Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Unijne fundusze integrują Ustkę

29.05.2023, 16:30aktualizacja: 29.05.2023, 16:30

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. UMWP
Fot. UMWP
Po wsparcie z dwóch Europejskich Funduszy na lata 2014-2020 - Rozwoju Regionalnego oraz Społecznego - sięgnęła Ustka, by dokonać kompleksowej rewitalizacji zaniedbanych części miasta. 5,2 mln zł trafiło na projekt „Przestrzeń na plus” z EFRR, a blisko 2,3 mln zł - z EFS.

Zintegrowany projekt rewitalizacyjny objął prace związane z zagospodarowaniem terenu i budową obiektów oraz przedsięwzięcia służące zwiększeniu aktywności społeczno-gospodarczej i poprawie jakości życia mieszkańców jednostki urbanistycznej określonej literą „E”. To - jak wykazały analizy - obszar słabo połączony komunikacyjnie z bardziej rozwiniętym gospodarczo centrum miasta, co wpływa na pogorszenie sytuacji społeczno-ekonomicznej osób tam zamieszkujących.

Projekt Gminy Miasto Ustka objął budowę nowej, publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i rekreacyjnych. Chodziło o dostosowanie części budynku dworca PKP do działalności Centrum Wsparcia Mieszkańców, modernizację dróg oraz budowę terenów i urządzeń rekreacyjnych. Wykonano kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych i półpublicznych o lokalnym charakterze oraz odnowiono istniejące tereny zielone w tym parki, skwery i zieleńce.

W obrębie nowych przestrzeni umieszczona została mała architektura dedykowana poszczególnym miejscom. Elementy te wybrano w trybie konkursów architektonicznych i urbanistycznych. W zakres projektu wchodziła także budowa, rozbudowa i przebudowa podstawowej infrastruktury komunalnej w celu zapewnienia dostępu obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych. Dzięki nowemu zagospodarowaniu umożliwiono m.in. rozwój drobnych usług ogólnomiejskich.

Z kolei w ramach środków z EFS zrealizowano usługi społeczne dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów. Jedną z nich jest działalność Międzysektorowego Zespołu Opieki, gdzie zespół specjalistów świadczy usługi opiekuńcze, poradnictwo specjalistyczne indywidualne oraz usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami. Mieszkańcy zyskali także możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjno-medycznego. Rozwinął działalność Klub Seniora oraz Interdyscyplinarny Zespół Wspierania Rodziny, czyli zespół specjalistów, który świadczy usługi asystenckie, doradztwo zawodowe, poradnictwo specjalistyczne indywidualne, wsparcie psychologiczne z elementami terapii uzależnień oraz wsparcie grupowe.

Projekt powstał na bazie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022. Unijne dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 65 proc. całkowitej wartości projektu, natomiast poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to 95 proc.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.05.2023, 16:30
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ