Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Organizacje samorządowe apelują o dłuższy czas na rozliczenie środków unijnych

03.10.2022, 12:24aktualizacja: 03.10.2022, 14:10

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

EC - Audiovisual Service
EC - Audiovisual Service
Organizacje samorządowe oczekują wydłużenia okresu rozliczenia wydatków programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020. Według nich, konieczne jest wydłużenie okresu realizacji zadań przynajmniej do końca 2024 roku ze względu na liczbę kryzysów społeczno-gospodarczych, które miały wpływ na wydatkowanie funduszy europejskich.

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych zaapelowało do rządu o negocjacje z Komisją Europejską związane z wydłużeniem okresu rozliczenia programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 o okres minimum jednego roku, tj. przynajmniej do 31 grudnia 2024 r. Zdaniem samorządowców kumulacja kryzysów społeczno-gospodarczych, do których doszło w ostatnich latach, znacząco wpłynęła na sposób i tempo wydatkowania funduszy europejskich w jednostkach samorządu terytorialnego.

„Zarówno pandemia COVID-19 jak i wojna na terytorium Ukrainy pociągnęły za sobą nieuchronne skutki w postaci: drastycznego wzrostu wydatków publicznych na ochronę zdrowotną obywateli UE oraz łagodzenie skutków pandemii, na wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, bezprecedensowy wzrost kosztów energii oraz możliwy jej niedobór, rosnącą inflację i wzrost cen w niemal każdym segmencie gospodarki, zmniejszony dostęp do surowców, półproduktów i materiałów budowlanych” – czytamy w stanowisku.

Samorządowcy zwracają też uwagę, że „projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego były wstrzymywane lub wydłużane ze względu na ograniczenia pandemiczne niepozwalające na swobodną rekrutację i obsługę uczestników. Podmioty medyczne realizujące projekty w pierwszej kolejności zajmowały się zwalczaniem skutków pandemii”.

OPOS wskazuje również, że część środków została przekierowania na łagodzenie skutków pandemii oraz wsparcie uchodźców z Ukrainy, jednak ich wdrożenie odbywa się pod presją czasu z uwag na upływający termin rozliczenia.

„Konieczne stało się przeprogramowanie środków, implementacja dodatkowych zmian legislacyjnych, uwzględnienie dodatkowych środków REACT-EU – wszystko to pociągnęło za sobą dodatkowe obciążenie administracyjne, a samo wykorzystanie dodatkowych lub przeprogramowanych środków powinno wiązać się z wydłużeniem okresu rozliczenia środków. Dalsza realizacja programów operacyjnych przy zachowaniu obecnego okresu rozliczeniowego jest nadmiernym ryzykiem dla jednostek samorządu terytorialnego wdrażających fundusze strukturalne w Polsce” – wskazują samorządowcy.

Stanowisko OPOS zostało przyjęte podczas posiedzenia Zarządów i Dyrektorów Sygnatariuszy przez: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Związek Gmin Pomorskich, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.10.2022, 12:24
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.