Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Struzik: substancje chemiczne zdominowały rynek wytwarzania produktów; potrzeba strategii UE

07.05.2021, 15:50aktualizacja: 07.05.2021, 15:57

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union / EH
© European Union / EH
Substancje chemiczne zdominowały prawie cały rynek wytwarzania produktów; wspieramy działania prowadzące do wdrożenia unijnej strategii w tym zakresie – podkreślił marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik, który jest sprawozdawcą opinii Komitetu Regionów ws. bezpiecznych chemikaliów w UE.

Przyjęta w piątek przez Komitet Regionów opinia trafi teraz do unijnych instytucji jako oficjalne stanowisko samorządów UE. Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz nietoksycznego środowiska została opublikowana przez Komisję Europejską pod koniec ub. roku jako jeden z priorytetów Europejskiego Zielonego Ładu.

„Z dużym zadowoleniem przyjmujemy i wspieramy działania prowadzące do wdrożenia strategii w zakresie chemikaliów, gdyż substancje chemiczne zdominowały prawie cały rynek wytwarzania produktów i odgrywają fundamentalną rolę w codziennym życiu” – podkreślił Struzik.

Dodał, że znaczenie tych działań jest szczególne duże w kontekście zdrowia ludzi, ochrony środowiska oraz gospodarki, w tym rozwoju bezpiecznych i zrównoważonych substancji chemicznych.

Komitet Regionów podkreślił w opinii, że kluczowe jest, by we wdrażaniu nowych unijnych przepisów dotyczących chemikaliów uwzględniono opinię całego przemysłu oraz czas potrzebny na przekształcenie zakładów i zarządzanie niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, które muszą zostać wycofane z rynku UE.

Zdaniem samorządowców strategia powinna koncentrować się na stworzeniu równych warunków działania dla wszystkich zainteresowanych stron z UE i spoza niej, ponieważ ma ona ogromne znaczenie dla ochrony innowacyjności i konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, a zwłaszcza MŚP. W szczególności w odniesieniu do MŚP władze lokalne i regionalne UE zaapelowały, by wymogi były zrozumiałe i łatwe w zarządzaniu administracyjnym, zwracając uwagę, że wiele ważnych informacji jest nadal dostępnych tylko w języku angielskim, co stwarza wyraźną barierę językową.

Według Komitetu Regionów, konieczne są postępy na drodze do suwerenności technologicznej oraz wspieranie badań naukowych i innowacji w UE. W tym kontekście samorządowcy wskazali, że miasta i regiony napotykają szereg barier prawnych, finansowych i technicznych w postępowaniu z chemikaliami, podkreślając, że dotacje i pomoc techniczna umożliwiłyby wsparcie wdrażania strategii w zakresie chemikaliów.

Członkowie Komitetu Regionów ocenili, że bardzo korzystne byłoby wsparcie finansowe z funduszy UE przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie pracowników oraz na rozwój projektów wspierających zrównoważone chemikalia.

Zdaniem samorządowców, unijna baza danych dotycząca bezpieczeństwa chemicznego, która ma zostać utworzona przez Europejską Agencję Chemikaliów, jest potrzebna w celu ustanowienia jednolitego i przejrzystego podejścia do tych substancji. Według Komitetu Regionów, baza ta pomogłaby również w ocenie ryzyka związanego z ich stosowaniem i zarządzaniem nimi.

KR zaproponował również dokonanie przeglądu i wzmocnienie rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych i mieszanin (rozporządzenie CLP), a także uproszczenie procedur.

Europa jest drugim co do wielkości producentem chemikaliów na świecie, generując 16,9 proc. światowej sprzedaży. Produkcja chemikaliów jest czwartą co do wielkości gałęzią przemysłu w UE, w której działa 30 tys. przedsiębiorstw (z czego 95 proc. stanowią MŚP) zatrudniających bezpośrednio 1,2 mln osób, a pośrednio 3,6 mln. Niemniej chemikalia o niebezpiecznych właściwościach mogą szkodzić środowisku i zdrowiu ludzi.

Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 27 państw członkowskich. Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w sprawach dotyczących samorządów.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 07.05.2021, 15:50
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.