Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Pomoc dla uchodźców może być finansowana ze środków z Funduszu Spójności

13.10.2022, 15:09aktualizacja: 13.10.2022, 15:11

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

KE
KE
Kraje UE będą mogły dofinansować z niezagospodarowanych jeszcze środków z Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki na pomoc uchodźcom z Ukrainy. 30 proc. wydatków na uchodźców musi trafić do władz lokalnych i lokalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła dziś pakiet zmian legislacyjnych mających na celu zwiększenie wsparcia dla rządów i regionów UE w zarządzaniu skutkami wojny na Ukrainie, w tym przyjmowania większej liczby ukraińskich uchodźców.

„W obliczu rosyjskiej agresji Europa musi reagować szybko i zdecydowanie. Dzięki FAST-CARE polityka spójności pomoże ukraińskim uchodźcom, ale również złagodzi bezpośrednie i pośrednie konsekwencje tej straszliwej wojny dla europejskich miast, gmin oraz całej gospodarki UE” - powiedział  po ubiegłotygodniowym głosowaniu pakietu zmian legislacyjnych w Parlamencie Europejskim niemiecki eurodeputowany Niklas Nienaß.

Zmiany legislacyjne, które przeprowadzono w ramach tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej, zostały dziś zatwierdzone przez Radę UE i wejdą w życie po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Przyjęte rozwiązania zwiększają elastyczność w wykorzystywaniu funduszy polityki spójności UE i umożliwiają ich kierowanie na działania wspierające uchodźców.

Niektóre z przyjętych dzisiaj konkretnych środków obejmują:

• kolejne 3,5 mld euro prefinansowania projektów w celu zapewnienia dodatkowej płynności z programów na lata 2014-2020

• rozszerzenie możliwości uzyskania 100 proc. dofinansowania na inwestycje w promowanie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich

• rozszerzenie możliwości przekazywania środków na działania wspierające uchodźców nie tylko pomiędzy Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego a Europejskim Funduszem Społecznym, ale również z Funduszu Spójności

• zwrot kosztów z mocą wsteczną za projekty dotyczące potrzeb uchodźców, które zostały już zakończone - akceptacja obejmuje faktury od dnia napaści Rosji (24 lutego br.)

• wyodrębnienie 30 proc. wydatków na uchodźców dla władz lokalnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w społecznościach lokalnych

Ponadto środki ułatwiają etapowe przesuwanie opóźnionych projektów z programów na lata 2014-2020 do programów na lata 2021-2027.

Zmiany legislacyjne dotyczą również opóźnień w realizacji niektórych projektów z powodu wysokich cen energii i zakłóceń na rynku spowodowanych wojną, a także długotrwałych konsekwencji pandemii COVID-19 dla realizacji projektów.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 13.10.2022, 15:09
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ