Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Ponad 70% przybywających w Polsce uchodźców z Ukrainy pracuje - badanie EWL i UW

17.05.2023, 08:00aktualizacja: 17.05.2023, 10:30

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

EWL SA
EWL SA
Zdecydowana większość obywateli Ukrainy przebywających w Polsce deklaruje, że podjęła pracę. Odsetek zatrudnionych jest wyższy wśród migrantów przedwojennych niż wśród uchodźców. Natomiast pracę zgodną ze swoimi kwalifikacjami wykonuje w naszym kraju jedynie co trzeci zatrudniony ukraiński obywatel. Świadczą o tym wyniki badania „Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy. Nowe wyzwania i perspektywy” przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL, Fundację EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Badanie pokazało, że 78% przebywających w Polsce ukraińskich obywateli podjęło pracę. Odsetek zatrudnienia jest o 12 pkt. proc. wyższy u osób, które przyjechały do naszego kraju przed wojną (83% wobec 71% wśród uchodźców wojennych). Jest to efekt mocniejszej, wynikającej m.in. ze zdecydowanie lepszej znajomości języka polskiego, pozycji migrantów przedwojennych z Ukrainy na polskim rynku pracy.

Zdaniem autorów raportu Polska odniosła ogromne sukcesy w zapewnianiu zatrudnienia uchodźcom z Ukrainy.

„Dzięki programom szkoleniowym i wsparciu ze strony polskich pracodawców, obywatele Ukrainy mają możliwość nauki języka polskiego oraz zdobycia nowych kwalifikacji, co pozwoli im na pracę w swoim zawodzie, jak i wzmocnienie rynku pracy, m.in poprzez podjęcie zatrudnienia w kluczowych z perspektywy polskiej gospodarki sektorach” – komentuje wyniki badania Andrzej Korkus, prezes Platformy Migracyjnej EWL. 

Według badania jedynie 35% zatrudnionych w Polsce ukraińskich obywateli zajmuje stanowiska zgodne ze swoimi kompetencjami. Niedopasowanie kwalifikacji do wykonywanej pracy jest mniej widoczne wśród migrantów, którzy przyjechali do naszego kraju przed wybuchem wojny. 42% z nich deklaruje, że znalazło zatrudnienie zgodne ze zdobytymi kwalifikacjami. Natomiast wśród uchodźców wojennych odsetek ten jest niemal dwukrotnie niższy (23%). 

Zdaniem autorów raportu możemy spodziewać się, że ta część uchodźców, która zdecyduje się zostać w Polsce na dłużej, polepszy swoje kompetencje językowe, a w dalszej perspektywie będzie szukać pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami.

„W interesie naszej gospodarki jest, aby ta grupa znalazła zatrudnienie odpowiadające nabytym wcześniej kwalifikacjom. Nasze doświadczenie wskazuje, że pierwszym krokiem do tego celu jest umożliwienie uczestnictwa w kursach językowych i zawodowych, a także nostryfikacja uzyskanych wcześniej dyplomów i uprawnień” – podkreśla Andrzej Korkus. 

Eksperci komentujący najnowsze badanie EWL zwracają uwagę na to, że Polska przyjęła więcej ukraińskich uchodźców niż jakikolwiek inny kraj w Europie. Mimo to część z nich dalej pozostaje bez pracy.

„Ukraińcy napotykają liczne przeszkody, próbując znaleźć pracę – w tym bariery językowe, brak sieci społecznych lub zawodowych, ograniczone zrozumienie lokalnego rynku pracy i obciążenia związane z opieką nad dziećmi. Kluczową rolę, aby pomóc uchodźcom pokonać te bariery, mają do odegrania firmy” – podkreśla Paulina Jaworska, Country Director - Poland w międzynarodowej organizacji Tent Partnership for Refugees.

Badanie z obywatelami Ukrainy przebywającymi w Polsce zostało przeprowadzone w dniach 4–13 marca 2023 roku za pomocą wywiadów bezpośrednich F2F w kilkunastu miejscowościach Polski na próbie liczącej łącznie N=500 dorosłych obywateli Ukrainy, zarówno migrantów przedwojennych, jak i uchodźców wojennych z Ukrainy. Kwestionariusz badania został opracowany przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej UW z wykorzystaniem części pytań zgłoszonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Urząd do Spraw Cudzoziemców i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

KONTAKT: 
Anatoliy Zymnin
Rzecznik Prasowy
tel.: +48 535 888 815
e-mail: anatol.zymnin@ewl.com.pl  

Źródło informacji: EWL SA
 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 17.05.2023, 08:00
Źródło informacji EWL SA
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ