Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Premierowa prezentacja SpynkaMobile - innowacyjnej przestrzeni wspierającej rozwój dzieci

10.07.2024, 16:03aktualizacja: 11.07.2024, 09:17

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

SpynkaMobile (1)
SpynkaMobile (1)
10 lipca w Warszawie odbyła się uroczysta prezentacja SpynkiMobile, czyli innowacyjnej przestrzeni wspierającej rozwój dzieci - rozwiązania przygotowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci przy współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego i ekspertami pracowni projektowej StudioMLA.

W wydarzeniu udział wzięli:

  • Aleksandra Gajewska - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • Adam Chmura - biuro Rzeczniczki Praw Dzieci,
  • Wioletta Krzyżanowska - Mazowiecka Kurator Oświaty,
  • Kataryna Baranecka - konsul Poselstwa Ukrainy w Polsce,
  • prof. Rafał Godoń - dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego,
  • oraz przedstawiciele międzynarodowych i polskich organizacji humanitarnych.

W trakcie uroczystości Fundacja Rozwoju Dzieci przekazała prototypowy pawilon SpynkaMobile przedstawicielom władz miasta Irpiń - Oleksandr Markyshyn, któremu towarzyszył reprezentant Save Ukraine - Mykoła Kułeba.

SpynkaMobile w wymiarze fizycznym to łatwy w transporcie pawilon, zaprojektowany od podstaw jako miejsce rozwoju dla najmłodszych dzieci. Na poziomie idei edukacyjnej SpynkaMobile to przestrzeń, dająca poczucie bezpieczeństwa i pobudzająca kreatywność, która powstała w zgodzie z wytycznymi Trauma-Informed Design, także dla dzieci, które ucierpiały w wyniku kryzysów humanitarnych.

SpynkaMobile to holistyczne rozwiązanie, które ma szanse odmienić losy najmłodszych, pozbawionych dotychczas szans na rozwój i edukację w gronie swoich rówieśników.

Przeszłość: co wydarzyło się zanim powstała SpynkaMobile?

W kwietniu 2022 roku Fundacja Rozwoju Dzieci w partnerstwie z międzynarodowymi organizacjami charytatywnymi zainicjowała program SPYNKA (www.spynka.org). Program był odpowiedzią na pilną potrzebę zapewnienia dziennej opieki dla najmłodszych dzieci uchodźców z Ukrainy, którzy masowo przybywali wówczas do Polski. W ramach programu w 8 województwach Polski powstały tzw. Spynki, czyli punkty opiekuńczo-edukacyjne, zapewniające dzieciom w wieku od 1 do 6 lat całodniową opiekę oraz edukację, dając ich mamom możliwość podjęcia pracy. Od początku zajęcia w Spynkach prowadzone były przez ukraińskie i polskie edukatorki oraz edukatorów, którzy dzięki szkoleniom organizowanym przez FRD uzyskali formalne kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi.

W ciągu dwóch lat w całej Polsce Fundacja Rozwoju Dzieci otworzyła ponad 72 placówki, zapewniając opiekę dla ok. 15 000 dzieci i szkoląc ponad 200 edukatorek i edukatorów z Ukrainy.

Teraźniejszość: dlaczego potrzebujemy SpynkaMobile?

Wraz z końcem czerwca 2024 roku, program SPYNKA, realizowany dotychczas stacjonarnie dla dzieci ukraińskich uchodźców w Polsce otrzymuje nowe, mobilne oblicze. Łatwy w transporcie, minimalistyczny pawilon może służyć lokalnym społecznościom w miastach lub na obszarach wiejskich, a także przynosi rozwiązanie dla cierpiących z powodu kryzysów humanitarnych lub niedoborów systemowych.

SpynkaMobile to zdecydowanie więcej niż fizyczny obiekt. To kompleksowy program rozwoju i edukacji, opracowany przez ekspertów Fundacji Rozwoju Dzieci w partnerstwie z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach współpracy zrealizowano badanie jakościowe, które objęło 20 placówek, zlokalizowanych w pięciu województwach: pomorskim, podkarpackim, łódzkim, lubelskim i mazowieckim. Ankieterzy przeprowadzili wywiady z 45 edukatorkami i edukatorami, a pytania koncentrowały się na mocnych stronach i wyzwaniach, związanych z warunkami fizycznymi w środowisku, w którym pracują. Kolejny etap badawczy koncentrował się na zdefiniowaniu potrzeb wychowawców, dzieci i rodzin uchodźców oraz polskich uwarunkowaniach prawnych i społecznych. Zebrane dane zostały przeanalizowane przez multidyscyplinarną grupę ekspertów: pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych. Zespół ten omówił i zidentyfikował najbardziej wartościowe wnioski oraz opracował ramy projektu SpynkaMobile. Zebrane obserwacje i wnioski posłużyły do stworzenia projektu architektonicznego, konsultowanego przez StudioMLA, specjalizujące się w projektowaniu obiektów edukacyjno-opiekuńczych dla małych dzieci, uwzględniając traumatyczne przeżycia (Trauma-Informed Design).

Przyszłość: idea, która przybrała fizyczny kształt

Partnerstwo FRD z Uniwersytetem Warszawskim oraz StudioMLA bazuje na kompetencjach, każdej ze stron: praktyce w rozwoju projektów edukacyjnych i pomocowych (FRD), doświadczeniu badawczym (UW) oraz doświadczeniu w projektowaniu przestrzeni (MLA). Wszystkie elementy ostatecznego projektu SpynkaMobile zostały przetestowane, sprawdzone i udokumentowane, dzięki czemu można je łatwo i skutecznie powielać w wielu scenariuszach edukacyjnych i środowiskowych.

Wartość SpynkaMobile bazuje na elastyczności, zapewniającej wielozadaniowe i multikontekstowe zastosowanie. Pawilon można przetransportować jedną ciężarówką, umieszczając go tam, gdzie wczesna edukacja i opieka nad najmłodszymi dziećmi jest najbardziej potrzebna, a w przypadku zmiany potrzeb lub okoliczności przewożony jest w nowe miejsce.

„Z uwagi na nasze wcześniejsze doświadczenia zebrane w ramach programu SPYNKA i w odpowiedzi na pilne potrzeby rodzin, które pozostały w Ukrainie pomimo trwających działań wojennych, zdecydowaliśmy o przekazaniu pierwszego rozwiązania SpynkaMobile do Irpienia. To miasto w obwodzie kijowskim, które w ok. 70% zostało zniszczone, a mieszkańcy i ich dzieci zmagają się nie tylko z brakiem podstawowej infrastruktury, ale także uczą się żyć i radzić sobie z traumatycznymi doświadczeniami” - mówi Monika Rościszewska-Woźniak - prezeska zarządu FRD.

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego (FRD) od 2003 roku prowadzi programy edukacyjne, szkoleniowe i rozwoju lokalnych ośrodków opieki nad najmłodszymi dziećmi w Polsce. Celem FRD jest stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dla najmłodszych dzieci poprzez budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie ciekawości, samodzielności i umiejętności współpracy. Wiele inicjatyw FRD ma na celu zmniejszenie przepaści edukacyjnej między wsią a miastem w Polsce, a szczególną troską objęte są dzieci najbardziej zaniedbywane przez społeczeństwo (dzieci uchodźców, dzieci wiejskie oraz ze środowisk wykluczanych ekonomicznie i kulturowo).

Fundacja odpowiada za kilka programów edukacyjnych i rozwojowych, które zmieniły opiekę nad najmłodszymi dziećmi w Polsce: „Gdy nie ma przedszkola”, „Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start” „Śmiały ogród”, „Dzieci mają wychodne”, „Jakość od początku” czy „SPYNKA”.

Więcej informacji: www.frd.org oraz www.spynka.org

StudioMLA Architects, zajmuje się architekturą, krajobrazem i projektowaniem wnętrz, zlokalizowana w Broooklin w stanie Massachusetts. Od 2006 roku, zdobywa doświadczenie w projektowaniu środowisk dziecięcych, szkół K-12, centrów młodzieżowych, przestrzeni wielopokoleniowych i nie tylko. StudioMLA jest uznawane za lidera w dziedzinie projektowania obiektów dla wczesnej edukacji, projektowaniu krajobrazu i tworzenia obiektów, które wykorzystują zasady projektowania TID - Trauma Informed Design.

KONTAKT:

Magda Springer

tel. + 48 600 800 004

e-mail: magda.springer@estoria.pl

Źródło informacji: SpynkaMobile

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 10.07.2024, 16:03
Źródło informacji SpynkaMobile
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ