Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Szlak Azja Centralna-Europa. O zacieśnianiu współpracy na posiedzeniu OBWE

06.12.2022, 14:10aktualizacja: 06.12.2022, 14:19

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Strategic Advisors (1)
Strategic Advisors (1)
O najważniejszych wyzwaniach w obszarze euroatlantyckim i euroazjatyckim dyskutowali ministrowie spraw zagranicznych podczas 29. posiedzenia Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Do Łodzi przybyły delegacje z 57 państw członkowskich Organizacji.

Tematem spotkania były wyniki tegorocznej działalności OBWE, aktualne zagadnienia bezpieczeństwa regionalnego, zapobiegania i rozwiązywania konfliktów zbrojnych, zwalczania radykalizacji postaw, ekstremizmu i zagrożeń ponadnarodowych, współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa i inne.

Priorytet dialogu

W posiedzeniu uczestniczyła delegacja kazachstańska pod przewodnictwem wicepremiera - ministra spraw zagranicznych Mukhtara Tileuberdiego.

W swoim wystąpieniu wicepremier mówił o zakrojonych na szeroką skalę reformach politycznych i społeczno-gospodarczych realizowanych w kraju w ramach ogłoszonej przez Kasyma-Żomarta Tokajewa idei budowy „Sprawiedliwego Kazachstanu”. Reformach, które popiera zdecydowana większość Kazachów, czemu dali wyraz podczas ostatnich przedterminowych wyborów prezydenckich - Kasym-Żomart Tokajew uzyskał 81,31 proc. głosów.

M. Tleuberdi przedstawił stanowisko i wizję Kazachstanu w kwestiach dotyczących wszystkich trzech wymiarów Organizacji, koncentrując się na znaczeniu kontynuowania inkluzywnego dialogu i realizacji skoordynowanych działań państw członkowskich OBWE, które wspólnie powinny reagować na sytuacje konfliktowe i zapobiegać im. W tym kontekście zwrócono uwagę, że spory wewnątrz OBWE powinno się rozwiązywać za pomocą środków dyplomatycznych.

Jak podkreśla minister Tileuberdi, przywrócenie zaufania do obszaru euroatlantyckiego i Eurazji w duchu Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z Helsinek, Karty Paryskiej i Deklaracji z Astany ma ogromne znaczenie.

„Tak” dla nowych szlaków handlowych

Mukhtar Tileuberdi wziął też udział w spotkaniu ministerialnym „Azja Centralna i Republika Federalna Niemiec” w formacie C5+1. Dotyczyło ono m.in. współpracy regionalnej w Azji Centralnej, bezpieczeństwa w Afganistanie czy wpływu zmian klimatu na gospodarkę regionu. Szczególną uwagę poświęcono również połączeniom między krajami Azji Centralnej i Europy, w szczególności na współpracę przy rozwoju międzyregionalnej infrastruktury handlowej i transportowej, w tym pomocy z programu Unii Europejskiej „Global Gateway”.

Jak zauważa wciepremier - minister spraw zagranicznych Kazachstanu, w świetle zmian geopolitycznych i zakłóceń łańcuchów dostaw kwestia współpracy w obszarze tranzytu i transportu jest szczególnie ważna.

„Kazachstan jest zainteresowany budową nowych szlaków transportowych między Azją Centralną a Europą, w tym z Niemcami. Zapraszamy do dołączania do inicjatywy stworzenia Międzypaństwowego Konsorcjum Wodno-Energetycznego Azji Centralnej” - zachęca Tileuberdi.

Uczestnicy spotkania potwierdzili swoje zainteresowanie rozwojem alternatywnych tras, w szczególności Transkaspijskiego Międzynarodowego Szlaku Transportowego.

Równocześnie w kuluarach Rady Ministerialnej OBWE M. Tleuberdi odbył szereg odrębnych spotkań bilateralnych z szefami delegacji Austrii, Wielkiej Brytanii, Kanady, Cypru, Norwegii, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Estonii, Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) oraz Zgromadzenie Parlamentarne OBWE. Podczas rozmów dwustronnych omówiono priorytetowe kwestie z agendy dwustronnej, w tym dalsze rozszerzanie współpracy politycznej, handlowej, gospodarczej, kulturalnej i humanitarnej z tymi państwami i organizacjami.

Kazachstan został członkiem OBWE w 1992 roku. W 2010 roku Republika Kazachstanu przewodniczyła OBWE, organizując w grudniu tego samego roku szczyt organizacji, którego kulminacją było przyjęcie dokumentu „Deklaracja rocznicowa z Astany: ku wspólnocie bezpieczeństwa”.

Źródło informacji: Strategic Advisors

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 06.12.2022, 14:10
Źródło informacji Strategic Advisors
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.