Newsletter

Zdrowie i styl życia

Geblewicz: trzeba zastanowić się nad pogłębieniem kompetencji UE w zakresie zdrowia

07.05.2021, 16:07aktualizacja: 07.05.2021, 16:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union / Guerdin Solenn
© European Union / Guerdin Solenn
Niezbędne jest podjęcie refleksji nad pogłębieniem kompetencji UE w zakresie zdrowia, aby solidarnie przeciwdziałać poważnym zagrożeniom w całej Unii Europejskiej – uważa marszałek woj. zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, sprawozdawca opinii Komitetu Regionów ws. transgranicznych zagrożeń dla zdrowia.

Przyjęta w piątek przez Komitet Regionów opinia, która trafi teraz do unijnych instytucji jako oficjalne stanowisko samorządów UE, dotyczy również mandatu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

„Chociaż polityka zdrowotna pozostaje kompetencją państw członkowskich przy zachowaniu zasady pomocniczości, to jednak niezbędne jest podjęcie (…) refleksji nad pogłębieniem kompetencji UE w zakresie zdrowia w celu solidarnego przeciwdziałania poważnym transgranicznym zagrożeniom zdrowia w całej Unii Europejskiej” – podkreślił marszałek.

Dodał, że należy przy tym uwzględnić różnorodności struktur w obszarze zdrowia na szczeblu niższym niż krajowy oraz zróżnicowania kompetencji organów ds. zdrowia w poszczególnych państwach członkowskich.

W opinii Komitetu Regionów wyrażono obawę, iż poziom regionalny i lokalny nie jest odpowiednio uwzględniony w projekcie nowego unijnego rozporządzenia ws. poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia, a kwestie transgraniczne są traktowane z perspektywy granic państwowych, a nie specyficznych potrzeb regionów przygranicznych.

Z zadowoleniem przyjęto natomiast propozycję Komisji Europejskiej, aby poddać systemy opieki zdrowotnej w państwach członkowskich testom warunków skrajnych w celu zapewnienia wdrożenia unijnego planu gotowości i reagowania. Komitet podkreślił, że w testy te powinny zostać w pełni włączone, stosownie do swoich kompetencji, regiony i miasta odpowiednich państw członkowskich.

Przychylność samorządowców zyskał również wniosek dotyczący wzmocnienia mandatu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Według Komitetu Regionów, rozszerzenie kompetencji ECDC jest kluczowe dla opracowania wspólnych strategii na szczeblu UE w kwestii radzenia sobie z transgranicznymi zagrożeniami zdrowia. KR zaleca przy tym, aby w ramach nowego mandatu ECDC gromadziło dane na szczeblu niższym niż krajowy.

Komitet postuluje też pełne włączenie władz lokalnych i regionalnych w proces opracowania krajowych planów gotowości i reagowania. Komisja Europejska zauważa, że plany stanowią zasadnicze elementy pozwalające na skuteczne monitorowanie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia, wczesne ostrzeganie o nich i ich zwalczanie. W związku z tym Komisja chce opracować unijny plan gotowości na wypadek kryzysu zdrowotnego i pandemii, co z kolei powinno być – w ocenie KE - połączone z aktualizacją planów gotowości i reagowania państw członkowskich.

Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 27 państw członkowskich. Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w sprawach dotyczących samorządów m.in. w kwestiach opieki zdrowotnej.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 07.05.2021, 16:07
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ