Newsletter

Polityka i społeczeństwo

PK: 12. Spotkanie Prokuratorów Generalnych Państw Grupy Wyszehradzkiej (komunikat)

16.05.2024, 16:28aktualizacja: 16.05.2024, 16:29

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Prokuratura Krajowa informuje:

W dniach 14-16 maja 2024 r. w Łodzi odbyło się 12. Spotkanie Prokuratorów Generalnych Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4).

Na zaproszenie Prokuratora Generalnego Adama Bodnara do Polski przybyli: Prokurator Generalny Republiki Czeskiej Igor Striz, Prokurator Generalny Republiki Słowackiej Maros Zilinka i Prokurator Generalny Węgier Peter Polt, wraz z towarzyszącymi im osobami.

Delegacji polskiej przewodniczył Prokurator Generalny Adam Bodnar, a w jej skład weszli: Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk, Zastępca Prokuratora Krajowego Marek Jamrogowicz, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Beata Hlawacz i Rzecznik Prasowy Prokuratora Generalnego Anna Adamiak.

Grupa Wyszehradzka stanowi nieformalne zrzeszenie Polski, Czech, Słowacji i Węgier mające na celu pogłębianie współpracy pomiędzy tymi Państwami na różnych szczeblach. W ramach Grupy Wyszehradzkiej od 2012 r. organizowane są spotkania Prokuratorów Generalnych, podczas których wymieniane są doświadczenia w zakresie ścigania przestępczości, w tym poważnej przestępczości transgranicznej, oraz podejmowane wspólne inicjatywy usprawniające pracę prokuratur.

Tematami tegorocznego spotkania były: wpływ digitalizacji postępowań karnych na transgraniczne ściganie przestępczości i współpraca z Państwami Trzecimi.

Prokurator Generalny Adam Bodnar otwierając spotkanie zaznaczył, że współpraca merytoryczna prokuratur Państw Grupy powinna odbywać się niezależnie od panującej sytuacji politycznej, bowiem służy osiągnięciu wspólnego celu jakim jest skuteczne zwalczanie przestępczości. Podkreślił pozytywną rolę corocznych spotkań Prokuratorów Generalnych w budowaniu jak najlepszych kontaktów pomiędzy prokuraturami Państw Grupy V4.

W trakcie obrad każda ze stron przedstawiła swoje doświadczenia i stan zaawansowania prac w dziedzinie cyfryzacji postępowania karnego. Prokuratorzy Generalni Grupy V4 zgodnie stwierdzili, iż wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy prokuratury znacząco usprawnia przebieg postępowań, a przez to zwiększa efektywność w zwalczaniu przestępczości.

W ocenie uczestników Spotkania stanem najbardziej pożądanym jest, aby systemy teleinformatyczne prokuratury były kompatybilne z systemami teleinformatycznymi sądów i Policji.

Podczas dyskusji wskazano na korzyści wynikające z wymiany danych i elektronicznych akt spraw w postępowaniach dotyczących przestępstw transgranicznych. Cyfryzacja postępowań karnych umożliwia szybką i skuteczną komunikację między organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości państw, w których proces ten przeprowadzono. Znacząco poprawia efektywność udzielania międzynarodowej pomocy w sprawach karnych i usprawnia pracę międzynarodowych wspólnych zespołów śledczych (JIT), czyniąc walkę z międzynarodowa przestępczością zdecydowanie bardziej skuteczną.

Prokuratorzy Generalni Grupy V4 omawiając korzyści płynące z cyfryzacji postępowania karnego, wskazali również na negatywny aspekt tego procesu, a mianowicie narażenie na ataki ze strony cyberprzestępców, co stanowi główne wyzwanie w gwarantowaniu bezpieczeństwa danych.

W trakcie Spotkania przedstawiono także doświadczenia w zakresie stosowania instrumentów międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych we współpracy pomiędzy Prokuraturami Państw Grupy Wyszehradzkiej. Podkreślić należy, że współpraca pomiędzy prokuraturą polską, czeską, słowacką i węgierską przebiega bardzo sprawnie i efektywnie. Zgodnie oceniono, że jakość tej współpracy jest efektem bardzo dobrej komunikacji pomiędzy prokuraturami, ale także przynależności do dorobku prawnego Unii Europejskiej, tworzącego instrumenty znacznie współpracę tę usprawniającą.

Wskazano jednocześnie na problemy występujące w dziedzinie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych z Państwami Trzecimi. Z przeprowadzonej na ten temat dyskusji wynika, iż prokuratury Państw Grupy V4 napotykają podobne problemy w związku z kierowanymi do Państw Trzecich wnioskami o realizację pomocy prawnej w sprawach karnych i wnioskami o ekstradycję, niezależnie od tego czy podstawą tej współpracy jest wiążąca obie strony umowa międzynarodowa, czy też przyjęta w zwyczaju międzynarodowym zasada wzajemności. Uczestnicy Spotkania podkreślili konieczność podejmowania działań na rzecz wypracowania jak najlepszych standardów współpracy z Państwami Trzecimi.

Spotkanie Prokuratorów Generalnych Grupy Wyszehradzkiej zakończyło się podpisaniem „Deklaracji Łódzkiej” stanowiącej wyraz zacieśniania współpracy oraz podtrzymywania standardów europejskich w pracy prokuratur.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ from/ wus/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.05.2024, 16:28
Źródło informacji PK
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ