Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Ponad 40 firm na Europejskim Szczycie Biznesowym Tent zobowiązuje się do zapewnienia miejsc pracy i szkoleń ponad 250 000 uchodźców z Ukrainy i innych państw

19.06.2023, 10:04aktualizacja: 19.06.2023, 10:08

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PR Newswire/Tent Partnership for Refugees
PR Newswire/Tent Partnership for Refugees
Accenture, Adecco, Amazon, Generali, ISS, Marriott International oraz Microsoft wśród czołowych firm zobowiązujących się do przyspieszenia ekonomicznej integracji uchodźców, w tym kobiet z Ukrainy.

PARYŻ, 19 czerwca 2023 r. /PRNewswire/ -- W przeddzień Światowego Dnia Uchodźcy i w obliczu największego kryzysu uchodźczego w Europie od czasów II wojny światowej, który dotknął 4-5 milionów osób - głównie kobiet z Ukrainy - grupa 41 czołowych firm złożyła ambitne zobowiązania do zapewnienia 250 000 Ukrainkom i innym uchodźcom miejsc pracy oraz szkoleń w różnych krajach Europy. Informację tę przekazano podczas dzisiejszego Europejskiego Szczytu Biznesowego Tent w Paryżu, zorganizowanego przez Tent Partnership for Refugees (Tent). Jest to nowy rekord w zakresie zobowiązań firm złożonych z myślą o integracji ekonomicznej uchodźców.

Ten historyczny pakiet deklaracji obejmuje: zobowiązanie czołowych marek, takich jak Hilton, Marriott International i Teleperformance, do zatrudnienia ponad 13 680 uchodźców, zobligowanie się ze strony największych agencji zatrudnienia, takich jak Adecco, ManpowerGroup i Randstad, do starań na rzecz znalezienia pracy dla 152 000 uchodźców, a także gotowość dużych firm, takich jak Accenture, Generali oraz Indeed, do przeszkolenia ponad 86 000 uchodźców. Na Szczycie zapowiedziano także wsparcie finansowe od Google.org, filantropii Google w celu wzmocnienia działań Tent w Polsce, oraz nowe strategiczne partnerstwo z LinkedIn i Visa - w tym także wsparcie finansowe - na rzecz przyspieszenia rozwoju inicjatyw Tent dotyczących mentoringu zawodowego dla uchodźców w Europie.

Zobowiązania firm i agencji zatrudnienia do zapewnienia miejsc pracy uchodźcom przyczynią się do wzmocnienia personelu firm, uzupełnienia braków kadrowych, rozwoju europejskich gospodarek oraz wygenerowania ponad 2 mld Euro dochodów dla uchodźców w Europie rocznie.

„W sytuacji, gdy nie widać końca rosyjskiej inwazji na Ukrainę i gdy Unia Europejska przyjmuje miliony Ukraińców - konieczne jest, aby uchodźcom zaoferować długoterminową integrację i nadzieję poprzez wsparcie ich dostępu do zatrudnienia - powiedział Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, który wygłosił przemówienie inaugurujące Szczyt. - Otwarcie granic UE dla Ukraińców ponad rok temu pokazało Europę z najlepszej strony. Jednak rok później, wciąż zbyt wielu uchodźców pozostaje bezrobotnych, pomimo naszych wysokich niedoborów w obszarze umiejętności, ich wysokiego poziomu wykształcenia, chęci zarabiania na życie i legalnego prawa do pracy zgodnie z ustawą o ochronie tymczasowej. To bezprecedensowe wsparcie ze strony przedsiębiorstw z całego kontynentu będzie miało kluczowe znaczenie dla umożliwienia dziesiątkom tysięcy Ukraińców utrzymania siebie i swoich bliskich na Ukrainie”.

„Uchodźczynie z Ukrainy poszukujące pracy stykają się z wieloma trudnościami - od nieznajomości lokalnego języka po konieczność godzenia pracy z opieką nad dziećmi. Firmy muszą robić więcej, by niwelować te bariery i pomagać tym wspaniałym, dzielnym i utalentowanym ludziom w integracji z innymi pracownikami – powiedział Hamdi Ulukaya, założyciel i prezes Tent Partnership for Refugees oraz dyrektor generalny i założyciel firmy Chobani. - Gdy uchodźca znajduje pracę, przestaje być uchodźcą. Jestem bardzo dumny z tego, że firmy występujące dziś z inicjatywą pomogą ponad 250 000 Ukrainek i innych uchodźców w Europie stanąć na nogi i dadzą im szansę na godne życie”.

Wśród marek, które zobowiązały się do zatrudnienia ponad 13 680 Ukrainek i innych uchodźców w ciągu kolejnych trzech lat w krajach Europy, znalazły się:

 • Amazon - zatrudni co najmniej 5000 uchodźców,
 • Hilton - zatrudni co najmniej 1500 uchodźców,
 • Marriott International - zatrudni co najmniej 1500 uchodźców,
 • ISS - zatrudni co najmniej 1000 uchodźców,
 • Teleperformance - zatrudni co najmniej 500 uchodźców.

Deklaracje dotyczące zatrudniania złożyły także marki Accenture, adidas, Blackstone, bp, Duni Group, ESS Group, FCC Medio Ambiente, Hempel, Hyatt, Ipsos, KFC, Kyndryl, L'Oréal Group, Menzies Aviation, Novartis, PepsiCo, Pfizer, QSRP, Starbucks EMEA, Suez, The Body Shop oraz The Kraft Heinz Company.

„Wiemy, że różnorodność personelu wzmacnia naszą firmę, dlatego staramy się zatrudniać osoby o różnym pochodzeniu, umiejętnościach i doświadczeniu. Rozumiemy, na czym polegają bariery, z którymi stykają się uchodźcy oraz inne osoby wysiedlone, i staramy się zapewniać tym ludziom sensowne zatrudnienie - powiedział J. Ofori Agboka, wiceprezes ds. doświadczeń kadr i technologii (People eXperience and Technology, PXT) Działu Operacji Globalnych firmy Amazon oraz członek Komitetu Doradczego Tent. - Jesteśmy dumni z podjętego dziś zobowiązania, które odzwierciedla wsparcie okazywane przez Amazon uchodźcom na całym świecie”.

Nadzwyczajnych inicjatyw na rzecz znalezienia pracy dla uchodźców w ciągu najbliższych trzech lat podjęły się także agencje zatrudnienia - włączą ich do swoich zespołów pracowników tymczasowych, a także znajdą im stanowiska u klientów w całej Europie. Łącznie zadeklarowały pomoc dla 152 000 osób, a w ich gronie znalazły się:

 • Adecco - znajdzie pracę dla co najmniej 50 000 uchodźców,
 • Randstad - znajdzie pracę dla co najmniej 40 000 uchodźców,
 • EWL Group - znajdzie pracę dla co najmniej 35 000 uchodźców,
 • ManpowerGroup - znajdzie pracę dla co najmniej 30 000 uchodźców.

„Adecco od lat wspiera uchodźców w potrzebie. Od początku wojny w Ukrainie pomogliśmy ponad 10 000 uchodźców w znalezieniu pracy, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że oczekiwania względem firm takich jak nasza są większe z uwagi na to, że wiele z tych osób może pozostawać wysiedleńcami przez lata - powiedział Christophe Catoir, prezes Adecco i współprowadzący Europejski Szczyt Biznesowy Tent. - Wspólne podejmowanie odważnych zobowiązań przez dziesiątki firm z całej Europy w tym decydującym momencie jest bardzo motywujące, a w Adecco jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że należymy do liderów tej inicjatywy”.

Wiele dużych firm wystąpiło także z propozycją szkoleń - zarówno bezpośrednio, jak i we współpracy z organizacjami partnerskimi - w ciągu najbliższych trzech lat, aby pomóc uchodźcom w rozwijaniu poszukiwanych na rynku umiejętności, takich jak: IT, kodowanie i bezpieczeństwo cyfrowe, a także we wsparciu lepszej znajomości europejskiego rynku pracy.

 • Accenture zapewni szkolenia i wsparcie około 16 000 uchodźców,
 • Indeed zapewni szkolenia co najmniej 15 000 uchodźców,
 • Cisco zapewni szkolenia co najmniej 10 000 uchodźców,
 • Microsoft zapewni szkolenia co najmniej 5000 uchodźców,
 • Generali zapewni szkolenia co najmniej 5000 uchodźców.

„Uchodźcy stykają się z wieloma wyzwaniami, próbując po raz pierwszy wejść na rynek pracy w nowym kraju lub znaleźć pracę odpowiadającą ich umiejętnościom i wykształceniu - powiedziała Lucy Murdoch, dyrektor zarządzająca ds. korporacyjnej odpowiedzialności społecznej w Accenture. - Możliwości udziału w szkoleniach z zakresu języka, umiejętności branżowych czy norm na rynku pracy są niezwykle istotne w kontekście pomagania uchodźcom w znalezieniu sensownego zatrudnienia. Nasze dzisiejsze zobowiązanie wynika z nieustającego dążenia Accenture, by oferować uchodźcom możliwości pracy sprzyjającej włączeniu społecznemu, a także z osiągnięć w zakresie podnoszenia kwalifikacji marginalizowanych grup na całym świecie, dzięki którym należące do nich osoby mogą znacznie poprawić jakość swojego życia i przygotować się na budowanie zrównoważonej przyszłości”.

Do szkolenia uchodźców zobowiązały się też inne firmy, takie jak Accor, Amazon, Hempel, Kyndryl, ManpowerGroup, Novartis, Randstad, Salesforce, Starbucks EMEA oraz Unilever.

W świetle tych ogólnoeuropejskich zobowiązań, Tent będzie dążył do wsparcia jeszcze większej liczby firm w regionie w zakresie poszukiwania talentu wśród uchodźców, na szeroką skalę - szczególnie w Polsce, która gości największą populację uchodźców ukraińskich (1,5 miliona). W tym celu ogłoszono dziś również wsparcie ze strony Google.org, które wykorzysta zasoby i wiedzę technologiczną Google, aby połączyć firmy z ukraińskimi uchodźcami w Polsce.

Dopełnieniem ogólnej misji zapewniania miejsc pracy uchodźcom są programy mentoringu zawodowego Tent. Pracownicy firm uczestniczących w tych programach występują w roli mentorów, którzy wspierają uchodźców, oferują indywidualne wskazówki dotyczące poszukiwania pracy i pomagają we wznowieniu lub rozwoju kariery. W dotarciu do kolejnych tysięcy Ukrainek i innych uchodźczyń pomoże zapowiedziane dziś na Szczycie partnerstwo strategiczne z firmami LinkedIn oraz Visa, które przyspieszy rozwój Programu Mentoringowego Tent dla Uchodźczyń w Europie, między innymi w aspekcie finansowym.

Pełną listę zobowiązań zapowiedzianych na Szczycie można znaleźć tutaj.

DODATEK: DODATKOWE CYTATY

Gideon Maltz, dyrektor generalny Tent Partnership for Refugees: „Fali społecznego wsparcia dla uchodźców z Ukrainy w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji towarzyszą teraz przemyślane, strategiczne i trwałe inwestycje społeczności biznesowej na rzecz integracji Ukraińców oraz innych uchodźców na rynku pracy. Dzięki tym działaniom firmy uzupełniają braki kadrowe i korzystają z niezwykłych talentów, a uchodźcy odbudowują swoje życie i integrują się z lokalnymi społecznościami. Jeżeli Rosja liczyła na to, że exodus Ukraińców zdestabilizuje Europę, to dzisiejszy szczyt pokazał, że dzięki otwarciu się na Ukraińców oraz innych uchodźców Europa będzie mocniejsza i zamożniejsza”.

Kelly T. Clements, zastępca wysokiego komisarza UNHCR, agencji ONZ do spraw uchodźców: „Tent wraz z partnerami przekonująco dowiedli, że firmy, klienci i pracownicy mocno popierają zatrudnianie uchodźców. Praca otwiera drogę do samodzielności, umożliwiając uchodźcom utrzymanie rodziny. Wśród uchodźców są innowatorzy, płatnicy podatków, pracownicy, konsumenci, inwestorzy i przedsiębiorcy. Pomaganie uchodźcom w znalezieniu pracy lub zyskaniu umiejętności potrzebnych do wejścia na rynek pracy jest najlepszą inwestycją. To po prostu opłacalne z biznesowego punktu widzenia. UNHCR apeluje, by jeszcze więcej firm podejmowało inicjatywę i tworzyło godne miejsca pracy dla uchodźców na całym świecie”.

Jacob Aarup-Andersen, dyrektor generalny ISS i współprowadzący Europejski Szczyt Biznesowy Tent: „W ISS szczycimy się kulturą różnorodności i integracji, która jest otwarta na współpracowników z całego świata. Dlatego od razu po wybuchu wojny zobowiązaliśmy się do powitania ukraińskich uchodźców w gronie naszych pracowników. Dzięki współpracy z Tent Partnership for Refugees, lokalnymi władzami i innymi kluczowymi partnerami od zeszłej wiosny firma ISS zatrudniła już setki uchodźców w Europie. Nasze dzisiejsze zobowiązanie do zatrudnienia jeszcze co najmniej 1000 uchodźców, w tym Ukrainek, wynika z nieustającego dążenia do wprowadzania pozytywnych zmian w życiu ludzi i społeczeństw dzięki stabilności finansowej i poczuciu przynależności”.

Najat Vallaud-Belkacem, dyrektor ONE Campaign we Francji i członek Komitetu Doradczego Tent: „Wyjątkowa fala solidarności, jaką obserwujemy od początku wojny w Ukrainie, nie może opaść - musimy ją rozszerzyć na wszystkich uchodźców, niezależnie od miejsca ich pochodzenia. Uchodźcy wzbogacają nasze społeczeństwa i gospodarki. Cieszę się, że tak wiele firm podjęło lub zwiększyło swoje zobowiązanie do zatrudniania i szkolenia uchodźców. Wskazują one drogę i mamy nadzieję, że podąży za nimi wiele innych firm”.

Paul Polman, lider biznesu, organizator kampanii, były dyrektor generalny Unilever i współprowadzący Europejski Szczyt Biznesowy Tent: „Kilka miesięcy temu, kiedy dołączyłem do Hamdiego Ulukayi oraz innych cenionych liderów biznesu jako współprowadzący Europejski Szczyt Biznesowy Tent, nie spodziewałem się aż takiej skali wsparcia ze strony firm dla Ukraińców i innych uchodźców. Firmy, które dołączyły do tego niezwykle istotnego ruchu, zasługują na ogromną pochwałę, a liczni uchodźcy z Ukrainy i innych części świata, którzy odbudowują swoje życie - na uznanie. Ich talenty i nieustępliwość to cenne zalety dla każdej firmy, której zależy na rozwoju kompetentnego i zmotywowanego personelu”.

Dominika Bettman, dyrektor generalna Microsoft Polska i współprowadząca Europejski Szczyt Biznesowy Tent: „Miliony ukraińskich uchodźców, którzy znaleźli schronienie w Polsce i pozostałych krajach Europy od wybuchu wojny, to głównie kobiety opiekujące się dziećmi. Wiele z nich styka się z wyzwaniami zawodowymi i społecznymi, próbując wejść na lokalny rynek pracy. Dla tych zmotywowanych i utalentowanych osób szkolenia są niezbędnym etapem na drodze do znalezienia pracy. Microsoft z dumą wnosi swój wkład w tej doniosłej chwili, zobowiązując się do przeszkolenia co najmniej 5000 Ukraińców wraz z naszymi partnerami w całej Europie do 2025 roku”.

Chris Heutink, członek zarządu, Randstad: „Od 2011 roku Randstad wspiera życie zawodowe ponad 103 400 imigrantów i uchodźców w ramach programów prowadzonych na całym świecie. Jako największa na świecie agencja zatrudnienia nieustannie poszerzamy swój zasięg, by oferować uchodźcom oraz imigrantom dostęp do karier i miejsc pracy, które zapewnią większe możliwości oraz bezpieczniejszą przyszłość im samym i ich rodzinom. Swój poprzedni cel na 3 lata osiągnęliśmy w ciągu zaledwie roku. Teraz z dumą podejmujemy się wspierania karier 50 000 uchodźców i imigrantów do 2025 roku. Spośród tego grona osób znajdziemy miejsca pracy dla 40 000 uchodźców i imigrantów, a 10 000 osób zapewnimy szkolenia. Jest to wyraz naszego szczerego przekonania o tym, że odpowiednia praca jest niezbędna dla wszystkich”.

Anthony Capuano, prezes i dyrektor generalny Marriott International: „W Marriott International wierzymy w bycie siłą napędową dobra i wywieranie pozytywnego i zrównoważonego wpływu na społeczności, wśród których prowadzimy działalność. W całej Europie obejmujemy wsparciem uchodźców z Ukrainy od początku wojny. Skupiamy się na wspieraniu zatrudnienia, co doprowadziło już do zapewnienia pracy ponad 970 uchodźcom w kilkudziesięciu naszych hotelach w regionie. Nasz cel, jakim jest zatrudnienie dodatkowych 1500 uchodźców w Europie, jest zbieżny z naszymi działaniami na rzecz uchodźców w USA i podkreśla nasze niezłomne zaangażowanie w stawianie ludzi na pierwszym miejscu i zapewnianie możliwości ekonomicznych uchodźcom i mniejszościom społecznym”.

O organizacji Tent Partnership for Refugees

W sytuacji, gdy coraz więcej osób pozostaje na uchodźstwie przez dłuższy czas, firmy mogą odegrać kluczową rolę, pomagając uchodźcom w integracji ekonomicznej w ich nowych społecznościach. Tent został założony w 2016 roku przez Hamdiego Ulukayę, dyrektora generalnego i założyciela Chobani - wielomiliardowej firmy spożywczej w USA - w celu zmobilizowania globalnych firm do wypełnienia tej luki, pomagając łączyć uchodźców z pracą. Dziś Tent to sieć ponad 300 dużych firm zajmujących się zatrudnianiem, szkoleniem i mentoringiem uchodźców. Dowiedz się więcej pod adresem www.tent.org.

Źródło: Tent Partnership for Refugees

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2104540/Tent_Grid.jpg 

KONTAKT:

e-mail: media@tent.org 

Źródło informacji: PR Newswire

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.06.2023, 10:04
Źródło informacji PR Newswire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ