Newsletter

Polityka i społeczeństwo

PSE: ponad 3 miliony zł na projekty społeczne w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”

19.04.2021, 08:30aktualizacja: 19.04.2021, 08:30

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PSE - „WzMOCnij swoje otoczenie” (1)
PSE - „WzMOCnij swoje otoczenie” (1)
Polskie Sieci Elektronergetyczne przekażą ponad 3 mln zł na realizację projektów społecznych w organizowanym przez nie, już po raz trzeci, ogólnopolskim programie grantowym „WzMOCnij swoje otoczenie”. Samorządy i ich jednostki organizacyjne (m.in. przedszkola, szkoły, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej) oraz organizacje pozarządowe mogą już zgłaszać swoje wnioski.

Nabór wniosków do III edycji WSO został podzielony na trzy etapy: wiosenny, letni i jesienny. Pierwszy nabór już trwa, a projekty można przedstawiać do 17 maja. Laureaci tury wiosennej zostaną wyłonieni jeszcze w maju, kolejni w lipcu i październiku.

Celem programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest wsparcie najlepszych lokalnych inicjatyw społecznych związanych z rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, aktywizacją społeczną mieszkańców oraz poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Program jest realizowany już po raz trzeci. W ubiegłych latach PSE pomogły w realizacji blisko 180 projektów społecznych o łącznej wartości ponad 3,6 miliona złotych.

„Ubiegły rok nie należał do najłatwiejszych. Potrzeba realizacji inicjatyw ważnych z perspektywy mieszkańców miasteczek i wsi niejednokrotnie schodzi na dalszy plan, a środki finansowe przeznaczane są przede wszystkim na walkę z pandemią COVID-19” - mówi Szymon Kostiuk, koordynator programu. „Dlatego WSO przyspiesza, by z rekordowym wsparciem finansowym dotrzeć do jeszcze szerszego grona działaczy niż w ubiegłych latach. Wierzymy, że dzięki naszej pomocy w lokalnych społecznościach uda się wprowadzić zmiany, które zaspokoją nie tylko bieżące potrzeby, ale będą służyły mieszkańcom również przez długie lata” - dodaje.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, jako właściciel 15 316 km linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ponad 1000 polskich gminach, w których prowadzą działalność eksploatacyjną lub wykonują projekty inwestycyjne.

Na terenie ok. 140 z nich PSE realizują tegoroczną edycję programu WSO. Lokalne instytucje i organizacje, które znają oczekiwania i rozumieją potrzeby swoich społeczności, mają szansę zdobyć grant w wysokości do 20 tys. zł na wdrożenie projektów wprowadzających korzystne i długotrwałe zmiany w ich otoczeniu.

Uczestnicy programu mogą ubiegać się o dofinansowanie w jednej z siedmiu kategorii: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie oraz inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Największa szansę na zwycięstwo mają projekty skierowane do szerokiego grona odbiorców, które pozwolą wyeliminować nierówności społeczne.

Inspiracją dla uczestników mogą być pomysły z poprzednich lat: budowy siłowni plenerowych, modernizacje szkolnych sal komputerowych, organizacja zajęć z robotyki, wytyczenie szlaków rowerowych i pieszych, zakup nowoczesnych narzędzi dydaktycznych dla uczniów, czy działania wzmacniające umiejętności mieszkańców w obszarze zdrowia.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, zasady składania wniosków oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej. PSE są właścicielem 15316 kilometrów linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny o wartości około 14 miliardów zł. Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane są na sprawną i niezawodną pracę infrastruktury przesyłowej, nawet w przypadku wyłączenia czy uszkodzenia jej niektórych elementów. Program uwzględnia zarówno modernizację wielu funkcjonujących dotychczas obiektów przesyłowych, jak również budowę nowej infrastruktury.

W rezultacie do roku 2030 PSE zbudują ponad 3600 kilometrów nowych sieci najwyższych napięć, zmodernizuje ponad 1600 km już istniejących linii.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.04.2021, 08:30
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ