Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Parlament Europejski za interesem dziecka w sporach o opiekę

07.10.2021, 16:30aktualizacja: 07.10.2021, 16:33

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union 2021 - Source : EP
© European Union 2021 - Source : EP
Powierzenie wyłącznej pieczy nad dzieckiem matce, jeżeli jest ona ofiarą przemocy, może stanowić jedyny sposób zapobiegania dalszej agresji – podkreśla Parlament Europejski.

W sprawozdaniu przyjętym w środę 510 głosami za, 31 przeciw, przy 141 wstrzymujących się, posłowie do PE wezwali do podjęcia pilnych działań w celu ochrony ofiar przemocy podczas sporu o opiekę nad dziećmi.

Eurodeputowani zwrócili uwagę, że zjawisko przemocy wobec kobiet i dzieci pogłębiło się w czasie pandemii COVID-19. „Kryzys związany z COVID-19 ukazał brak odpowiedniego wdrażania międzynarodowych konwencji w sprawie ochrony i zapobiegania przemocy ze względu na płeć” – podkreślili.

Dlatego PE wezwał państwa członkowskie, aby pilnie zajęły się problemem rosnącej przemocy ze strony partnera podczas pandemii COVID-19, i zachęca, aby wymieniały się innowacyjnymi rozwiązaniami i dobrymi praktykami w zakresie zwalczania tego zjawiska.

Podkreślając alarmującą liczbę zabójstw kobiet i dzieciobójstw, które mają miejsce po tym, jak kobiety zgłaszają przypadki przemocy, posłowie stwierdzają, że ochrona kobiet i dzieci przed przemocą oraz najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka musi mieć pierwszeństwo przed innymi kryteriami podczas ustalania prawa do opieki i do odwiedzin.

„Cofnięcie prawa do opieki i odwiedzin partnera stosującego przemoc oraz powierzenie wyłącznej pieczy matce, jeżeli jest ofiarą przemocy, może stanowić jedyny sposób zapobiegania dalszej przemocy i wtórnej wiktymizacji ofiar” – podkreślił Parlament. „Przypisaniu wszystkich obowiązków rodzicielskich rodzicowi będącemu ofiarą przemocy muszą towarzyszyć odpowiednie mechanizmy rekompensaty, takie jak korzyści socjalne i priorytetowy dostęp do zbiorowych i indywidualnych rozwiązań w zakresie opieki” – zaznaczył.

W tekście czytamy też, że przy rozpatrywaniu spraw dotyczących opieki nad dzieckiem, dziecko powinno mieć zapewnioną możliwość bycia wysłuchanym, a w przypadku podejrzenia przemocy w związku, przesłuchania muszą być prowadzone w przyjaznym dziecku środowisku przez przeszkolonych profesjonalistów.  Dzieci, które były świadkami przemocy domowej powinny być uznawane za ofiary przemocy ze względu na płeć i otrzymywać lepszą ochronę prawną i wsparcie psychologiczne - uważają posłowie.

„Po raz pierwszy nie koncentrujemy się wyłącznie na maltretowanych kobietach, ale również na wpływie przemocy na dzieci. Ochrona kobiet i dzieci przed przemocą oraz najlepszy interes dziecka muszą być najważniejsze i powinny zawsze mieć pierwszeństwo przed innymi kryteriami przy ustalaniu podziału opieki i prawa do odwiedzin” – podkreślała w PE włoska eurodeputowana Luisa Regimenti (EPP), współsprawozdawczyni rezolucji. „Parlament wysyła wyraźny sygnał na rzecz odważnych i zdecydowanych kroków, jakie należy podjąć w UE w celu rozwiązania problemu przemocy uwarunkowanej płcią. To sprawozdanie ma być krokiem naprzód w kierunku miejsca, w którym kobiety i dzieci będące ofiarami przemocy ze strony domowej mogą liczyć na ochronny i sprawiedliwy system, który stanie po ich stronie” - dodała.

W tekście powtórzono również wezwanie Parlamentu do dodania „przemocy uwarunkowanej płcią” do listy przestępstw wymienionych w art. 83 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

aba/

Źródło informacji: EuroPAP News

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 07.10.2021, 16:30
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ