Newsletter

Polityka i społeczeństwo

PE przyjął Instrument Wsparcia Technicznego, który pomoże w odbudowie po pandemii

21.01.2021, 10:58aktualizacja: 21.01.2021, 11:04

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union 2021 - Source : EP
© European Union 2021 - Source : EP
864 mln euro na lata 2021-2027 - tyle wyniesie budżet Instrumentu Wsparcia Technicznego, który ma pomóc krajom UE w przygotowaniu planów naprawczych niezbędnych do uzyskania dostępu do finansowania z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

We wtorek, 19 stycznia Parlament Europejski przyjął przepisy, które regulują sposób w jaki Instrument Wsparcia Technicznego (The Technical Support Instrument - TSI) będzie wspierać ożywienie gospodarcze po pandemii COVID-19 promując przy tym spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Reformy wspierane przez instrument mają skutecznie pomóc stawić czoła wyzwaniom określonym w przyjętych zaleceniach dla poszczególnych krajów.

Szczegółowe cele i działania

TSI ma pomóc władzom krajowym w przygotowywaniu, zmienianiu, wdrażaniu i rewizji ich planów krajowych. W tekście określono listę kluczowych działań, które należy przeprowadzić, takich jak cyfryzacja struktur administracyjnych i usług publicznych, w szczególności opieki zdrowotnej, edukacji lub wymiaru sprawiedliwości, tworzenie polityk pomagających ludziom w przekwalifikowaniu się na rynku pracy i budowanie odpornych systemów opieki oraz zdolności reagowania.

Komisja Europejska ma udostępnić online bazę danych z informacjami o działaniach objętych TSI.

Budżet i wdrożenie TSI

Całkowity budżet Instrumentu Wsparcia Technicznego wyniesie 864 mln euro na lata 2021-2027 (w cenach bieżących). Aby otrzymać wsparcie techniczne, takie jak ekspertyzy związane ze zmianą polityki lub w celu przygotowania strategii i planów reform, państwo członkowskie będzie musiało przedłożyć Komisji do 31 października wniosek, w którym określi obszary polityki, na których będzie się koncentrować.

Aby zapewnić natychmiastową dostępność zasobów i natychmiastową reakcję w pilnych lub nieprzewidzianych okolicznościach, do 30 proc. rocznej alokacji ma zostać zarezerwowane jako tzw. środki specjalne.

Po formalnym zatwierdzeniu rozporządzenia przez Radę, regulacja wejdzie w życie dzień po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Przewiduje się okres przejściowy dla działań rozpoczętych przed 31 grudnia 2020 r., które będą podlegały Programowi Wspierania Reform Strukturalnych (2017-2020) aż do ich zakończenia.

mp/

Źródło informacji: EuroPAP News

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.01.2021, 10:58
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ