Newsletter

Polityka i społeczeństwo

SGU RP: wszyscy dostrzegli problem gmin uzdrowiskowych

27.10.2021, 11:03aktualizacja: 27.10.2021, 11:07

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. Grzegorz Szczygieł - Długopole-Zdrój, Dom Zdrojowy w Parku Zdrojowym
Fot. Grzegorz Szczygieł - Długopole-Zdrój, Dom Zdrojowy w Parku Zdrojowym
Dnia 26 października 2021 r. w Senacie RP miało miejsce posiedzenie wspólne Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zarządu SGU RP oraz burmistrzowie, wójtowie i prezydenci miast i gmin uzdrowiskowych.

Senatorowie biorący udział w posiedzeniu komisji zdecydowali o podjęciu postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (druk senacki 522).

W pierwszym czytaniu projektu ustawy uzdrowiskowej wszyscy senatorowie biorący udział w głosowaniu zagłosowali „za” przyjęciem przedstawionego projektu. Propozycja dodania po art. 49 ustawy uzdrowiskowej art. 49 a w brzmieniu: „W latach 2022-2023 gmina uzdrowiskowa realizująca zadania, o których mowa w art. 46 ustawy otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobieranej w uzdrowisku w roku 2019” spotkała się ze zrozumieniem senatorów.

Pandemia dotknęła wszystkie gminy jednakowo, bez względu na to, z którą partią polityczną sympatyzują jej włodarze. Gminy uzdrowiskowe przez wprowadzane okresowo lockdowny prawie całkowicie zostały pozbawione dochodów z opłaty uzdrowiskowej, która była przeznaczona na realizację kosztownych zadań uzdrowiskowych i inwestycyjnych określonych w art. 46 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

Specyfika gmin uzdrowiskowych, która przepisem art. 46 ustawy nakłada na nie dodatkowe, bardzo kosztowne zadania nieznane innym gminom i oparcie całej działalności tych gmin (ponad 90% działalności) na lecznictwie uzdrowiskowym i turystyce, spowodowało, że pandemia COVID-19 wywołała bardzo negatywne skutki w bieżących finansach takich gmin i w najbliższych latach wciąż jeszcze będzie je wywoływać.

W 2019 r. gminy te osiągnęły wpływy z opłaty uzdrowiskowej w wysokości 71 655 000 zł, a w roku 2020 wpływy te zmniejszyły się o 34% w stosunku do roku 2019. W niektórych gminach uzdrowiskowych te spadki sięgały nawet 80% wpływów roku 2019, a typowe gminy uzdrowiskowe odnotowały spadki w granicach 50%. Należy podkreślić, że gminy uzdrowiskowe dotąd corocznie obserwowały tendencję wzrostową w zakresie wpływów z tytułu opłaty uzdrowiskowej w granicach 12-16% rocznie. Wyższe wpływy z opłaty uzdrowiskowej oznaczają jednocześnie wyższe wpływy z dotacji uzdrowiskowej. Tymczasem obniżenie wpływów z opłaty uzdrowiskowej o 24 mln zł w roku 2020, oznacza obniżenie dotacji uzdrowiskowej dla gmin w 2022 roku o kolejne 24 mln zł.

Na pogorszenie sytuacji gmin uzdrowiskowych, wpłynęło także zmniejszenie udziału gmin w podatkach PIT i CIT, zmniejszenie wpływów z czynszów najmu powierzchni handlowych i gastronomicznych, konieczność zastosowania ulg w podatku od nieruchomości dla hoteli i pensjonatów oraz obiektów handlowych które nie prowadziły działalności gospodarczej. Zdecydowanie pogorszyła się także sytuacja spółek komunalnych, które utraciły przychody z opłat za wodę i ścieki od sanatoriów, szpitali uzdrowiskowych, pensjonatów, zakładów gastronomicznych, obiektów handlowych.

Pomimo braku wpływów z opłaty uzdrowiskowej, zmniejszenia wpływów finansowych z PIT i CIT, zastosowanych ulg i zwolnień podatkowych, obniżek czynszów, gminy uzdrowiskowe musiały ponosić pełne koszty utrzymania infrastruktury uzdrowiskowej wydatkując na ten cel zaplanowane roczne środki. Tylko w 2020 r. dochody gmin uzdrowiskowych i gminnych zakładów i spółek zostały obniżone o kwotę 131 501 263 zł. W roku 2021 kwota spadku dochodów wyniesie ok. 100 mln zł, a w roku 2022 tylko z tytułu niższej dotacji uzdrowiskowej wpływy zmniejszą się o kwotę 24 421 243 zł. Podobna sytuacja wystąpi w roku 2023.

Komentując wspólne posiedzenie komisji Jan Golba, prezes zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP powiedział: „Jesteśmy zadowoleni, że w końcu został dostrzeżony problem zubożenia budżetów gmin uzdrowiskowych w okresie pandemii. Cieszy fakt, że wszyscy senatorowie, bez względu na przynależność polityczną zagłosowali za przyjęciem projektu zmian w ustawie. Pandemia nie zna barw politycznych, a jej negatywne skutki finansowe w równej mierze dotknęły gminy gdzie rządzi Zjednoczona Prawica jak też te, gdzie włodarze są bezpartyjni lub pochodzą z innych opcji politycznych. Podkreślić też należy, że proponowane rozwiązanie pozytywnie wpłynie na stan finansów publicznych w uzdrowiskach. Jest ono organizacyjnie proste, a kwota 24 mln zł rocznie nie będzie wielkim obciążeniem dla budżetu państwa, tym bardziej, że budżet Państwa już przewidywał wypłatę tych środków w pełnej, a nie zubożonej wysokości”.

Źródło informacja: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 27.10.2021, 11:03
Źródło informacji Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ