Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Od 1 marca obowiązują nowe unijne etykiety energetyczne dla sprzętu AGD

01.03.2021, 15:27aktualizacja: 01.03.2021, 15:30

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© Komisja Europejska 2021
© Komisja Europejska 2021
Od 1 marca 2021 r. wszystkie sprzedawane w UE lodówki, zamrażarki, zmywarki do naczyń, pralki, telewizory i innych monitory zewnętrzne powinny być oznakowane nową unijną etykietą energetyczną. Znikają klasy A+, A++ i A+++, a w związku z zaostrzeniem kryteriów energooszczędności produkty zaklasyfikowane dotychczas do którejś z tych kategorii, w nowej skali mogą zostać ocenione jako spełniające wymogi klas B, C lub D.

Wprowadzenie nowych etykiet energetycznych jest efektem wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2017/1369) z 4 lipca 2017 roku ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego poprzednią dyrektywę (2010/30/UE)

Nowe etykiety dla żarówek i lamp ze stałymi źródłami światła zostaną dodane w dniu 1 września, a inne produkty zostaną uwzględnione w następnych latach.

Najważniejszą zmianą w porównaniu do dotychczas obowiązującego wzoru etykiet jest likwidacja oznaczeń A+, A++ oraz A+++ i powrót do skali A–G. Skala ta jest bardziej rygorystyczna niż dotychczasowa, a skonstruowano ją tak, by początkowo tylko nieliczne produkty mogły otrzymać oznaczenie A. Najbardziej energooszczędne produkty znajdujące się obecnie na rynku będą teraz oznaczane zazwyczaj jako B, C lub D.

Nowe etykiety zawierają link QR do ogólnounijnej bazy danych o urządzeniach AGD, gdzie konsumenci będą mogli znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat produktów. Wszystkie urządzenia przeznaczone na rynek UE muszą zostać zarejestrowane w nowej ogólnounijnej bazie danych – europejskim rejestrze produktów do celów etykietowania energetycznego (EPREL). Ułatwi to dodatkowo porównywanie podobnych produktów w przyszłości.

1 marca br. zaczęły również obowiązywać przepisy gwarantujące konsumentom prawo do naprawy sprzętu i zobowiązujące producentów do utrzymania dostępności części zamiennych przez kilka lat po zniknięciu produktów z rynku. Maksymalny czas dostawy dla wszystkich tych części wynosi 15 dni roboczych od zamówienia.

„Pierwsza etykieta energetyczna odniosła duży sukces, przynosząc przeciętnemu gospodarstwu domowemu w Europie oszczędności rzędu kilkuset euro rocznie i motywując przedsiębiorstwa do inwestowania w badania naukowe i rozwój. Do końca lutego ponad 90 proc. produktów posiadało oznaczenie A+, A++ lub A+++. Nowy system będzie bardziej przejrzysty dla konsumentów i sprawi, że przedsiębiorstwa będą nadal wprowadzać innowacje i oferować jeszcze bardziej energooszczędne produkty. Pomoże nam to również zmniejszać emisje gazów cieplarnianych” – oceniła komisarz do spraw energii Kadri Simson.

Unijna etykieta energetyczna istnieje od ponad 25 lat. W ogólnounijnym badaniu (Eurobarometr), przeprowadzonym w 2019 r., 93 proc. konsumentów potwierdziło, że rozpoznaje etykietę, a 79 proc. przyznało, że wpłynęła ona na ich decyzję o zakupie produktu. Szacuje się, że wraz ze zharmonizowanymi minimalnymi wymogami w zakresie efektywności energetycznej (określanymi mianem „ekoprojektu”) unijne przepisy dotyczące etykietowania energetycznego zmniejszą wydatki konsumentów o dziesiątki miliardów euro rocznie, przynosząc jednocześnie wiele innych korzyści dla środowiska oraz dla producentów i sprzedawców detalicznych.

Nowe kategorie na potrzeby etykiety ze zmienioną skalą zostały uzgodnione po przeprowadzeniu rygorystycznego i w pełni przejrzystego procesu konsultacji, przy ścisłym zaangażowaniu zainteresowanych stron i państw członkowskich na wszystkich etapach, z uwzględnieniem kontroli ze strony Rady i Parlamentu Europejskiego, a także przy zapewnieniu odpowiedniego uczestnictwa i informowania producentów. Zgodnie z wymogami rozporządzenia ramowego zmianą skali zostaną objęte w nadchodzących latach inne grupy produktów, w tym suszarki bębnowe, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, klimatyzatory, urządzenia do gotowania, systemy wentylacyjne, szafy chłodnicze lub zamrażające, ogrzewacze pomieszczeń i podgrzewacze wody oraz kotły na paliwo stałe.

Źródło informacji: EuroPAP News

Image
Belka EuroPAP News

 

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 01.03.2021, 15:27
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ