Newsletter

Polityka i społeczeństwo

W tym tygodniu w PE: COP26, wolność mediów i roaming

12.10.2021, 13:10aktualizacja: 12.10.2021, 13:12

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union 2021 - Source : EP
© European Union 2021 - Source : EP
Parlament Europejski skupi się w tym tygodniu m.in. na przygotowaniach do szczytu klimatycznego ONZ COP26, problemie wolności mediów oraz praworządności, a także propozycji przedłużenia roamingu. Wyłoni również trzech finalistów nagrody im. Sacharowa za wolność myśli w 2021 r.

Zmiana klimatu  i COP26

Przed listopadową Konferencją Klimatyczną ONZ w Glasgow (COP26), Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego będzie głosować we wtorek nad swoim wkładem w stanowisko UE. Oczekuje się, że posłowie do PE zaapelują o ustanowienie ambitniejszych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. i zwiększenie finansowania działań klimatycznych dla państw rozwijających się. COP26 będzie pierwszą okazją do przeprowadzenia oceny realizacji założeń Porozumienia Paryskiego.

Wolność mediów, anty-SLAPP

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, wraz z Komisją Prawną zaproponują w czwartek środki mające na celu wzmocnienie wolności i pluralizmu mediów w UE poprzez ograniczenie zjawiska uciążliwych procesów sądowych, które prowadzą do uciszania dziennikarzy, organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego. Propozycje Parlamentu zostaną uwzględnione w nadchodzących inicjatywach Komisji przeciwko SLAPP.

Praworządność w Słowenii

Z kolei od środy do piątku delegacja Komisji Wolności Obywatelskich uda się do Lublany, celem dokonania oceny sytuacji dotyczącej praworządności i wolności mediów w Słowenii. Posłanki i posłowie do PE spotkają się z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami środowisk akademickich, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, dziennikarzami, jak również z prokuratorami oraz urzędnikami państwowymi wysokiego szczebla. Na zakończenie misji, delegacja zorganizuje konferencję prasową.

Roaming

Propozycja przedłużenia o dziesięć lat obowiązujących przepisów unijnych dotyczących zniesienia opłat roamingowych, które mają wygasnąć w 2022 r., zostanie poddana w czwartek pod głosowanie w Komisji Przemysłu. Odnowione przepisy zapewniłyby również podróżnym „taką samą jakość i szybkość sieci komórkowej jak w domu” oraz lepszy mobilny dostęp do służb ratunkowych dla osób niepełnosprawnych.

Nagroda im. Sacharowa 2021

Trzech finalistów do Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli w 2021 r. zostanie wybranych w czwartek przez komisje Spraw Zagranicznych i Rozwoju we wspólnym głosowaniu.

Nagroda dziennikarska im. Daphne Caruany Galizii 2021

Również w czwartek Parlament Europejski przyzna pierwszą nagrodę im. Daphne Caruana Galizia za wybitną pracę dziennikarską opartą na zasadach i wartościach UE. ceremonię wręczenia nagród otworzy przewodniczący PE David Sassoli.

Europejska infrastruktura krytyczna

W poniedziałek Komisja Wolności Obywatelskich głosowała nad wnioskiem ustawodawczym mającym na celu zwiększenie efektywności ochrony unijnej infrastruktury krytycznej w odniesieniu do świadczenia priorytetowych usług, takich jak energia, transport i woda pitna. Przepisy umożliwiłyby państwom członkowskim zapobieganie, przeciwdziałanie i dokonanie odbudowy po wydarzeniach, takich jak klęski żywiołowe, akty terroryzmu lub sytuacje kryzysowe dotyczące zdrowia publicznego.

Źródło informacji: EuroPAP News

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 12.10.2021, 13:10
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ