Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Parlament Europejski upomina się o sport

24.11.2021, 10:33aktualizacja: 24.11.2021, 12:26

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot.PAP/Leszek Szymański
Fot.PAP/Leszek Szymański
W przyjętej we wtorek rezolucji Parlament Europejski wezwał do ukształtowania europejskiego modelu sportu opartego na solidarności, integracji, otwartej rywalizacji i uczciwości. - Sport jednoczy ludzi i jest ważną gałęzią unijnej gospodarki, dającą prawie 3 proc. PKB - przekonywał sprawozdawca projektu Tomasz Frankowski (EPL).

Europosłowie opowiedzieli się za tym, by znaleźć równowagę między komercyjnymi interesami sportu zawodowego a jego funkcjami społecznymi; chodzi zwłaszcza o wzmocnienie powiązań między sportem amatorskim a zawodowym. Wezwali do redystrybucji środków finansowych pomiędzy imprezami o charakterze zawodowym i masowym; zaproponowali by federacje sportowe utworzyły mechanizm solidarności, który zapewni odpowiednie finansowanie sportu amatorskiego i masowego.

Parlament w rezolucji oczekuje, że Komisja i państwa członkowskie zrobią wszystko co w ich mocy, aby zachęcić obywateli UE do aktywności fizycznej. W szczególności chodzi o dotarcie do młodych ludzi z różnych środowisk, zwiększenie liczby godzin przeznaczanych na wychowanie fizyczne w szkołach oraz szersze wykorzystanie  ambasadorów sportu.

Europosłowie zwrócili w dokumencie uwagę na nierównowagę płci, w szczególności jeśli chodzi o płace i reprezentację w zarządach organizacji sportowych. Chcą także, aby europejskie media w większym stopniu relacjonowały w szerszym zakresie wydarzenia i dyscypliny sportowe z udziałem kobiet i młodzieży. Krajowe federacje sportowe - uważa PE - powinny wyrównać wysokość składek dla sportowców płci żeńskiej i męskiej, idąc za przykładem Irlandzkiego Związku Piłki Nożnej.

W rezolucji PE wzywa władze publiczne, federacje sportowe i organizacje do przestrzegania zasad demokratycznych we wszystkich działaniach, zwłaszcza przy przyznawaniu krajom statusu gospodarza ważnych wydarzeń sportowych oraz przy wyborze sponsorów. Według europosłów kraje, których rządy wielokrotnie łamały podstawowe prawa i wartości, nie powinny już więcej organizować ważnych imprez sportowych.

"Sport ma wielką moc jednoczenia ludzi, bez względu na pochodzenie etniczne, religię, płeć czy status społeczno-ekonomiczny. Dzięki temu jesteśmy szczęśliwi, zdrowi i możemy uczyć się przez całe życie. Jest to również ważna gałąź gospodarki, stanowiąca prawie 3 proc. PKB Unii Europejskiej, a zatem potrzebuje większej transparentności i więcej uwagi ze strony unijnych instytucji" - mówił w debacie sprawozdawca Tomasz Frankowski, wielokrotny reprezentant Polski w piłce nożnej.

Rezolucję przyjęto 597 głosami "za" przy 36 przeciw i 55 wstrzymujących się.

 Źródło informacji:

EuroPAP News

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.11.2021, 10:33
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ