Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Zlecone: Światowa akcja uruchomiona, w celu określenia osobistej własności żydowskiej skonfiskowanej przez nazistów

23.02.2011, 16:15aktualizacja: 23.02.2011, 16:15

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Projekt HEART – Grupa Zadaniowa ds. Restytucji Majątku z Okresu Holokaustu (Holocaust Era Asset Restitution Taskforce – Project HEART)

JEROZOLIMA, 23 Lutego 2011 r. - /PRNewswire/ - W dniu dzisiejszym poinformowano o uruchomieniu nowego projektu, restytucji majątku z okresu Holokaustu, którego zadaniem jest ustalenie tożsamości ofiar, których mienie zostało skonfiskowane przez nazistów.

(Zdjęcie: http://photos.prnewswire.com/prnh/20110223/CG51872-a)

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20110223/CG51872LOGO-f)

Inicjatywa Żydowskiej Agencji na rzecz Izraela (Jewish Agency for Israel - JAFI), wspierana przez rząd izraelski, projekt HEART – Grupa Zadaniowa ds. Restytucji Majątku z Okresu Holokaustu – ma na celu udostępnienie środków, strategii oraz informacji, dzięki którym rząd izraelski, projektodawcy oraz ich partnerzy będą mogli oddać sprawiedliwość, choć w niewielkiej mierze, prawowitym spadkobiercom ofiar żydowskich, samym ofiarom oraz narodowi żydowskiemu.

Na obecnym, wstępnym etapie, projekt HEART koncentruje się na ustaleniu tożsamości osób z ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi następujących rodzajów własności prywatnej, za którą nie otrzymano restytucji po okresie Holokaustu: (1) własności prywatnej, która znajdowała się na terenie krajów kontrolowanych przez nazistów lub państwa Osi w dowolnym czasie trwania Holokaustu; oraz (2) własności prywatnej należącej do osób narodowości żydowskiej, według definicji zawartej w prawie rasowym obowiązującym w państwach nazistowskich i państwach Osi; oraz (3) własności prywatnej, która została skonfiskowana, zagrabiona lub siłą sprzedana przez nazistów lub państwa Osi w czasie Holokaustu.

"Po powrocie do swych domów, wiele ofiar Holokaustu odkryło, że nie są w stanie odzyskać swojego majątku. – powiedział Natan Sharansky, prezes Agencji Żydowskiej na rzecz Izraela. - Po raz pierwszy od czasu Holokaustu uruchamia się ogólny, zakrojony na szeroką skalę program, umożliwiający zgromadzenie informacji, którego ostatecznym celem jest uzyskanie odszkodowania za własności zrabowane, skradzione lub siłą sprzedane w okresie Holokaustu. To może otworzyć przed wieloma osobami możliwość, aby wreszcie uzyskać odszkodowanie za własność, którą odebrano im lub ich rodzinom w okresie Holokaustu".

Osoby uprawnione do wzięcia udziału w programie to ofiary Holokaustu narodowości żydowskiej oraz ich spadkobiercy na całym świecie, których rodziny posiadały ruchomości, nieruchomości lub osobiste wartości niematerialne, które zostały skonfiskowane, zagrabione lub siłą sprzedane w krajach rządzonych lub okupowanych przez nazistów lub państwa Osi w czasie Holokaustu. Jedynym ograniczeniem dla złożenia wniosku jest sytuacja, gdy ofiara lub jej spadkobiercy otrzymali restytucję za tę własność po okresie Holokaustu; w tym przypadku osoby te nie są uprawnione do dalszych odszkodowań za tę własność.

"Posiadanie dowodów własności majątku nie jest warunkiem wniesienia roszczenia. Jeśli dana osoba sądzi, że była właścicielem lub beneficjentem takiej własności, powinna wypełnić kwestionariusz" – oznajmiła Anya Verkhovskaya, dyrektor projektu.

Rodzaje własności, uprawniających do udziału w projekcie HEART, obejmują prywatną własność wszelkiego rodzaju:

(1) NIERUCHOMOŚCI – własność, która nie może zostać przeniesiona w taki sposób, by nie uległa zniszczeniu lub zmianom. Obejmuje ona nieruchomości, takie jak: grunty zabudowane, wraz ze znajdującymi się na nich budynkami, oraz grunty niezabudowane.

(2) RUCHOMOŚCI – jakakolwiek własność, która może zostać przeniesiona z jednego miejsca na drugie. Do ruchomości można zaliczyć: dzieła sztuki, przedmioty kultu żydowskiego, żywy inwentarz, profesjonalne narzędzia, metale szlachetne, kamienie szlachetne, biżuterię i inne ruchomości.

(3) OSOBISTE WARTOŚCI NIEMATERIALNE – własność prywatna, która nie może zostać przeniesiona, nie można jej dotknąć lub poczuć, ale przedstawia jakąś wartość. Do osobistych wartości niematerialnych można zaliczyć instrumenty finansowe, takie jak: akcje, obligacje, polisy ubezpieczeniowe, rachunki oszczędnościowe, zarejestrowane patenty, polisy posagowe i inne osobiste wartości niematerialne. Można również do nich zaliczyć majątek ujemny – długi i zobowiązania należne danej osobie, na przykład niespłacone pożyczki oraz hipoteki.

"Ze względu na niewymierną szkodę, wyrządzoną zarówno indywidualnym osobom, jak i całym społecznościom żydowskim, od czasu gdy ich własność została skonfiskowana, przygotowano projekt HEART, jako inicjatywę dotarcia do osób, których bólu nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, ale którym możemy pomóc w procesie gromadzenia danych, dzięki czemu – miejmy nadzieję – będą mogli w końcu odzyskać to, co zgodnie z prawem im się należy - powiedział Bobby Brown z Agencji Żydowskiej na rzecz Izraela. - Spóźnione, lecz istotne kroki, zostały właśnie podjęte, w ramach projektu HEART, o restytucję utraconego majątku, by choć w części wynagrodzić zło wyrządzone w czasie Holokaustu".

Ustalono prostą procedurę wnoszenia roszczeń. Aby wziąć udział w projekcie, wystarczy wypełnić kwestionariusz, który można znaleźć na stronie internetowej http://www.heartwebsite.org.

Kwestionariusze będą przetwarzane w oparciu o umowy, zawarte z odpowiednimi rządami lub władzami państwowymi w związku z ich wysiłkami podejętymi, w celu otrzymania restytucji.

Źródło: Holocaust Era Asset Restitution Taskforce - Project HEART

KONTAKT:

Anya Verkhovskaya

dyrektor projektu HEART

tel. +1-414-961-7417

e-mail: press@heartwebsite.org

http://www.heartwebsite.org

Źródło informacji: PR Newswire

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.02.2011, 16:15
Źródło informacji PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ