Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Prezydent Gdańska: demokracja jest jednym z najcenniejszych zasobów UE

17.05.2021, 13:09aktualizacja: 17.05.2021, 13:14

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union
© European Union
Demokracja jest jednym z najcenniejszych zasobów Unii Europejskiej i należy ją stale aktualizować i bronić na wszystkich poziomach – podkreśla prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, sprawozdawczyni opinii Komitetu Regionów na temat europejskiego planu działania na rzecz demokracji.

Projekt opinii, który przegłosowała Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) Europejskiego Komitetu Regionów, trafi pod obrady Komitetu na sesji plenarnej,  którą zaplanowano w dniach 30 czerwca – 2 lipca.

„Demokracja jest jednym z najcenniejszych zasobów Unii Europejskiej i należy ją stale aktualizować i bronić na wszystkich poziomach – regionalnym, lokalnym, krajowym i europejskim” – podkreśliła Dulkiewicz przedstawiając projekt.

Zdaniem prezydent Gdańska, przedstawiciele lokalni i regionalni stanowią ważny filar walki z dezinformacją i podtrzymywania demokratycznej debaty politycznej z obywatelami. „Mogą odgrywać zasadniczą rolę w promowaniu umiejętności korzystania z mediów cyfrowych, krytycznego myślenia i przejrzystości kampanii politycznych” - wyjaśniła.

W projekcie opinii podkreślono, że Komitet Regionów z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji Europejskiej w postaci Europejskiego Planu działania na rzecz demokracji (EPDD). Wskazano, że w europejskiej przestrzeni publicznej i politycznej można zaobserwować wzrost zagrożeń związanych z populizmem i nacjonalizmem, z manipulacją społeczeństwem, używających dezinformacji, mowy nienawiści i kreujących teorie spiskowe.

„Prowadzi to do polaryzacji, agresji, nietolerancji i poważnych deficytów w zakresie solidarności społecznej” – podkreślili samorządowcy.

W projekcie opinii zauważano, że Unia Europejska to organizm, przypominający swoją strukturą naczynia połączone. Pogorszenie stanu praw i wolności obywatelskich w jednym kraju członkowskim, ma – według samorządowców - realny, negatywny wpływ na demokrację w całej europejskiej rodzinie i jest zagrożeniem dla naszych wspólnych wartości.

Komitet Regionów zaznaczył, że podnoszenie świadomości obywateli to długotrwały i złożony proces, polegający m.in. na rozwijaniu umiejętności w zakresie korzystania z mediów w tym radzenia sobie z nowymi sposobami uzyskiwania dostępu do informacji i ich rozpowszechniania. Zdaniem samorządowców, umiejętności te muszą iść w parze z krytyczną analizą informacji i jej źródeł.

„Europejska demokracja jest zagrożona nie tylko przez zewnętrznych agresorów dążących do destabilizacji UE, ale również przez czynniki wewnętrzne atakujące to, co w UE najważniejsze – wspólnotę” – wskazał KR.

Wezwał przy tym do położenia nacisku na edukację Europejczyka, „świadomego, pełnego tolerancji, zdolnego do kompromisów oraz pokojowego rozwiązywania konfliktów. Współistnienie różnych poglądów i postaw, to prawdziwa szczepionka przeciw fanatyzmom, rasizmowi i konfliktom etnicznym”.

Komitet Regionów dostrzega zasadność powołania do życia europejskiej agencji której zadaniem byłaby profilaktyka w zakresie walki z dezinformacją, mową nienawiści, nietolerancją, przemocą wobec konkretnych grup społecznych, rozpowszechniania teorii spiskowych.

W projekcie opinii zwrócono uwagę na rolę rzetelnego dziennikarstwa, również na poziomie lokalnym, w budowaniu zaufania społecznego. „Niezależne media tworzą jeden z najważniejszych filarów demokracji, mają realny wpływ na poziom debaty publicznej” – zaznaczył KR.

Celem europejskiego planu działania na rzecz demokracji jest wzmocnienie pozycji obywateli i budowanie bardziej odpornych demokracji w całej UE. Realizacji tego celu służą działania: promujące wolne i uczciwe wybory, umacniające wolność mediów, zwalczające dezinformację. Działania te mają być realizowane podczas całej kadencji obecnej Komisji Europejskiej.

kic/

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 17.05.2021, 13:09
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ