Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Prezydent Łodzi: pakiet „Gotowi na 55” musi gwarantować miastom i regionom bezpośrednie finansowanie

13.09.2021, 08:51aktualizacja: 13.09.2021, 08:54

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union / Denis Closon
© European Union / Denis Closon
Bezsprzecznie powinniśmy zabiegać o to, aby nowe i zaktualizowane przepisy towarzyszące pakietowi „Gotowi na 55”, zakładającemu kompleksowe działania na rzecz klimatu, gwarantowały miastom i regionom kluczową rolę i bezpośrednie finansowanie – oceniła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Na czwartkowym posiedzeniu Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Komitetu Regionów Zdanowska podkreślała rolę miast w przechodzeniu na neutralność klimatyczną.

„To my, samorządy posiadamy odpowiednie kompetencje prawne i – przede wszystkim – znamy potrzeby zarówno sektora publicznego, jak i mieszkańców w tym złożonym procesie” – podkreśliła prezydent Łodzi.

Według Zdanowskiej, to właśnie na samorządy spada ciężar realizacji działań związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków, zrównoważonym transportem, rewitalizacją społeczno-gospodarczą, ochroną różnorodności biologicznej i walką z ubóstwem energetycznym. I to dlatego na poziomie samorządowym – w ocenie prezydent Łodzi - należy koncentrować zarówno procesy decyzyjne, jak i finansowanie działań podejmowanych na rzecz osiągania celów klimatycznych.

„Pakiet +Gotowi na 55+ jest bez wątpienia zobowiązaniem bardzo ambitnym. Tym bardziej musimy mieć na uwadze wpływ pandemii COVID-19 na nasze życie i konsekwencji jakie miała dla realizacji naszych działań. Jednym z większych problemów, które się z tym wiążą jest powszechny i drastyczny wzrost cen materiałów budowlanych, a często też brak ich dostępności” – zauważyła Zdanowska.

Jak podkreśliła, Łódź już odnotowała wzrost kosztów planowanych i realizowanych inwestycji o 30 proc., a w przypadku dużych inwestycji nawet 2-letnie opóźnienia w terminach ich zakończenia.

„Zauważamy też potencjalne zagrożenie ze strony przepisów dotyczących efektywności energetycznej na planowane działania Łodzi w zakresie rewitalizacji” – zaznaczyła Zdanowska.

Powiedziała, że samorządowcy postulują, by nowe regulacje nie wprowadzały do już istniejących, często restrykcyjnych przepisów, nowych rozstrzygnięć utrudniających prowadzenie projektów renowacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów w zakresie konserwacji i ochrony zabytków.

„Musimy też mieć na uwadze konsekwencje rozszerzenia rynku emisji dwutlenku węgla na sektor budowlany i transportowy dla gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw. Kosztami tych zmian obciążeni będą przede wszystkim przedstawiciele klasy średniej i najubożsi mieszkańcy miast” – wskazała Zdanowska. „Pakiet +Gotowi na 55+ oznacza dla nas wszystkich koszty, które musimy ponieść przy jednoczesnym spadku dochodów. W Łodzi, której jestem prezydentem, dochody z tytułu opłat lokalnych spadły nawet o 40 proc.” – dodała.

Według Zdanowskiej, wszystko to wskazuje na absolutną konieczność stworzenia dla samorządów sprawnego mechanizmu bezpośredniego pozyskiwania funduszy z pominięciem szczebla krajowego. Tylko uproszczenie procedur dostępu do środków finansowych pozwoli nam na skuteczną realizację działań Pakietu „Gotowi na 55”.

W połowie lipca Komisja Europejska przyjęła główną część pakietu propozycji legislacyjnych „Gotowi na 55” („Fit for 55”). Chodzi o kompleksowe działania na rzecz realizacji przez Unię Europejską celu redukcji emisji CO2 w 2030 r. o 55 proc. w porównaniu do 1990 r. Przedstawiony pakiet legislacyjny jest propozycją, nad którą będą się teraz toczyły dyskusje w Radzie UE i Parlamencie Europejskim.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 13.09.2021, 08:51
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ