Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Prawo.pl: pracując w komisji wyborczej nie stracisz zasiłku - wyjątkiem „chorobowe”

19.09.2023, 12:16aktualizacja: 19.09.2023, 12:26

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

15 października tysiące obywateli podejmą pracę w charakterze członków obwodowych komisji wyborczych, pobierając za ten „dzień roboczy” zryczałtowaną dietę w wysokości od 600 do 800 złotych. Wielu z nim jednak przysługują również różne zasiłki - dla bezrobotnych, chorobowe czy opiekuńcze. Serwis Prawo.pl sprawdził, czy praca w komisji nie spowoduje ich utraty bądź zmniejszenia.

Z prośbą o informację do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ewentualnego wpływu podjęcia pracy przy organizacji wyborów parlamentarnych na prawo do pobierania różnorodnych zasiłków bądź ich wysokości zwróciła się posłanka Anita Kucharska-Dziedzic.

„Otrzymuję wiadomości, że niektóre jednostki samorządowe odpowiedzialne za wypłatę zasiłków i świadczeń odmawiają ich wypłaty w związku z pobieraniem przez członków diety za pracę w komisji wyborczej” - wyjaśnia parlamentarzystka.

Jak informuje serwis Prawo.pl, zapytanie poselskie dotyczy w szczególności: zwolnienia lekarskiego, urlopu rodzicielskiego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla bezrobotnych. Okazuje się, że w większości z tych przypadków stanowisko ministerstwa jest korzystne dla wszystkich zainteresowanych dodatkowym zarobkiem podczas wyborów.

„Wykonywanie zadań członka komisji wyborczej nie może być w żaden sposób utożsamiane z zarobkowaniem. Funkcja ta ma charakter działalności społecznej, obywatelskiej wykonywanej dla dobra społeczności lokalnej, wyborców organów władz jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast dieta nie stanowi wynagrodzenia, a jedynie swoistą formę rekompensaty kosztów” - czytamy na łamach Prawo.pl.

Wyjątek stanowi podejmowanie pracy w komisji wyborczej podczas zwolnienia chorobowego. W tym przypadku, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, niezbędna jest każdorazowa ocena indywidualnego przypadku, uwzględniająca wszystkie okoliczności oraz rodzaj wystawionego zwolnienia (np. czasowe lub „trwale niezdolny do pracy”).

„Generalnie jednak, na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały jego okres” - przypomina w odpowiedzi na interpelację poselską Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Czytaj więcej na Prawo.pl:

https://www.prawo.pl/samorzad/czlonkostwo-w-komisji-wyborczej-a-zasilek-chorobowy,523130.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.09.2023, 12:16
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ