Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Znamy laureatów nagrody „DNA - bo pomaganie mamy w genach”

08.11.2022, 10:44aktualizacja: 08.11.2022, 11:01

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Polska Moc Biznesu (1)
Polska Moc Biznesu (1)
Nagrody „DNA - bo pomaganie mamy w genach” w kategorii wsparcie społeczne w walce z pandemią COVID-19 otrzymały trzy organizacje pozarządowe: Pomagamy Nie Ziewamy, Moje Podlasie, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia WTZ Lalkowy; trzy firmy: Szpital Powiatowy w Bartoszycach, LUX MED, H&M Logistics oraz trzy spółki państwowe PFR, BOŚ Bank, PKO BP. W kategorii wsparcie społeczne związane z wojną w Ukrainie nagrody otrzymały trzy organizacje pozarządowe: Our Future Foundation, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, Fundacja BNP Paribas, trzy firmy: Lidl, McDonald's Polska, PWC oraz trzy spółki państwowe: TAURON, PKN ORLEN, BGK. Jury przyznało również nagrody specjalne i wyróżnienia. Nagrody wręczono podczas wieczornej gali Polskiej Mocy Biznesu zamykającej Kongres ESG.

Do konkursu zgłosiło się ponad 60 firm, spółek państwowych i organizacji pozarządowych. Laureatów konkursu wyłonili internauci w głosowaniu na portalach internetowych.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło podczas gali wieczornej kończącej II Kongres ESG Polska Moc Biznesu, który odbył się na PGE Narodowym 7 listopada. Uroczystość uświetniły występy polskich oraz ukraińskich artystów: zespołu Dagadana i Stanisława Sojki.

Lista laureatów konkursu „DNA - bo pomaganie mamy w genach” wraz z uzasadnieniem:

Laureaci w kategorii pomoc w pandemii COVID19

Organizacje pozarządowe:

Fundacja Pomagamy Nie Ziewamy

Za projekt: „Posiłek dla Seniora”

Ta fundacja reprezentuje tych społecznie zaangażowanych aktywistów którzy wychodzą z założenia, że zamiast snuć wielogodzinne debaty należy zacząć od razu działać.

W marcu 2020 roku w odpowiedzi na szalejącą epidemię COVID-19 zaproponowali lokalnym restauratorom, by zorganizować akcję „Posiłek dla Seniora”. W czasie jej trwania rozwieźli do domów gdańskich seniorów kilka tysięcy obiadów.

Historie ludzi, którym pomogli, obrazują, jak trudna bywa codzienność starszych osób w Polsce.

Fundacja „Moje Podl@Sie. Nowoczesne, Kreatywne, Twórcze”

Za projekt: „Projekt pt. „Podl@sie w sieci”

„Projekt pt. „Podl@sie w Sieci” realizowany był przez czternaście miesięcy w województwie podlaskim, na terenie powiatu grajewskiego. Celem zadania jest zwiększenie wiedzy i kompetencji organizacyjnych, grup nieformalnych i wolontariuszy odnośnie do walki z obecnością skutków COVID-19 oraz przedstawicieli organizacji z powiatu grajewskiego na temat przeniesienia swojej działalności do internetu i skutecznego rozwoju organizacyjnego poprzez udział 60 osób w szkoleniach projektowych. Projekt ma na celu wzmacnianie kompetencji cyfrowych w grupach wykluczonych

Stowarzyszenie „Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych I Potrzebujących Wsparcia WTZ Lalkowy”

Za: wsparcie psychologiczne osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Za pomoc osobom niepełnosprawnym i ich bliskim w czasie pandemii. Pomoc polegała na zagospodarowaniu ich czasu wolnego, kiedy to nie mogli korzystać z placówek opiekuńczych. Stowarzyszenie zajęło się również zapewnieniem potrzebnego wsparcia przez zorganizowanie rozmów z psychologami.

Laureaci w kategorii pomoc w pandemii COVID-19

Firma:

Szpital Powiatowy w Bartoszycach

Za: edukację, przekazanie środków higieny oraz pomoc straży pożarnej.

Szpital przekazał środki ochrony osobistej (maski, przyłbice, kombinezony, rękawice) oraz środki dezynfekcyjne innym instytucjom, jak Domy Pomocy Społecznej i jednostki straży pożarnej. Udzielał również pomocy straży pożarnej w dezynfekowaniu sprzętu i wozów strażackich. Pracownicy szpitala prowadzili edukację w zakresie walki z pandemią COVID-19 w lokalnych mediach, a także organizowali wyjazdowe punkty szczepień na festynach i imprezach organizowanych przez różne inne instytucje.

LUX MED Sp. z o.o.

Za: szeroką i różnorodną pomoc medyczną

Grupa LUX MED od początku pandemii wspiera system ochrony zdrowia w walce z COVID-19. Szpital św. Elżbiety został przemianowany na szpital covidowy. W tej placówce na początku pandemii udostępniono 50 łóżek zachowawczych i 11 stanowisk OIOM. 8 na 10 interwencji zespołów ratownictwa medycznego związanych było z wyjazdami do pacjentów z COVID-19 lub z podejrzeniem zarażenia. Grupa LUX MED uczestniczy też w Narodowym Programie Szczepień, udostępniając ponad 50 swoich centrów medycznych w całej Polsce. Dotychczas zrealizowanych zostało w nich ponad 50000 szczepień. W ramach Pakietu Pomoc Grupa oferowała też bezpłatną opiekę zdrowotną dla osób, które korzystały z pakietów korporacyjnych, wraz z rodzinami, a w wyniku pandemii straciły pracę. Mogły one nadal korzystać nieodpłatnie z usług LUX MED. Z tego rozwiązania skorzystało kilkaset osób.

H&M Hennes & Mauritz Logistics Sp. z o.o.

Za: wsparcie medyczne i psychologiczne oraz usługi consierge dla osób w trakcie izolacji

Podczas epidemii COVID-19 H&M Logistics, spółka zapewniająca obsługę logistyczną dla rynku detalicznego oraz e-commerce w Polsce, oprócz standardowych akcji pomocowych, wprowadziła bezterminowy program bezpłatnych abonamentów medycznych dla wszystkich pracowników, uruchomiła infolinię w języku polskim, ukraińskim oraz angielskim, którą zarządzała, oferując ponad 500 pracownikom nie tylko wsparcie psychologiczne i konsultacje medyczne, ale również nieodpłatne i nielimitowane usługi concierge dla zakażonych oraz objętych kwarantanną w zakresie pomocy domowej, opieki nad zwierzętami, osobami starszymi, dostawy masek i środków dezynfekcji do domu. W trakcie epidemii spółka utrzymała dotychczasowe zatrudnienie, zapewniała płatne dodatkowe urlopy dla osób podejrzanych o kontakt z zakażonym lub objętym kwarantanną.

Laureaci w kategorii pomoc w pandemii COVID-19

Spółki państwowe:

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Za: skuteczną dystrybucję wsparcia finansowego dla przedsiębiorców.

Rada Ministrów powierzyła PFR realizację programów udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego. PFR utworzył system działań pomocowych o łącznej wartości 100 mld zł, złożony z:

- Tarczy finansowej dla MŚP oraz tarczy dla dużych firm;

- Tarczy finansowej dla MŚP 2.0. Tarcza finansowa dla MŚP 2.0, która została uruchomiona w styczniu 2021 r. Możliwość składania wniosków o subwencje objęła przedsiębiorstwa z 54 branż najbardziej poszkodowanych w wyniku drugiej fali pandemii.

Łącznie w ramach trzech programów Tarcz PFR wypłacił przedsiębiorcom 73,2 mld PLN wsparcia. Z pomocy skorzystało 353 tys, firm, a ochroną zostało objętych 3,2 mln pracowników. Z powyższej kwoty umorzone zostało, czyli zostało w firmach ok 43,9 mld zł.

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Za: przekazanie najbardziej potrzebującym niezbędnych środków higieny

Bank przekazał hospicjom, zakładom opiekuńczo-leczniczym i oddziałom szpitalnym w całym kraju środki ochrony osobistej służące walce z pandemią COVID-19. Na potrzeby akcji zakupiono 7 palet płynów do dezynfekcji (3780 litrów) oraz 2,2 tys. wysokiej jakości maseczek ochronnych. Wartość pomocy to 150 tys. zł. brutto. Analogicznego zakupu 2,2 tys. maseczek dokonał także Dom Maklerski BOŚ. Bank wsparł finansowo Polski Komitet Pomocy Społecznej w zakupie środków higieny osobistej oraz środków czystości dla bezdomnych. Dodatkowo bank przekazał w formie darowizny 450000 szt. maseczek dwóm szpitalom w województwie kujawsko-pomorskim w ramach akcji koordynowanej przez MAP.

PKO Bank Polski

Za: ogólnopolską i skierowaną lokalnie pomoc

PKO Bank Polski zadbał o bezpieczeństwo 25 tys. pracowników. Następnie przekazano darowizny pieniężne i rzeczowe placówkom medycznym i socjalnym. W 2020 roku bank przekazał ok. 23,6 mln zł na walkę z COVID-19 m.in. dla szpitali i służb sanitarnych. Bankowi specjaliści wspierali pracę infolinii GIS. Bank podjął inicjatywy edukacyjne, zachęcając klientów do korzystania z kanałów zdalnych i udostępnił zaawansowane technologicznie narzędzia ułatwiające bankowanie na odległość. Ważną rolę w działaniach na rzecz społeczności lokalnej odegrali wolontariusze banku, którzy w całym kraju, pomagali medykom, lokalnym DPS-om, domom dziecka, osobom samotnym, organizując zbiórki pieniędzy i przekazując pomoc rzeczową - środki ochrony, żywność czy artykuły sanitarne.

Laureaci w kategorii wsparcie dla Ukrainy

Organizacje pozarządowe:

Fundacja Our Future Foundation

Za: działania edukacyjne i tworzenie lokalnych akcji pomocowych.

W Programie Mentori wyróżnili 3 licealistów z Ukrainy. Zapewnili im pomoc mentorów (zagranicznych studentów) w: nauce języków, zakupie materiałów dydaktycznych, rozwijaniu zainteresowań, zaaklimatyzowaniu się oraz procesie aplikacji na uczelnie w Polsce i za granicą. Zorganizowali 2 eventy, na których ponad 100 nastolatków z Ukrainy mogło posłuchać o rozwoju zawodowym, zawiązać nowe znajomości i poznać reprezentantów firm, w których mogą ubiegać się o pracę. Ambasadorzy fundacji, których jest ok. 300, zorganizowali akcje pomocowe w całej Polsce. Były to m.in.: zbiórki, pikniki integracyjne i dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz korepetycje z innych przedmiotów dla uczniów z Ukrainy. Fundacja, została również partnerem strategicznym platformy HOSTUKRAINE.EU. Za jej pośrednictwem setki uchodźców z Ukrainy połączono z gospodarzami, którzy zapewnili im tymczasowe schronienie.

Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej

Za: organizację opieki dla dzieci uchodźców.

Przekazano darowizny pieniężne 3 organizacjom pozarządowym (Polski Czerwony Krzyż, Caritas Polska, Fundacja Global Compact Poland) organizującym pomoc humanitarną w Ukrainie oraz wśród uchodźców przebywających na terenie Polski. W ramach Programu Grantów dofinansowano projekty 11 organizacji pozarządowych, mających na celu udzielanie pomocy charytatywno-humanitarnej na Ukrainie, oraz różne formy opieki i wsparcia uchodźców przebywających w Polsce. W ramach programu „Dzieci Ukrainy” udzielono wsparcia finansowego 18 instytucjom (żłobki, przedszkola, szkoły) na organizację opieki dziennej dla dzieci uchodźców z Ukrainy, tak by rodzice/opiekunowie prawni mogli podjąć pracę lub naukę zawodu i/lub języka polskiego. Sfinansowano zakup racji żywnościowych oraz najpotrzebniejszych rzeczy takich jak: powerbanki, opaski odblaskowe, latarki czołowe oraz termosy.

Fundacja BNP Paribas

Za przekazanie ponad dwóch milionów złotych na wsparcie uchodźców.

Fundacja BNP Paribas przekazała ok. 2 mln zł na rzecz Fundacji Ocalenie i Polskiego Forum Migracyjnego i powołała fundusz solidarnościowy dla uchodźców z Ukrainy, gdzie zebrano 500 tys. zł. Grupa BNP Paribas podwoiła tę kwotę i 1 mln zł przekazano organizacjom wspierającym osoby uciekające przed wojną. Bankowi wolontariusze stworzyli 37 projektów w ramach akcji #RazemdlaUkrainy, które fundacja dofinansowała do 4 tys. zł oraz przygotowali 30 paczek dla rodzin z Ukrainy w ramach Solidarnej Paczki. Bank zaadaptował 11 obiektów w Polsce na miejsca noclegowe dla ukraińskich pracowników UKRSIBBANK-u (siostrzanego banku z grupy), polskiego Banku BNP Paribas z i ich rodzin.

Laureaci w kategorii wsparcie dla Ukrainy

Firma:

Lidl

Za: ponad 700 ton artykułów żywnościowych i kosmetycznych.

Lidl przekazał darowizny rzeczowe i finansowe na rzecz rodzin, kobiet i dzieci doświadczających kryzysu uchodźczego skierowane do organizacji pomocowych takich jak Caritas Ukraina, Caritas Polska, Polska Akcja Humanitarna. Łącznie Grupa Schwarz, do której należy m.in. Lidl Polska, przeznaczyła na pomoc obywatelom Ukrainy ponad 47 mln zł.

Pomocy udzielają w sposób ciągły - do dziś w sklepach Lidl trwają zbiórki żywności na rzecz obywateli Ukrainy. Do tej pory przekazano na ten cel prawie 700 ton artykułów żywnościowych i kosmetycznych. W celu wspierania obywateli Ukrainy w poszukiwaniu pracy Lidl publikował wybrane ogłoszenia rekrutacyjne w języku polskim oraz ukraińskim. Usprawniono również komunikację tak, aby stała się bardziej dostępna dla osób posługujących się językiem ukraińskim.

McDonald's Polska

Za: 46 tysięcy paczek żywnościowych.

McDonald’s Polska przekazał 2,37 miliona złotych Fundacji Ronalda McDonalda w Ukrainie. Ze sprzedaży przekazano fundusze do Fundacji Ronalda McDonalda w Ukrainie. Środki zostały przeznaczone na pomoc humanitarną, głównie na zakup żywności trwałej. W czasie działania fundacji udało się stworzyć około 46 tysięcy paczek dla mieszkańców Ukrainy. Od 23 marca do połowy czerwca w Centrum Szkoleniowym McDonald’s na Dworcu Centralnym działała świetlica „Maczek”. Przez cały okres działalności, a dokładniej 104 dni, „Maczek” ugościł 1700 dzieci z 1100 rodzin. Świetlica była prowadzona wspólnie ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog. Uruchomiono również linię wsparcia dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Ze wsparcia skorzystało dotychczas prawie 440 osób

PwC Polska

Za: blisko 2 i pół tysiąca godzin pracy wolontaryjnej

PwC Polska bezpośrednio zaangażowało się w pomoc pracownikom PwC Ukraina i ich rodzinom, powołując specjalny zespół, który pomagał potrzebującym w ewakuacji i zakwaterowaniu. Łącznie 222 wolontariuszy PwC poświęciło na działania wewnętrzne i zewnętrzne aż 2431 godzin, m.in. na transport spod granicy i zakwaterowanie. W Polsce PWC pomogło bezpośrednio 350 pracowników PwC Ukraina i ich rodziny. Uruchomiono bezpłatną infolinię w języku ukraińskim, przy której na stałe pracowało 10 osób z PwC Polska. Pracownicy odbierali od 50 do 150 telefonów dziennie, udzielając wsparcia z zakresu: kwestii imigracyjnych, prawnych, pomocy finansowej, rynku pracy i wielu innych. Sfinansowano lekcje języka polskiego dla chętnych pracowników PwC Ukraina, z których skorzystało 62 osoby. Przeznaczono 64200 zł na 11 projektów.

Laureaci w kategorii wsparcie dla Ukrainy

Spółka państwowa:

TAURON Polska Energia

Za: pomoc w odbudowie infrastruktury energetycznej Ukrainy

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę Grupa TAURON prowadzi szeroko zakrojone działania wspierające uchodźców wojennych. Przygotowała między innymi specjalne kanały obsługowe w języku ukraińskim, m.in. dedykowaną, uproszczoną stronę internetową, pozwalającą na załatwienie spraw. W działania pomocowe zaangażowała się także Fundacja TAURON. Środki przekazywane są organizacjom udzielającym wsparcia w Ukrainie. Pomoc finansowa dla Ukrainy wyniosła już 1 mln zł. W marcu i kwietniu TAURON zawarł również dwie umowy darowizny z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS) na rzecz wsparcia odbudowy infrastruktury energetycznej Ukrainy. Dzięki temu na Ukrainę trafiło 25 transformatorów, 6 ton przewodów energetycznych, 13 bębnów kablowych, 168 słupów, uchwyty odciągowe i przelotowe oraz dodatkowe elementy służące do budowy linii energetycznych.

PKN ORLEN SA

Za: organizację filmów dla dzieci z Ukrainy

Działania PKN Orlen na rzecz Ukrainy toczą się na wielu poziomach. Spółka udostępniła hotel „Petrochemia” w Płocku i obiekt Hotel Dębowa Góra w celu zorganizowania pobytu dla matek z dziećmi i seniorów - uchodźców z Ukrainy, zorganizowała w obiektach posiłki i opiekę psychologa. Inne działania to: organizacja punktów przystankowych dla uciekinierów w 4 miejscach na granicy polsko-ukraińskiej oraz świetlic dla dzieci w punktach recepcyjnych największych hal dla uchodźców. Organizacja 50 dni projekcyjnych filmów dla dzieci uchodźców w ramach projektu „Kino dla dzieci z Ukrainy”. Program Wolontariatu Pracowniczego: przeprowadzono 112 akcji, wzięło w nich udział 350 wolontariuszy, beneficjentami tych akcji było blisko 14,5 tys. osób.

BGK

Za: szerokie zaangażowanie wolontariuszy.

Byli na Torwarze 35 dni przez 24/h. Działali na 4 zmiany, każda po 6 h i na każdej 4 wolontariuszy. Łącznie pomogli ponad 5000 osób. Jako wolontariusze rozdawali ciepłe napoje, słodycze, owoce. Podgrzewali jedzenie, pomagali w odbieraniu i segregacji ubrań, prowadzili inwentaryzację w magazynach chemicznym i spożywczym. Byli odpowiedzialni za wydawanie pomocy humanitarnej w zewnętrznym namiocie. BGK uruchomił również zbiórkę na rzecz Narodowego Banku Ukrainy. Bank przekazał darowiznę 30 mln zł dla Ukrainy.

Nagroda specjalna:

Polska Akademia Filmowa

Za: program HelpUA

Program Niezależnej Fundacji Filmowej i HelpUA to akcja pomocy wybitnym ukraińskim filmowcom, którzy pokazywali swoje filmy na najważniejszych festiwalach świata, a teraz postanowili bronić swojego kraju: albo kierując swoje kamery na tragedie wojny i zbrodnie wojenne, albo chwytając za broń. Pierwszy transport pomocy został wysłany do Ukrainy już 27 lutego, a akcja wciąż jest kontynuowana. Wartość przekazanego sprzętu filmowego w postaci kamer, komputerów, dronów, twardych dysków oraz sprzętu ochrony osobistej: hełmów, IFAK-ów, kamizelek kuloodpornych wynosi blisko milion Euro. Ponad 250 filmowców, członków Ukraińskiej Akademii Filmowej, zabezpieczonych jest sprzętem ochrony osobistej zapewnionym przez HelpUA.

Materiały zrealizowane przez tych filmowców udostępniane są bezpłatnie i niewyłącznie wszystkim stacjom telewizyjnym i agencjom informacyjnym na świecie przez specjalnie utworzoną platformę w intrenecie.

Fundacja Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych „KAGANEK”

Za: dostarczenie pomocy rzeczowej wartości ponad 1 mln 300 tys. zł.

Fundacja „KAGANEK” realizuje „Program Solidarni” w ramach którego zorganizowała 15 własnych transportów pomocy humanitarnej dostarczonych bezpośrednio do Lwowa własnym transportem. Odbiorcą ich pomocy jest Caritas Spes Archidiecezji Lwowskiej. Zapewniono pomoc rzeczową (produkty spożywcze, wyposażenie, niezbędny sprzęt). Paczki zostały wysłane w obszary Ukrainy najbardziej dotknięte zniszczeniami wojennymi, m.in. na Zaporoże, w rejon Krzywego Rogu czy Irpienia. Do tej pory dostarczono ponad 218 t żywności, 16 generatorów prądu, 2 wózki widłowe, 20 zbiorników na paliwo. Wartość przekazanej pomocy to ponad 1300000 zł w tym 700 tys. to środki własne fundacji i 600 tys. darowizn od firm, które włączyły się do programu.

Nagroda specjalna:

WP LAW Kancelaria Prawna Woźniccy&Patners

Za: pomoc prawną dla uchodźców

Kancelaria zadeklamowała pomoc prawną dla obywateli Ukrainy oraz wszystkich osób dotkniętych konfliktem wojennym, w szczególności w zakresie: legalizacji pobytu i zatrudnienia w Polsce; udzielania porad prawnych w sprawach administracyjnych oraz cywilnych; nostryfikacji dyplomów; kwestii dot. uzyskania ochrony międzynarodowej w Polsce. Pomoc obejmowała również doradztwo w zakresie realizacji kontraktów i umów oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Kancelaria uruchomiła bezpłatną pomoc prawną dla ukraińskich podopiecznych fundacji Bezpieczne Niebo.

Lasy Państwowe

Za: akcję „Plecak dla Ukrainy”

Lasy Państwowe wsparły na miejscu działania na granicy polsko -ukraińskiej, tworząc punkty pomocowe na przejściach granicznych. Zaoferowały również samochody i bezzałogowe statki powietrzne. Kolejnym działaniem była organizacja akcji „Plecak dla Ukrainy”. Lasy Państwowe przekazały na potrzeby Ukrainy 1300 zestawów taktycznych - noktowizory, obuwie taktyczne, lornetki, prowiant. Organizują nadal zbiórki rzeczowe, w tym zbiórki odzieży terenowej. "

Nagroda specjalna:

Kamil Wyszkowski

reprezentant krajowy, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland

Za: pomoc w ewakuacji ukraińskich dzieci z domów dziecka.

UN Global Compact Network Poland mobilizuje biznes do udzielania przede wszystkim długoterminowej pomocy, ale reaguje też w bieżących sytuacjach kryzysowych, wspierając się pomocą ze strony szerokiego grona interesariuszy. Dzieci, które przybyły do Polski, zostały przetransportowane do Hotelu Ossa, który pełnił funkcję ośrodka tymczasowego na następnych kilka miesięcy. UN Global Compact Network Poland wsparł Fundację Happy Kids w organizacji transportu 770 dzieci wraz z opiekunami z domów dziecka z Charkowa i Odessy (łącznie 831 osób).

Fundacja Polsat

Za: stworzenie największego domu dziecka w Europie dla uchodźców z Ukrainy.

Fundacja wsparła Sanatorium Rehabilitacyjne w Krasnoborze, gdzie przebywa grupa niepełnosprawnych dzieci z Ukrainy. Zakupiła również 300 szt. aparatów - KTG, z których korzystają kobiety w ciąży przebywające w Ukrainie. Przekazała także sprzęt do leczenia ran dla Obwodowego Szpitala w Zaporożu. Spółki z Grupy Polsat Plus na start przekazały 5 milionów złotych w ramach inicjatywy „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy”. Fundacja pomaga m.in. dzieciom z domów dziecka z Kijowa, Charkowa, Odessy, które w pierwszych dniach wojny przyjechały do Polski i znalazły bezpieczne schronienie. I tak powstał największy dom dziecka w Europie. Obecnie w Ossie przebywa ponad 1500 uchodźców, w tym prawie tysiąc dzieci.

Kapituła konkursu

Organizatorzy konkursu (Fundacja Czyste Powietrze i Fundacja Pozytywnych Ideii) zaprosili do jury:

- Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, prezes zarządu i Fundator w Warsaw New Technology Foundation,

- Szymon Dziubicki, członek zarządu ds. rozwoju, dyrektor generalny, Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej,

- Joanna Molik, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i ESG w Microsoft Polska,

- Wojciech Surmacz, prezes Polskiej Agencji Prasowej;

- Agata Śmieja, prezes Fundacji Czyste Powietrze

- prof. dr hab. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej

Kongres realizuje zespół Fundacja Czyste Powietrze i Fundacja Pozytywnych Idei. Producentem wydarzenia jest agencja Creative Harder.

Fundacja Pozytywnych Idei to organizacja wspierająca kreatywne podmioty, instytucje i osoby. Przyczynia się do promocji ważnych dla Polski działań i inicjatyw. Fundacja jest współorganizatorem akcji społecznych, wydarzeń proekologicznych i inicjatyw na rzecz środowiska, np. Dzielnica Wisła, One Day, Szczyt Klimatyczny TOGETAIR. Przyczynia się do promocji utalentowanych sportowców, artystów i działaczy.

Fundacja Czyste Powietrze powstała po to, by zapobiegać zagrożeniom, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza. Celem fundacji jest budowanie ekologicznej świadomości społecznej. Fundacja zrealizowała m.in. konsultacje społeczne oraz promocję w ramach „Programu Czyste Powietrze” oraz „Mój Prąd”, kampanię społeczną #wychodzęzesmogu, kampanię crossmediową „Elektromobilność - Zielone Światło dla Klimatu”, kampanię crossmediową „Dla Dobrego Klimatu”, Szczyt Klimatyczny TOGETAIR oraz pierwszy polski multimedialny Raport Klimatyczny TOGETAIR.

Polska Moc Biznesu 2021 w liczbach:

14 mln zasięgu | 150 ekspertów | 3,5 tys. publikacji | 6,5 mln rozpoczętych streamów | 3 dni | 16 debat | 60 autorskich wywiadów „gorące krzesła” | 12 marszałków | 10 ministerstw | 9 uczelni wyższych | 60 firm i instytucji | 12 organizacji pozarządowych | studio live online | 3 tematyczne śniadania prasowe |

Oglądaj na:

E Polska Moc Biznesu Kongres ESG - YouTube

S Polska Moc Biznesu - studio S - YouTube

G Polska Moc Biznesu - studio G - YouTube

Obserwuj:

Twitter https://twitter.com/ESGKongres

LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/79326700

YouTube POLSKA MOC BIZNESU https://www.youtube.com/channel/UC7-aENIjE9qEGYbeA8kADWQ

Facebook https://www.facebook.com/Kongres-ESG-Polska-Moc-Biznesu

Kongres Esg Polska Moc Biznesu 2022: dziękujemy że jesteście z nami!

Partner Złoty: KGHM Polska Miedź, Microsoft, Partner Srebrny: BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, Lasy Państwowe, ARP Agencja Rozwoju Przemysłu, PwC, McDonald's, Fundacja VEOLIA, Partner Energetyczny: Tauron, PGE, Partner+: BOŚ Bank, Grupa LUX MED, Totalizator Sportowy, POLREGIO, Pfizer, H&M Partner: PFR Polski Fundusz Rozwoju, Clouds on Mars, Zalando, PIOIRO, GPW, BROTHER, PAIH Grupa PFR, L’oreal, BSH, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Hanton, EkoPak, PKP Intercity, Medicover, LUX RAD, United, envirly, EkoEnergetyka, Patronat Honorowy: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Patronaty Ministerstw: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Patronaty Marszałków Województw: Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej, marszałek województwa: dolnośląskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego, opolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, Partnerzy i Patroni Merytoryczni: TOGETAIR, CCIFP Francusko-Polsko Izba Gospodarcza, Business Centre Club, NCBR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundacja Republikańska, Stowarzyszenie Program Czysta Polska, Fundacja Polsat, Mindgram, PSMM Press-Service Monitoring Mediów, Klub Integracji Europejskiej, KIPR Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej Polskie NGO, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Infarma, AZS Warszawa, Akademicki Związek Sportowy, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, Omenaa Fundation, Rafał Brzoska Fundation, ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowa Izba Gospodarcza, PARP, Instytut Biznesu, IOŚ-PIB, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskie Regiony, Polski Komitet Olimpijski, PSPA Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Columbus, NASK, Igrzyska Europejskie Kraków Małopolska, APPLIA, Konfederacja Lewiatan, Future Collars Główny Partner Organizacji Pracodawców: Pracodawcy RP, Patronaty Uczelni Wyższych: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia Górniczo Hutnicza w im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Partner Międzynarodowy: World Bank Group, UN Global Compact, ERCST European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition, Główny Partner Medialny: Interia Biznes, Interia Zielona, główne portale internetowe: Wirtualna Polska, Money.pl, główny partner radiowy: Polskie Radio, Polskie Radio Program I, Polskie Radio Program III, Polskie Radio24, patroni medialni: PAP Polska Agencja Prasowa, Rzeczpospolita, Forbes, Energetyka 24, Polska Press Grupa, I.pl, Strefa Biznesu, Brief, Teraz Środowisko, Audytorium 17, Radio dla Ciebie, Radio Poznań, Radio Opole, Radio Lublin, Comparic24.tv, Przedsiębiorcy@eu, TVP3 Katowice, TVP3 Rzeszów, TVP3 Lublin, TVP3 Katowice, Enerad.pl, Agencja Informacyjna, Okraków.pl, Tworzywa.pl, Wysokie Napięcie, Biznes Hub, Obserwator Gospodarczy, Biotechnologia.pl, Siła Nauki, Ecoekonomia.pl, Pod prąd, Smart Me, ŚlaskiBiznes.pl, FXmag, Poradnik Pracownika, Poradnik Przedsiębiorcy, wFirma, Wiadomości Warszawskie, główny parter OOH: OHH.PL.

KONTAKT:

Renata Turowicz

dyrektor ds. PR i komunikacji

Kongres ESG Polska Moc Biznesu

Szczyt Klimatyczny TOGETAIR

tel. +48 604 405 302

e-mail: renata.turowicz@togetair.eu 

Źródło informacji: Polska Moc Biznesu

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 08.11.2022, 10:44
Źródło informacji Polska Moc Biznesu
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ