacji: PR Newswire

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 08.12.2023, 16:57
Źródło informacji PR Newswire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ