Newsletter

Polityka i społeczeństwo

UE zapowiada dodatkowe wsparcie na rzecz demokracji i praw człowieka w wysokości 119,5 mln euro

20.09.2021, 14:12aktualizacja: 20.09.2021, 14:16

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union 2019 - Source : EP
© European Union 2019 - Source : EP
W związku z Międzynarodowym Tygodniem Demokracji 2021 Unia Europejska zapowiedziała pięć działań o wartości 119,5 mln euro, aby jeszcze bardziej wzmocnić wsparcie europejskie na rzecz demokracji i praw człowieka na świecie w 2021 r.

Jak podkreśliła komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen, zrównoważony rozwój i równość szans są zależne od demokracji – od silnych instytucji demokratycznych, włączenia społecznego i społeczeństw opartych na uczestnictwie.

„Dzięki tej kwocie 119,5 mln euro odnowimy nasze zaangażowanie na rzecz światowej demokracji. Unia będzie również nadal wspierać Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka i przyczyniać się do wzmocnienia pozycji lokalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działaczy na rzecz demokracji i obrońców praw człowieka, młodzieży i kobiet na całym świecie” – zaznaczyła komisarz.

Komisja Europejska deklaruje, że UE pozostaje w pełni zaangażowana na rzecz ochrony i wzmacniania pozycji jednostek, budowania odpornych, inkluzywnych i demokratycznych społeczeństw oraz propagowania globalnego systemu praw człowieka i demokracji. KE podkreśla, że UE nie będzie stała bezczynnie w obliczu erozji demokracji i rosnącej skali łamania praw człowieka, nierówności, nietolerancji, uprzedzeń i dyskryminacji.

Ogłoszone przez UE środki mają zapewnić wsparcie unijne organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, działaczom na rzecz demokracji i obrońcom praw człowieka w 116 krajach, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i młodzieży. Mają się też przyczynić do zacieśnienia współpracy politycznej na najwyższym szczeblu w celu obrony demokracji na świecie.

„Zapowiedziane wsparcie przyczyni się do wdrożenia Planu działania UE dotyczącego praw człowieka i demokracji na lata 2020–2024 oraz planów krajowych w ramach trzeciego unijnego planu działania w sprawie równości płci (GAP III). Zapewni również bardzo potrzebną pomoc Biuru Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR)” – podkreślono w komunikacie KE.

Ochrona i propagowanie praw człowieka i demokracji, podstawowych wartości Unii Europejskiej, jest jednym z kluczowych priorytetów działań zewnętrznych UE, w tym Parlamentu Europejskiego, i warunkiem, który musi być spełniony, aby możliwe były zrównoważony rozwój oraz budowa bardziej otwartych i odpornych społeczeństw sprzyjających włączeniu społecznemu.

W ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – Globalny wymiar Europy (ISWMR) na rzecz praw człowieka i demokracji przyznano na lata 2021–2027 pulę środków finansowych w wysokości 1,6 mld euro. Jest to o około 17 procent więcej niż przyznano na lata 2014–2020 w budżecie poprzedniego instrumentu, tj. Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR). Łącznie fundusz o nazwie Globalny wymiar Europy  - przeznaczony na działania zewnętrzne - będzie miał wartość 79,5 mld euro.

Działania obejmują następujące obszary: propagowanie podstawowych wartości demokracji,  praworządność, powszechność, niepodzielność i współzależność praw człowieka, poszanowanie godności ludzkiej, zasady niedyskryminacji, równości i solidarności; oraz poszanowanie zasad Karty ONZ oraz międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka.

Źródło informacji: EuroPAP NEws

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.09.2021, 14:12
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ